Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MINISTERSTVO_OSVITI_I_NAUKI_UKRAYiNI(1).docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.09.2019
Размер:
68.49 Кб
Скачать

1Міністерство освіти і науки україни національний транспортний університет Кафедра транспортного права та логістики

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Логістика» для студентів денної форми навчання 1004 напрям «Транспортні технології» фахове спрямування «Організація перевезень і управління на транспорті»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра транспортного права, системних методів та логістики

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Логістика» для студентів денної форми навчання 1004 напрям «Транспортні технології» фахове спрямування «Організація перевезень і управління на транспорті»

Затверджено На засіданні навчально-методичної ради Національного транспортного університету

протокол № від „ " 20 р.

Перший проректор,

професор Білякович М.О.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання 1004 напрям «Транспортні технології» з дисципліни «Логістика» Укладач: Карпенко О.А. - К.:НТУ, 2010 - 22 с.

Укладач: Карпенко Олена Анатоліївна, к.е.н.,доцент

Затверджено до друку на засіданні кафедри: „Транспортного права та логістики", протокол № 1, від „28" серпня 2010 року.

ЗМІСТ

стор.

1Міністерство освіти і науки україни національний транспортний університет Кафедра транспортного права та логістики 1

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 2

Кафедра транспортного права, системних методів та логістики 2

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 2

Розділ 1 6

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 6

з дисципліни «Логістика» 6

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 34

 1. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВОЇ РОБОТИ 13 ЛІТЕРАТУРА 14 ДОДАТКИ

ВСТУП

В нинішній час логістика - це особливий загальнонауковий підхід до вивчення процесу управління матеріальними потоками від першоджерела до кінцевого споживача з мінімальними витратами, що пов'язані з рухом товару та відповідного йому фінансового та інформаційного потоків. На сьогоднішній день вивчення логістики, дає змогу впливати на стратегію фірми-виробника тієї чи іншої продукції, та на створення нових конкурентних переваг для неї на ринку, вибирати постачальників і перевізників, оптимізувати процеси доставки вантажів від постачальника до споживача, визначати оптимальні закупочні партії вантажів та розраховувати необхідні площі складів для їх зберігання, оптимізувати рух внутрішньовиробничих матеріальних потоків тощо.

Предметом дисципліни є матеріальні, інформаційні та фінансові потоки, що рухаються від споживача до постачальника.

Метою вивчення логістики - є навчити студентів вмінню розроблювати виважені та обґрунтовані пропозиції, які б сприяли досягненню найбільшої ефективності роботи фірми, підвищенню її ринкової частки та отримання переваг перед конкурентами.

З точки зору безпосередньої технології стратегічною задачею логістики є створення інтегрованої ефективної системи регулювання і контролю матеріальних та інформаційних потоків, що забезпечує високу якість постачання продукції. Для її досягнення необхідно вирішити цілий ряд основних оперативних задач, серед яких:

 • відповідність один одному інформаційного та матеріального потоків;

 • контроль за матеріальним потоком та передача даних про нього в єдиний центр;

 • визначення стратегії та технології фізичного переміщення товарів;

 • визначення обсягів виробництва, транспортування та складування.

Згідно з основними задачами, викладається курс дисципліни „Логістика".

Розділ 1

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни «Логістика»

ЗМ

Теми та плани лекцій

Література

СЕМЕСТР 7

Модуль 1.

Теоретичні основи логістики та основні види

ЗМ 1

Сутність та концепції функціональної логістики

 1. Поняття і сутність логістики.

 2. Мета, завдання і функції функціональної логістики

 3. Матеріальний потік та його характеристика. Логістичні операції

 4. Ознаки класифікації і структуризації логістики.

 5. Сутність і види логістичних систем. Логістичні ланцюги

2, 10,15,35

ЗМ 2

Закупівельна логістика

 1. Сутність і завдання закупівельної логістики.

 2. Обґрунтування вибору постачальника.

 3. Визначення економічного розміру замовлення.

15, 16, 42, 44

ЗМ 3

Логістика виробництва

 1. Поняття виробничої логістики.

 2. Традиційна і логістична концепція організації виробництва.

 3. Підходи до управління матеріальними потоками у виробничій логістиці.

27, 32, 3

ЗМ 4

Розподільча логістика

 1. Сутність розподільчої логістики.

 2. Канали розподілу в логістиці.

 3. Логістичні посередники у каналах розподілу.

1, 4, 17, 25

Модуль 2. Функціональні галузі логістики

ЗМ 5

Транспортна логістика

 1. Сутність і завдання транспортної логістики.

 2. Логістика власного відділу доставляння.

 3. Логістична трансформація транспортних організацій.

12, 18, 22, 26, 28, 30, 45

ЗМ 6

Логістика запасів. Логістика сладування

 1. Мотиви формування запасів.

 2. Види матеріальних запасів.

 3. Склади та їх функції.

 4. Логістичний процес на складі.

4, 7, 8, 20, 23, 25, 28, 29, 38, 41

ЗМ 7

Логістичний сервіс

 1. Значення і сутність логістичного сервісу.

 2. Формування підсистем логістичного сервісу.

 3. Параметри і характеристика логістичного обслуговування.

1, 2, 11, 17, 25,48

ЗМ 8

Інформаційна логістика

 1. Інформаційні потоки у логістиці.

 2. Принципи організації логістичної інформації.

 3. Логістичні інформаційні системи.

3, 29, 31, 33, 41, 42

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]