Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

TREATY

.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
06.09.2019
Размер:
186.88 Кб
Скачать

TREATY

Політика

 1. A treaty was signed following the results of the visit - За підсумками візиту було підписано угоду

 2. A treaty was signed summarizing the results of the visit - За підсумками візиту було підписано угоду

 3. anti-proliferation treaty - договір про нерозповсюдження ядерної зброї

 4. Area V of the environmental treaty - Проблема V Російсько-американської угоди «Співпраця щодо збереження видів дикої флори і фауни та їх місць проживання» - Програма на 2007-2008

 5. Area V of the environmental treaty - Проблема V «Охорона природи і організація заповідників» - Російсько-американської угоди щодо охорони природи

 6. Collective Security Treaty Organization - Організація договору колективної безпеки

 7. compliance with a treaty - дотримання договору

 8. contravention of a treaty - порушення договору

 9. Conventional Force in Central Europe treaty - договір про скорочення військ і звичайних озброєнь в Центральній Європі

 10. Conventional Force in Europe treaty - договір про рівень звичайних озброєнь в Європі

 11. conventional force treaty - договір про скорочення звичайних озброєнь

 12. cooperation treaty - договір про співпрацю

 13. Cuban-American Treaty - Угода про здачу в оренду урядом Куби Сполученим Штатам земельних ділянок та водного простору для розміщення на них вугільних або військово-морських баз в Гуантанамо і Баїя-Онда

 14. EC Treaty - Договір про заснування Європейського Союзу

 15. Energy Charter Treaty - Договір про Енергетичну хартію

 16. International Treaty of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture - Міжнародний договір з питань використання генетичних ресурсів рослин в інтересах виробництва продуктів харчування та сільського господарства

 17. Maastricht treaty - Маастрихтський договір

 18. missile treaty - договір про ліквідацію ракет

 19. modified draft treaty - видозмінений проект договору

 20. negotiate treaties - вести переговори про укладення договорів

 21. nonaggression treaty - договір про ненапад

 22. Pacific security treaty - договір про забезпечення безпеки в тихоокеанському регіоні

 23. partial test ban treaty - договір про часткову заборону випробувань ядерної зброї

 24. reciprocal treaty - договір на взаємній основі

 25. renunciation of a treaty - денонсація договору

 26. right to withdraw from a treaty - право виходу з договору

 27. the treaty is subject to ratification - договір підлягає ратифікації

 28. The visit resulted in signing a treaty - за підсумками візиту було підписано угоду

 29. Treaty establishing the European Community - міждержавний Договір про утворення Європейського Співтовариства

 30. treaty obligations - зобов'язання за договором

 31. Treaty of London - Лондонське угода (про створення Ради Європи)

 32. treaty of mutual security - договір про взаємну безпеку

 33. Treaty of Paris - Версальський мирний договір (1783 р.)

 34. treaty of relations - договір про принципи взаємовідносин

 35. Treaty of the Functioning of the European Union - Договір про функціонування Європейського Союзу

 36. Treaty on Conventional Armed Forces in Europe - Договір про звичайні збройні сили в Європі

 37. Treaty on the European Union - Договір про утворення Європейського Союзу treaty restraints обмеження, встановлені договором

 38. Union Treaty - Союзний договір

 39. Vienna Convention on the Law of Treaties - Віденська Конвенція про право міжнародних договорів

 40. Warsaw Treaty Organization of Friendship Co-operation and Mutual Assistance - Варшавський договір про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу

Загальна лексика

 1. a conclusion of a treaty - укладення договору

 2. a contentious clause in a treaty - спірне положення в договорі

 3. a treaty awaiting ratification - ще не ратифікований договір

 4. a treaty is subject to ratification – договір, що підлягає ратифікації

 5. accede to a treaty - приєднатися до договору

 6. acceptance of treaties - прийняття міжнародних договорів

 7. accession to treaties - приєднання до міжнародних договорів

 8. adhere to a treaty - дотримуватись договору

 9. adoption of the text of a treaty – затвердження/ прийняття тексту міжнародного договору

