Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1-37_Alona.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
441.86 Кб
Скачать

1. Поняття та ознаки зобовязань та зобовязальног о права.

правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку

Правова ціль

облуговувати товарообіг і гарантувати майнові та особисті немайнові права та правомірні інтереси фізичних та юридичних осіб

2. Види зобовязань у цивільному праві та їх характеристика.

Залежно від підстав виникнення

Договірні – засновані на договорі

Недоговірні – засновані на заподіянні шкоди іншій особі, збереженні майна за рахунок іншої особи без достатньої правової підстави й ін.

За ступенем самостійності

Головні (основні) є самостійними зобов'язаннями й не залежать від інших зобов'язань

Додаткові (акцесорні) забезпечують належне виконання основних зобов'язань та залежать від них

За суб'єктом виконання

Зобов'язання особистого характеру – виконання може здійснюватися особисто боржником. Напр., договір доручення

Зобов'язання, що не мають особистого характеру. Таке зобов'язання виконується боржником, а у випадку неможливості - іншою особою. Так, зі смертю боржника його зобов'язання за договором позики може перейти до його спадкоємців

За ступенем визначеності обов'язків боржника

Із суворо визначеним обов'язком боржника – боржник зобов'язаний зробити чітко визначену в умовах зобов'язання дію

Альтернативні виконання яких можливо шляхом здійснення однієї з перерахованих в умовах зобов'язання дій на вибір боржника

Факультативні боржник зобов'язаний зробити визначену дію, а у випадку неможливості її здійснення – іншу, передбачену зобов'язанням

В залежності від розподілу прав та обов'язків між декількома кредиторами й декількома боржниками

Часткові – у яких права та обов'язки чітко розподілені у певних частинах між усіма боржниками та кожним з кредиторів. Так, визначений кредитор може вимагати виконання зобов'язання від відповідного боржника у визначеному обсязі

Солідарні – у яких кожен із співкредиторів може вимагати виконання зобов'язання уцілом чи у певній його частини від кожного з декількох боржників

3. Сторони зобов'язання. Треті особи в зобов'язанні. Зміна осіб у зобов'язанні

Боржник – особа, яка несе обов'язок у зобов'язанні. Він зобов'язаний вчинити певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії на користь кредитора

Кредитор – особа, яка має право вимоги (правомочність) у зобов'язанні. Він вправі вимогати від боржника здійснення певної дії (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або вимагати від боржника утриматися від певної дії, що становить суть зобов'язання

суб'єкти, які не є сторонами зобов'язання, а з'являються у зобов'язальних правовідносинах у випадках, коли до них примикає ще якась правовідносина. Учасника останнього правовідношення, на відміну від сторін першого правовідношення, називають третьою особою

Регресне зобов'язанняпо якому кредитор вправі вимагати від боржника передачі грошової суми чи іншого майна, сплаченої або переданого кредитором третій особі за боржника чи за його провиною. Так, згідно ст. 1191 ЦК України, особа, яка відшкодувала шкоду, завдану іншою особою, має право зворотної вимоги (регресу) до винної особи у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інший розмір не встановлений законом

Зобов'язання на користь третьої особи. По такому зобов'язанню вигодонабувачем є не сам кредитор, а третя особа, названа їм. Так, згідно ч. 4 ст. 746 ЦК України, договір довічного утримання може бути укладений відчужувачем на користь третьої особи

Зобов'язання, яке виконує за боржника третя особа. Тут виконання здійснюється не самим боржником у зобов'язанні, а третьою особою. Так, згідно ст. 519 ЦК України, первісний кредитор у зобов'язанні відповідає перед новим кредитором за недійсність переданої йому вимоги, але не відповідає за невиконання боржником свого обов'язку, крім випадків, коли первісний кредитор поручився за боржника перед новим кредитором

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]