Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
_ЗВІТ_ВТП_Шустова А.С...doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
17.09.2019
Размер:
4.15 Mб
Скачать

М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Чернівецький індустріальний коледж

Спеціальність 5.092708: «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації»

ВИРОБНИЧА

ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА

НА ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

РА «Контраст»

Технічний звіт

ВТП КОІ.11.01.00 ТЗ

Керівники практики Виконала

від коледжу студентка гр. В-3-1

(Храпко Л. О.) (Шустова А.С.)

(Юрченко В. Г.) 16 липня 2010 р.

30 серпня 2010 р.

Керівник практики

від підприємства

(Загинайлов К.Г.)

19 липня 2010 р.

2010

ЗМІСТ

Вступ.......................................................................................................................3

1.Історична довідка про підприємство................................................................6

2. Структура підприємства.

Загальна характеристика підприємства............................................................9

3.Види продукції, яка готується і випускається підприємством.

Коротка характеристика продукції...................................................................10

4.Технологічний процес виготовлення продукції............................................. 12

5.Техніка безпеки та охорона праці при виконанні комп’ютерних

та суміжних з ними робіт на підприємстві.......................................................15

6.Економічні показники підприємства................................................................18

Висновок................................................................................................................19

Відзив керівника практики..................................................................................20

Додатки

Вступ

Видавнича справа – це сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції.

Складовими частинами видавничої справи є:

 • видавнича діяльність - сукупність організаційних, творчих, виробничих заходів, спрямованих на підготовку і випуск у світ видавничої продукції;

 • виготовлення видавничої продукції - процес відтворення замовленим тиражем видавничого оригіналу;

 • розповсюдження видавничої продукції - доведення видавничої продукції до споживача, як через торговельну мережу, так і іншими технічними засобами.

Поліграфічний процес – це регламентована послідовність технологічних операцій, що проводяться з використанням технічних засобів призначених для виготовлення друкованої продукції : книги, брошури, газети, журнали, каталоги, календарі,буклети, плакати, листівки, етикетки, цінні папери та грошові знаки.

Виробництво друкованої продукції складається із 3 або 4 окремих, але взаємоузгоджених процесів:

 1. Обробка текстової та зображальної інформації.

 2. Виготовлення з негативів або діапозитивів комплексу друкарських форм необхідних для розмноження інформації.

 3. Друк тиражу.

 4. Виконання брошурувальних або брошурувально – палітурних робіт.

Продукція, що випускається поділяється на:

 • Видавничу;

 • Етикетно – пакувальну;

 • Ділову поліграфічну продукцію;

Основні способи друку:

 1. Високий спосіб друку - це спосіб друку в якому друкуючі елементи знаходяться нище, а поробільні елементи – вище.

 1. Плоский спосіб друку- це спосіб друку в якого друкуючі і пробільні елементи знаходяться в одній площині.

 2. Глибокий спосіб друку – це спосіб друку в формі якого друкуючі елементи знаходяться нище, а пробільні знаходяться вище.

Видавництво - спеціалізоване підприємство, основним видом діяльності якого є підготовка і випуск у світ видавничої продукції.

Видавнича організація - підприємство, установа чи організація, статутом якої поряд з іншими видами діяльності передбачено підготовку і випуск у світ видавничої продукції.

Видавнича продукція - це сукупність різноманітних за формою, змістом, зовнішнім виглядом, характером інформації, структурою, періодичністю та призначенням видань, випущених видавцем або групою видавництв за певний часовий період. Видавнича продукція включає книги, журнали, газети, візитки , календарі тощо.

Реклама – інформативний вплив опосередкованого характеру на споживача для просування товарів і послуг на ринку збуту.

Пряма поштова реклама в цілому і рекламні листи зокрема володіють привабливістю особистого спілкування. Це і є його самою основною цінністю.

Розробці дизайну рекламної друкованої продукції поділяється на 3 етапи:

Першим етапом є розробка концепції дизайну та змісту, який в нього покладений.

Другий етап – розробка декількох варіантів ескізів та соціальне опитування (внутрішнє) з метою виявлення такого, що найбільш привертає увагу і найбільше подобається.

Третій етап – необхідний варіант переходить у стадію попередньої версії. Попередня версія виконується вручну, або засобами комп’ютера.

В останньому випадку результат має назву повно кольорового макету.

Макет – це форма попередньої версії . що повністю відтворює кінцевий продукт, та передає загальне враження від нього.

Четвертий етап – підбір, кольорів, шрифтів, стилів, коментуючи зображень.

П’ятий етап – зовнішнє соцопитування.

Шостий етап – затвердження дизайну.

В більшості, для друкування запроектованої реклами використовують офсетний спосіб друку.

Офсетний друк – спосіб друку, при якому фарба передається спочатку на проміжну гумову поверхню офсетного циліндра, а з нею на задрукований матеріал.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]