 10. Agreement between Australia and the International Atomic Energy Agency for the application of safeguards in connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons - Угода між Австралією та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї

 11. annex to a treaty - доповнення до договору

 12. approval of treaties - затвердження міжнародних договорів

 13. ATA, Atlantic Treaty Association - Асоціація Атлантичного договору, АТА

 14. authentication of the text of a treaty - встановлення автентичності тексту міжнародного договору

 15. barrier treaty - договір про державні кордони

 16. be in treaty with for - вести переговори /домовлятися

 17. be in treaty with somebody for something - вести переговори про

 18. bilateral investment treaty - двосторонній договір про захист прав інвесторів / про захист інвестицій

 19. bilateral treaty - двосторонній договір

 20. binding treaty - зобов'язуючий договір

 21. border treaty - договір про кордон

 22. boundary treaty - договір про встановлення кордонів

 23. by the stipulations of the treaty - за умовами договору

 24. by the treaty the territory was retroceded to Spain - за договором ця територія знову відійшла до Іспанії

 25. cancellation of a treaty - анулювання міжнародного договору

 26. cease to be a party to a treaty - відмовитися виконувати зобов'язання договору, відмовитися виконувати договір

 27. Central Treaty Organization - Організація центрального договору

 28. Collective Security Treaty Organisation - Організація договору про колективну безпеку

 29. collusive treaty with the enemy - таємна змова з ворогом

 30. commercial treaty - торгова угода, комерційний договір, торговий договір

 31. compliance with treaty commitments - дотримання договірних зобов'язань

 32. conclude a treaty – укладати/ укласти договір

 33. conclusion of a treaty - укладення договору

 34. consent to be bound by a treaty - згода на обов'язковість міжнародного договору

 35. construction of treaties - тлумачення міжнародних договорів

 36. Convention between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the Status of their Forces - Угода між Сторонами Північноатлантичного договору про статус їхніх збройних сил від 19 червня 1951 р.

 37. conventional forces in europe treaty - Договір про звичайні збройні сили в Європі

 38. defeat the object and purpose of the treaty - позбавити договір цілі та мети

 39. defence treaty - договір про звичайні збройні сили ДЗЗСЄ

 40. denounce a treaty - денонсувати договір

 41. dissolution of a treaty - розірвання договору

 42. draft treaty - проект договору

 43. draw up the text of a treaty - розробляти текст договору

 44. draw up the text of a treaty - складати текст договору

 45. DTT Double Taxation Treaty / Agreement - угода про уникнення подвійного оподаткування

 46. EC Treaty - Договір про заснування Європейського Співтовариства

 47. elude a treaty - ухилятися від дотримання договору

 48. embodied in a treaty - втілений в договорі

 49. embody a treaty in law - зробити договір частиною законодавства (країни)

 50. Energy Charter Treaty - Договір до Енергетичної хартії

 51. enforcement of a treaty - забезпечення виконання договору

 52. English version of a treaty - текст міжнародного договору на англійській мові

 53. equal treaty - рівноправний міжнародний договір/справедливий договір

 54. every treaty of whatever character - всі договори будь-якого характеру/ змісту

 55. exchange of instruments constituting the treaty - обмін документами, складовими міжнародного договіру

 56. execution of treaties - виконання міжнародних договорів

 57. expiration of a treaty - припинення договору внаслідок закінчення його терміну дії

 58. feature of a treaty - положення договору

 59. final articles of the treaty - заключні статті договору

 60. freeze compliance with the Conventional Forces in Europe treaty - зупинити виконання договору

 61. frustrate the purpose of a treaty - робити неможливим досягнення мети договору

 62. honor the provisions of a treaty - поважати положення міжнародного договору

 63. inequal treaty - нерівноправний договір

 64. infringe the provisions of a treaty - порушувати положення договору

 65. initial a treaty - парафувати договір

 66. initial the text of a treaty - парафувати текст договору

 67. initialing of a treaty - парафування міжнародного договору (попереднє підписання міжнародного договору, за яким слідує його остаточне підписання)

