Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Derzh_angl.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2019
Размер:
156.67 Кб
Скачать

Історія мови

1. Предмет історії англійської мови:

· сучасні германські мови.

2. Давньоанглійський період.

· мова давньоанглійського періоду;

· фонологічні процеси у давньоанглійській мові;

· граматичні процеси у давньоанглійській мові;

· словниковий склад англійської мови давнього періоду.

3. Середньоанглійський період.

· основні історичні події середньоанглійського періоду;

· фонологічні процеси у середньоанглійському періоді;;

· граматичні процеси у середньоанглійському періоді;

· розвиток словникового складу середньоанглійського періоду.

4. Новоанглійський період.

· основні історичні події новоанглійського періоду

· фонетичний устрій новоанглійського періоду;

· граматичні процеси новоанглійського періоду;

· словниковий склад новоанглійського періоду.

Критерії оцінювання відповідей студентів на державному іспиті

Оцінка “незадовільно” ставиться, коли студенти не розуміють змісту запропонованого ним творчого завдання, не роблять спробу його розв’язати чи навіть проаналізувати. Випускники, як правило, не можуть усвідомити головну ідею задачі та її проблемність, не погоджуються на її обговорення, не йдуть на контакт з екзаменаторами тощо.

Оцінка “задовільно” ставиться, коли відповідь студента на даному рівні має чітко виражену спрямованість на певний літературний твір, який, на їх думку, може сприяти розв’язанню запропонованої їм творчої задачі. Аналізуючи проблему, студенти порівнюють зміст завдання із сюжетом певного літературного твору, тобто процес розв’язання проблеми має формальний характер, фіксується на предметному рівні літературного шару. Студенти аналізують чи просто пояснюють вибір шляхів розв’язання проблеми чи запропонованих висновків, співвідносячи свою думку лише з окремим літературним твором, тому процес рішення задачі не є творчим, а прийняте рішення не можна вважати власним, тому що воно ґрунтується на висновках, зроблених в критичній літературі чи тих, що відповідають основній думці літературного твору (так, випускники не висловлюють власні судження, а лише повторюють думки з практичної літератури чи з тексту).

Оцінка “добре” ставиться, коли студенти активно включаються в процес обговорення проблемності запропонованої викладачем творчої задачі чи роблять спроби розв’язати її самостійно, у процесі індивідуальної роботи. Випускники аналізують проблемність, яку містить у собі творче завдання, порівнюють власні точки зору з думками інших студентів, при цьому толерантно ставляться до суджень партнерів по спілкуванню. Але, разом із тим, випускники недостатньою мірою обґрунтовують свої власні позиції та, через це, не роблять спроби їх розвинути з метою подальшого творчого розв’язання. Отже, процес розв’язання задачі обмежується лише аналізом її змісту та порівнянням висловлених випускниками думок.

Оцінка “відмінно” ставиться, коли студенти чітко обґрунтовують свої позиції, аналізуючи власні точки зору та судження, порівнюючи їх із думками партнерів по спілкуванню. При цьому випускники проявляють толерантність по відношенню до інших, навіть зовсім протилежних висловлювань та засобів розв’язання творчих завдань. Студенти активно відстоюють власні позиції, логічно пояснюючи та обґрунтовуючи їх. Випускники не заперечують проти співпраці з партнерами по спілкуванню в процесі розв’язання проблемних творчих завдань.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]