Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Питання до екзамену для груп ФК.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.09.2019
Размер:
50.69 Кб
Скачать

Тема 5. Податки. Податкова система

Суть, об’єктивна необхідність, значення, функції податків. Класифікація податків, її ознаки. Види податків. Прямі податки. Непрямі податки.

Податкова система: поняття, структурна побудова, принципи функціонування. Методи оподаткування.

Оподаткування прибутку підприємств та організацій, його роль і місце в податковій системі. Платники, об'єкт оподаткування, ставки податку. Особливості оподаткування окремих видів доходів.

Податкова політика: поняття та основні її напрямки. Суть податкового регулювання ринку. Особливості податкової політики в Україні.

Тема 6. Бюджет. Бюджетна система

Бюджет як економічна та юридична категорії, суб’єкти, об’єкти бюджетних відносин. Місце, значення бюджету в загальній системі фінансових відносин.

Розподільна, контролююча функції бюджету, бюджетна політика, бюджетний механізм, бюджетні ресурси.

Бюджетний устрій, бюджетна система. Поняття бюджетного устрою й бюджетної системи. Види бюджетів України.

Бюджетний процес: поняття, основні елементи. Бюджетний кодекс України про бюджетний процес. Організація бюджетного планування. Порядок складання, розгляду й затвердження проектів державного й місцевих бюджетів.

Тема 7. Бюджетний дефіцит

Джерела формування бюджетних доходів, принципи формування. Централізовані і децентралізовані державні доходи.

Економічна природа, суть, класифікація, принципи організації видатків Державного бюджету згідно Бюджетного кодексу України.

Тема 8. Державний кредит

Економічна суть, значення державного кредиту у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави й покритті бюджетного дефіциту. Бюджетний кодекс про право здійснення запозичень, гарантій виконання боргових зобов'язань.

Форми внутрішнього державного кредиту. Державні позики, їх види, класифікація державних внутрішніх позик. Казначейські позики. Види, емісія цінних паперів держави, їх характеристика.

Тема 9. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання

Фінансові ресурси місцевого самоврядування. Місцеві бюджети, їх доходи й видатки. Загальнодержавні податки і збори, закріплені за місцевими бюджетами. Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів. Види неподаткових надходжень у місцеві бюджети.

Американська (конкурентна) та німецька (кооперативна) моделі бюджетного федералізму, їх основні характеристики, особливості відносно формування доходів, здійснення видатків, податкової політики в регіонах, фінансового вирівнювання.

Тема 10. Соціальні позабюджетні фонди

Сутність, значення, принципи соціального страхування населення України, напрямки вдосконалення.

Пенсійне забезпечення – складова соціального захисту. Особливості пенсійних відносин в Україні. Завдання, джерела надходжень, напрямки використання Пенсійного фонду. Актуальні питання функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні.

Тема 11. Фінанси суб'єктів господарювання

Поняття фінансів суб’єктів господарювання, підприємницьких структур, їх функції, основи, принципи організації. Фінансові ресурси, грошові фонди підприємства, особливості формування. Поділ коштів підприємства на власні, залучені, позичені.

Грошові надходження підприємств, їх склад, економічна характеристика. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг), його розподіл.

Прибуток підприємства, його економічна суть, функції, формування та розподіл. Рентабельність як відносний показник прибутковості. Фонди грошових коштів, що формуються на підприємствах за рахунок прибутку.