 68. interpretation of treaties - тлумачення міжнародних договорів

 69. interstate treaties - договори між штатами (в США)

 70. invalid treaty - недійсний міжнародний договір

 71. invalidate a treaty - позбавити договір сили

 72. keep a treaty- виконувати договір/ дотримуватися договору

 73. Law of the Sea treaty - Конвенція ООН з міжнародного морського права

 74. Limited Test Ban Treaty - Договір про часткове / обмеженому заборону випробувань ядерної зброї

 75. make a treaty - укласти договір

 76. Mine Ban Treaty - Договір про заборону мін

 77. multilateral treaty - багатосторонній договір

 78. Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol - Найробський договір про охорону Олімпійського символу

 79. negotiate a treaty - укласти договір

 80. non-proliferation treaty - договір про нерозповсюдження ядерної зброї

 81. observance of a treaty - дотримання договору

 82. observe the provisions of the non-proliferation treaty - дотримуватися положень договору про нерозповсюдження ядерної зброї

 83. Partial Nuclear Test Ban Treaty - Договір про часткову заборону ядерних випробувань

 84. parties-signatories to a treaty - сторона, що підписує міжнародний договір

 85. peace treaty - договір про мир/ мирний договір

 86. permanence of a treaty - непорушність договору

 87. press for an international treaty - домагатися укладення міжнародної угоди

 88. provisional application of treaties - тимчасове застосування міжнародних договорів

 89. pull out of a treaty – вийти/ виходити з договору

 90. ratify a treaty - ратифікувати договір

 91. reciprocal treaty - договір на основі взаємності

 92. renounce a treaty - відмовитися від договору

 93. respect the provisions of a treaty - поважати положення міжнародного договору

 94. Sea-Bed Treaty - Договір про морське дно (повна назва: Договір про заборону розміщення на дні морів і океанів і в його надрах ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення)

 95. secret treaty - таємний договір

 96. sell by a private treaty - укласти угоду про продаж

 97. separate peace treaty - сепаратний мирний договір

 98. shuffle a draft treaty – змінити/ переформулювати проект договору

 99. sign a treaty to settle disputes - підписати договір про врегулювання суперечок

 100. signatories to a treaty - держави, які підписали договір

 101. sixty countries are now parties to the treaty - 60 країн вже підписали цей договір

 102. smooth the way for a treaty - прокласти шлях до укладення договору

 103. stop implementing a defence treaty - відмовитися від виконання зобов'язань за договором про збройних силах

 104. substantive articles of the treaty - основні статті договору

 105. termination of treaties - припинення міжнародних договорів

 106. terms of the treaty - умови договору

 107. test ban treaty - договір, що забороняє ядерні випробування/про заборону випробувань ядерної зброї

 108. the genuine text of a treaty – автентичний/ справжній текст договору

 109. the Russian and English versions of the treaty - російський та англійський тексти договору

 110. the Russian version of the treaty - російський текст договору

 111. the subsequent ratification of the treaty - подальша ратифікація договору

 112. the test-ban treaty - договір про заборону випробувань (ядерної зброї)

 113. the text of the treaty says - в тексті договору записано

 114. the treaty is regarded as a prelude to such a conference - договір розглядається як перший крок до проведення такої конференції

 115. the treaty stipulates that ... - договір передбачає, що (...)

 116. the treaty will be one of history's watersheds - цей договір відкриє нову сторінку історії

 117. the violation of a treaty - порушення договору

 118. they are alleged to have signed a secret treaty - стверджують, що вони нібито підписали таємну угоду

 119. this treaty is as dead as mutton – договір повністю втратив силу

 120. to be in treaty with smb. for smth. - вести переговори / домовлятися /перебувати в договірних відносинах

 121. to smoothen the way for a treaty - прокласти шлях до укладення договору

 122. transgress a treaty - порушувати договір

 123. treaty body - договірної орган (комітет незалежних експертів, який відстежує впровадження того чи іншого міжнародного договору (treaty) ООН

 124. treaty business - договірне страхування?

