Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпора метрологія.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.09.2019
Размер:
46.71 Кб
Скачать

9. Основні стадії розробки стандартів

Порядок розроблення, узгодження, затвердження, застосування стандартів науково-технічних та інженерних товариств встановлюють їхні структурні органи.

Для досягнення організаційно-методичної єдності під час розробки стандартів встановлено чотири стадії їхнього розроблення:

  1. Розроблення та ухвалення технічного завдання (ТЗ) на побудову стандарту;

  2. Розроблення проекту (перша редакція) стандарту і розсипка його на відгук;

3. Опрацювання відгуків, розробка проекту (остаточна редакція) стандарту і представлення його до ухвалення;

4. Ухвалення і державна реєстрація стандарту.

Розроблення державних стандартів України здійснюють іТК зі стандартизації.

міністерства, головні (базові) організації зі стандартизації або організації, що мають у відповідній галузі необхідний науково-технічний потенціал.

Стандарти розробляють відповідно до плану державної стандартизації з урахуванням норм чинного законодавства України, вимог стандартів державної системи стандартизації України та документів міжнародних і регіональних організацій зі стандартизації.

Під час розроблення стандартів використовують результати науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт, виконаних підприємствами, результати патентних досліджень.

10. Вимоги до побудови і змісту стандартів

Розроблення стандарту починають з ного назви. Назва складається з заголовка, підзаголовка і, за необхідності, з групового заголовка.

Заголовок - частина назви, в якім міститься визначення об'єкта стандартизації. Груповий заголовок використовується у випадку, коли стандарт входить до комплексу стандартів, об'єднаних спільним призначенням.

Підзаголовок - це частина назви стандарту, в якій зазначають вид стандарту.

Вступ до стандарту визначає область його застосування або обмежує сферу його дії.

Зміст основної частини стандарту розподілено за розділами, заголовки яких виділено жирним шрифтом; розділи за порядковою нумерацією позначають арабськими цифрами.

Стандарт повинен містити дані (правила, норми, вимоги, методи тощо), необхідні та достатні для його застосування відповідно до призначення.

Текст стандарту повинен бути стислим, чітким, однозначним і стилістично правильним.

Креслення та схеми, розташовані у стандарті, повинні відповідати вимогам стандартів системи конструкторської документації. Ілюстративний матеріал, таблиці чи текст допоміжного характеру необхідно оформляти у вигляді додатків - обов'язкових, рекомендованих або довідкових.

11. Міжгалузеві системи держ. Стандартів

Системи стандартів як якісно цілісні утворення є могутнім засобом забезпечення необхідних параметрів якості про­дукції, починаючи з забезпечення відповідного рівня якості організації виробництва. Виникла і функціонує, низка державних міжгалузевих систем нормативної документації

Класифікація міжгалузевих систем стандартів

Державна система стандартизації

Система конструкторської документації '

Система технологічної документації

Система показників якості продукції

Уніфікована система документації

Система інформаційно-бібліографічної документації——

Державна система забезпечення єдності вимірювань

Система захисту від корозії і старіння матеріалів і виробів

Система стандартів безпеки праці

Мікрофільмування

Система технологічної підготовки виробництва-"

Розробка і поставлення продукції на виробництво

Система стандартів у сфері охорони природи і покращення при­родних ресурсів

Система програмної документації

Систем- проектної документації -

Забезпечення зносостійкості виробів

Система технічної документації на АСУ

Розрахунки І випробування

Ухвалено, .таку схему позначення стандартів: коротке позначення категорії нормативного документа, перша цифра якого вказує на належність стандарту до певного комплексу стандартів, наступні цифри характеризують конкретний стандарт, дві останні вказують на рік затвердження стандарту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.