 125. treaty coast - узбережжя, на якому іноземна держава має певні права, гарантовані договором

 126. treaty countries - країни-учасниці договору

 127. treaty in force - діючий міжнародний договір

 128. treaty-making power - право укладення договорів

 129. treaty making - укладення договорів

 130. Treaty monitoring bodies - органи зі спостереження за здійсненням договору

 131. treaty obligations- взяті за договором зобов'язання /договірні зобов'язання

 132. treaty of alliance - договір про союз

 133. Treaty of Amity and Co-operation - Договір про дружбу і співробітництво

 134. treaty of assistance - договір про допомогу

 135. treaty of cession - договір про цесії (міжнародний договір)

 136. treaty of commerce and navigation - договір про торгівлю і судноплавство /конвенція про торгівлю і мореплавання

 137. treaty of equality - рівноправний договір

 138. treaty of friendship - договір про дружбу

 139. treaty of mutual assistance - договір про взаємну допомогу

 140. treaty of neutrality - договір про нейтралітет

 141. treaty of peace - мирний договір

 142. treaty of security - договір про безпеку

 143. Treaty on Non-Proliferation - Договір про нерозповсюдження ядерної зброї

 144. treaty port - порт, відкритий за договором для зовнішньої торгівлі

 145. treaty provisions – постанови/ пункти /положеня договору, умови договору

 146. treaty rights - договірні права

 147. triangular treaty - тристоронній договір /договір між трьома державами

 148. undo a treaty - анулювати договір / розірвати договір

 149. viability of a treaty - життєздатність договору

 150. violate a treaty - порушити договір

 151. violate the stipulations of a treaty - порушувати умови договору

 152. withdraw from a treaty - вийти з договору /денонсувати договір

 153. withdrawal from treaties - вихід з міжнародних договорів

ММС

 1. ABM Treaty Anti-Ballistic Missile - Договір по ПРО (протиракетна оборона)

 2. Atlantic Treaty Association - Асоціація Атлантичного договору

 3. Treaty area of ​​application - район застосування договору

 4. Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty - Договір про заборону будь-яких ядерних випробувань

 5. North Atlantic Treaty area- зона дії Північноатлантичного договору

 6. Nuclear Non-Proliferation Treaty NPT Review Conference - Конференція з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

 7. Nuclear Weapons Non-Proliferation Treaty - Договір про нерозповсюдження ядерної зброї

 8. Treaty between the Russian Federation and the United States of America on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms Договір між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь

 9. Treaty of Economic Cooperation - Договір про економічне співробітництво

 10. Treaty on the Exploration and Exploitation of the Mineral Resources of the Caspian Sea Bed - Договір про розвідку і розробку мінеральних ресурсів дна Каспійського моря

 11. Treaty on the Navigation in the Caspian Sea - Договір про судноплавство в Каспійському морі

 12. Treaty on the Regional Cooperation in the Caspian Sea - Договір про регіональну співпрацю на Каспійському морі

 13. Washington Treaty - Вашингтонський договір

Дипломатія

 1. a treaty of peace - мирний договір

 2. ABM treaty - договір по протиракетній обороні

 3. abrogate a treaty - анулювати договір

 4. abrogation of a treaty - анулювання договору

 5. accede to a treaty - приєднатися до договору (на правах сторони)

 6. accedence to a treaty - приєднання до договору (на правах сторони)

 7. accelerate the conclusion of a treaty - прискорити укладення договору

 8. according to the importance of the treaty - в залежності від важливості договору

 9. acts in breach of the provisions of the treaty – дії, що порушують положення договору

 10. adequately verified treaty - договір з належною перевіркою його виконання

 11. adhere to a treaty - виконувати договір/ дотримуватися договору

 12. adherence to the objectives and principles of the treaty - вірність цілям і принципам договору

 13. adoption of the text of a treaty - прийняття тексту договору

 14. affect obligations under some other treaty - впливати на зобов'язання згідно з договором

 15. agree to be bound by a treaty - дати згоду на обов'язковість для себе договору

 16. alliance treaty- договір про укладення союзу

 17. alter a treaty - змінити договір

 18. alterations of the treaty - зміни в договорі

 19. alterations of the treaty - зміни договору

 20. amend a treaty - внести поправки до договору/ зміни до договору

 21. amendment to a treaty - поправка до договору

 22. annul a treaty - розірвати договір

 23. Antiballistic missile treaty -Договір про протиракетну оборону (1972 р., ПРО)

 24. appear from a treaty - випливати з договору

 25. appellation of a treaty - найменування договору

 26. application of a treaty - фактичне застосування договору

 27. application of the present convention to a treaty - застосування цієї конвенції до будь-якого договору

 28. application of the provisions of a treaty - застосування положень договору

 29. application of treaties to a territory - територіальна сфера дії договорів

 30. approve a treaty- затвердити договір

 31. arrangement of the text of the treaty - розташування тексту договору

 32. arrangement of the text of the treaty - структура тексту договору

 33. assume obligations through international treaties- прийняти на себе зобов'язання за міжнародними договорами /приймати зобов'язання відповідно до договору

 34. authenticate the text of a treaty - встановити автентичність тексту договору

 35. authentication of the text of a treaty- встановлення автентичності тексту договору

 36. authority to enter into treaty - повноваження для укладання міжнародного договору

 37. basic treaty - основоположний договір

 38. be bound by a treaty- бути пов'язаним договором

 39. be bound by the provisions of a - treaty бути пов'язаним умовами договору

 40. be in treaty relations - перебувати в договірних відносинах

 41. be left open for accession to a treaty- залишитися відкритим для приєднання до договору

 42. be pursuant to a treaty - відповідати умовам договору

 43. binding force of treaties - обов'язкова сила договорів

 44. binding treaty – договір має обов'язкову силу /зобов'язує

 45. block the ratification of a treaty - затримувати ратифікацію договору

 46. body of customary and treaty rules - сукупність звичаєво-правових і договірних норм

 47. body of stipulations of a treaty - комплекс договірних умов

 48. boundary established by a treaty - межа, встановлена ​​договором

 49. boundary treaty- договір, що встановлює межу

 50. boundary treaty - прикордонний договір

 51. breach of treaty obligations - порушення договірних зобов'язань

 52. bring a treaty to an end - припинити дію договору

 53. by international treaty - відповідно до міжнародного договору

 54. by treaty- договірним шляхом

 55. by virtue of the treaty - в силу договору

 56. cancel a treaty on the ground of its violation - анулювати договір внаслідок його порушення

 57. cancellation of a treaty - анулювання договору

 58. cases contemplated by the treaty - випадки, передбачені договором

 59. circumvention of a treaty - обхід договору

 60. claim performance of the treaty - вимагати виконання до говору

 61. clause of a treaty- пункт договору

 62. codification of the law of treaties - кодифікація права договорів

 63. competence to conclude treaties - право укладати договори

 64. complete a treaty - завершити роботу зі складання договору /закінчити роботу по складанню договору

 65. complete set of treaties concluded by the country of residence - повний перелік договорів, укладених країною перебування

 66. conclude a treaty for a limited period of time - укласти договір на обмежений період часу

 67. confirm the terms of a treaty - підтвердити умови договору

 68. consent of a state to be bound by a treaty - згода держави на обов'язковість для неї договору

 69. consular treaty - консульська конвенція/консульський договір

 70. consummate a treaty - завершити роботу зі складання договору

 71. consummate a treaty - закінчити роботу по складанню договору

 72. consummate the treaty - довести укладення договору до кінця /завершити укладення договору

 73. contractual treaty - договірна угода

 74. control provisions of the treaty - договірні положення про контроль

 75. controversial provisions of a treaty - спірні пункти договору

 76. daily application of a treaty - повсякденне дотримання договору

 77. declare oneself free from the obligations of a treaty - оголосити себе вільним від виконання договірних зобов'язань

 78. defeat a treaty - анулювати договір /скасувати договір /зірвати договір

 79. demand to be released from the treaty obligations - вимагати звільнення від договірних зобов'язань

 80. denounce a treaty - розірвати договір

 81. denuclearization aspects of the sea-bed treaty- аспекти договору по морському дну, що стосуються оголошення його без'ядерною зоною

 82. denuclearization treaty - договір про створення без'ядерної зони

 83. deposit a treaty with- здати договір на зберігання

 84. depositaries of treaties - депозитарії договорів

 85. derogate from the provisions of the treaty - відступити від положень договору

 86. desuetude of a treaty - застарілість договору

 87. devolution of treaty obligations or rights from a predecessor state to a successor state - перехід договірних зобов'язань або прав від держави-попередниці до держави-наступниці

 88. dispositive treaty- диспозитивний договір

 89. draft the text of a treaty - розробити текст договору

 90. duration of a treaty - термін дії договору

 91. earlier treaty - попередній договір

 92. effect of treaties upon third states - дія договорів щодо третіх держав

 93. effects of a treaty between the parties - значення договору для сторін /учасників

 94. efficacy of the provisions of the treaty - дієвість положень договору

 95. endorse the peace treaty - підписатися під мирним договором

 96. enforcement of a treaty - забезпечення виконання договору

 97. enslaving treaty - кабальна угода (договір)

 98. ensure compliance with treaty obligations - забезпечити виконання зобов'язань за договором

 99. enter a separate treaty - вступати в сепаратний договір

 100. entry into a treaty - укладення договорів

 101. entry of a treaty into force - вступ договору в силу

 102. error relating to the wording of the text of a treaty - помилка, що відноситься тільки до формулювання тексту договору

 103. execute a treaty in all its parts - виконати договір у всіх його частинах

 104. execute a treaty - привести договір у виконання

 105. executory treaty - договір, який підлягає виконанню

 106. exercise the treaty-making power - здійснювати право укладення договорів

 107. existing treaty- існуючий договір

 108. expiration of a treaty - припинення дії договору (внаслідок закінчення його строку або в результаті виникнення певної обумовленої умови)

 109. expiration of the treaty - закінчення терміну дії договору

 110. extend a treaty - продовжити термін дії договору

 111. extend a treaty - пролонгувати договір

 112. extend the validity of a treaty - продовжувати дію договору

 113. failing to comply with the treaty - невиконання договору

 114. failure to perform a treaty obligation - невиконання зобов'язання за договором

 115. failure to perform a treaty obligation - зрив договірного зобов'язання

 116. formal entrance into an existing treaty - формальне приєднання до існуючого договору

 117. formal signature of a treaty - офіційне підписання договору

 118. former treaty - раніше існуючий договір

 119. frame the text of a treaty - розробити текст договору

 120. framing of a treaty - розробка договору

 121. free will of states in the conclusion of treaties - добровільне волевиявлення держав при укладанні договорів

 122. fulfilment of treaty obligations - виконання договірних зобов'язань

 123. general treaty of arbitration - загальний договір про арбітраж

 124. get a treaty approved - домогтися прийняття договору

 125. get aside a treaty obligation - скасувати договірне зобов'язання

 126. ground for impeaching the validity of a treaty - підстава для оспорювання дійсності договору

 127. ground for invalidating a treaty - підставу для визнання договору недійсним

 128. ground for suspending the operation of a treaty - підстава для зупинення дії договору

 129. ground for terminating a treaty- підстава для припинення дії договору

 130. ground for withdrawing from the treaty - підстава для виходу з договору

 131. guarantee treaty - гарантійний договір /договір про гарантії

 132. honour obligations under a treaty - виконувати зобов'язання за договором

 133. impart the binding force to a treaty- надавати договіру обов'язкову силу договору /надати зобов'язуючу силу договору

 134. implement a treaty впроваджувати / втілювати в життя договір

 135. in conformity with the provisions of the treaty - відповідно до положень договору

 136. incompatible with the object and purpose of the treaty - несумісний з метою та цілями договору

 137. individual treaty - конкретний договір

 138. instruments for declaring invalid, terminating, withdrawing from or suspending the operation of a treaty - документи про оголошення договору недійсним, про припинення договору, про вихід з нього або про зупинення його дії

 139. integral part of a treaty - невід'ємна частина договору

 140. interfere with the validity of a treaty- перешкоджати дії договору

 141. interpret a treaty - тлумачити договір

 142. interpretation of a treaty - трактування договору

 143. invalid treaty - договір, який не має законної сили

 144. invalidity of a treaty - недійсність договору

 145. invoke a treaty - посилатися на договір

 146. ipso facto avoidance of a treaty - автоматичне розірвання договору

 147. join a treaty - приєднатися до договору

 148. law of succession in respect of treaties on economic and financial matters - правонаступництво щодо договорів з економічних та фінансових питань

 149. lawmaking treaty - законотворчий договір

 150. legal situation created through the execution of the treaty - правове становище, що виникло в результаті виконання договору

 151. liberate oneself from the obligations of a treaty - звільнитися від виконання договірних зобов'язань

 152. localized treaty - локалізований договір /локальний /місцевий договір

 153. maintain a treaty inviolate - зберегти договір без змін

 154. make a treaty binding - надати договору обов'язкову силу /зробити договір зобов'язуючим

 155. make extradition conditional on the existence of a treaty - обумовлювати видачу злочинця наявністю договору

 156. make special arrangements treaty - встановити спеціальні договірні угоди

 157. material breach of a treaty - істотне порушення договору

 158. material breach of treaty provisions- істотне порушення договірних положень

 159. means to secure the performance of a treaty - засоби забезпечення виконання договору /засоби, що забезпечують виконання договору

 160. methods of bringing a treaty to an end - способи припинення дії договору

 161. minorities treaty - договір про національні меншини

 162. modification of a treaty by subsequent practice - зміна договору в силу подальшої практики

 163. modify a treaty - внести зміни в договір

 164. monitor a treaty - контролювати виконання договору

 165. motives for the conclusion of a treaty - мотиви укладання договору

 166. multilateral balanced and fully verified treaty - багатосторонній збалансований і повністю контрольований договір

 167. multilateral treaty on arms control and disarmament - багатосторонній договір про контроль над озброєннями та роззброєнням

 168. mutual treaty - взаємний договір

 169. negotiate a treaty - укласти договір в результаті переговорів

 170. negotiate the adaptation of a treaty to new conditions - вступити в переговори з метою адаптації договору до нових умов

 171. negotiate the text of a treaty - вести переговори про текст договору

 172. negotiation of a treaty - ведення переговорів про укладання договору

 173. no separation of the provisions of the treaty is permitted - подільність положень договору не допускається

 174. non-compliance with treaty obligations - недотримання договірних зобов'язань

 175. non-discriminatory treaty - договір, не спрямований проти третьої сторони

 176. non-discriminatory treaty - рівноправний договір

 177. non-political treaty - неполітичний договір

 178. non-registered treaty- незареєстрований договір

 179. non-self-executing treaty - договір, що вимагає особливих законодавчих заходів

 180. nonprofit of a treaty - відсутність зворотної сили у договору

 181. nuclear-weapon-free-zone treaty - договір про зону, вільну від ядерної зброї

 182. obligations arising from a treaty - зобов'язання, що випливають з договору

 183. obligations of the parties assumed under the treaty - зобов'язання, прийняті сторонами за договором

 184. obligatory force of international treaties - зобов'язуюча сила міжнародних договорів

 185. observe terms of a treaty - виконувати/ дотримуватися положення договору

 186. obstruct the operation of a treaty - перешкоджати дії договору

 187. open treaty - договір, відкритий для підписання

 188. operation of a treaty - дія договору

 189. oral treaty - усна угода

 190. ordinary treaty - звичайний договір

 191. original of a treaty - оригінал договору

 192. original treaty - первинний договір

 193. originals of the treaty оригінали договору

 194. out-of-date treaty - застарілий договір

 195. participate in a treaty - приймати участь в договорі

 196. parties to a treaty - сторони, що підписали договір

 197. party alleging treaty violation - сторона, що заявляє про порушення договору

 198. party bound by a treaty - сторона, пов'язана договором

 199. perfect a treaty - оформити договір належним чином

 200. perform a treaty in good faith - сумлінно виконувати договір

 201. periodic review of a treaty - періодичний розгляд договору

 202. plurilateral treaty - груповий договір

 203. political treaty - політичний договір

 204. postal treaty -поштову договір

 205. practice in the application of the treaty - практика застосування договору

 206. pre-community treaties of member states with third countries - договори держав-учасників з третіми країнами, укладені до створення спільноти

 207. pre-existing treaty obligations - колишні договірні зобов'язання

 208. pre-existing treaty - раніше існуючий договір

 209. pre-federation treaties - Договори, укладені до утворення федерації

 210. pre-independence treaties - договори, укладені до отримання незалежності

 211. preamble to a treaty - преамбула договору

 212. preclude the entry of a treaty into force - перешкоджати вступу договору в силу

 213. principal treaty - основний договір

 214. prolong a treaty - продовжити термін дії договору /пролонгувати договір

 215. prolong the time of operation of a treaty - продовжити термін дії договору

 216. prolong the validity of a treaty - продовжувати дію договору

 217. prolongation of a treaty - продовження договору

 218. provisions of a treaty - положення договору /умови договору

 219. publication of a treaty - опублікування договору

 220. publish a treaty - опублікувати договір

 221. put a treaty into force - ввести договір в дію

 222. quadripartite treaty - чотиристороння угода

 223. real guarantee treaty - договір про гарантії

 224. realization of the purpose of a treaty - здійснення мети договору

 225. recognized international treaty - визнаний міжнародний договір

 226. redintegrate a treaty - відновлювати договір

 227. reduction of the parties to a multilateral treaty - скорочення числа учасників багатостороннього договору

 228. register a treaty - реєструвати договір

 229. registration of a treaty - реєстрація договору

 230. reject a treaty - відхилити договір

 231. release from treaty obligations - звільнення від договірних зобов'язань

 232. renew a treaty - поновити договір

 233. renewal of a treaty - пролонгація договору

 234. renounce a treaty - розірвати договір

 235. reparation to be made for a breach of a treaty - необхідність відшкодування в результаті порушення договору

 236. repudiation of a treaty - відмова від договору

 237. respect the terms of the treaty - дотримуватися умов договору

 238. respect the terms of the treaty - поважати умови договору

 239. restricted treaty - закритий договір

 240. resumption of the operation of a treaty - поновлення дії договору

 241. revision of a treaty - перегляд договору

 242. right to invoke a ground for invalidating a treaty - право посилатися на підставу недійсності договору

 243. right to invoke a ground for suspending the operation of a treaty право посилатися на підставу зупинення / припинення дії договору

 244. right to invoke a ground for terminating a treaty - право посилатися на підставу договору

 245. rights under the treaty - права, що випливають з даного договору

 246. sanctity of a treaty - непорушність договору

 247. sanctity of a treaty - священність договору

 248. scuttle a treaty - ухилятися від виконання договору

 249. seal a treaty - скріпити договір печаткою

 250. security treaty - договір про безпеку

 251. seek a peace treaty - домагатися укладення договору про мир

 252. self-executing treaty - договір, який не потребує особливих законодавчих заходів

 253. sell a treaty – пропагувати / рекламувати важливість договору

 254. separability of treaty provisions - подільність договірних положень

 255. shipping treaty - угода про судноплавство

 256. sign a treaty in somebody's name - підписати договір від імені

 257. signatory power of the treaty - держава, що підписала договір

 258. signing of a treaty - підписання договору

 259. skirt a treaty - діяти в обхід договору

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]