Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
topic5_v2ba.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
68.61 Кб
Скачать

Тема 5. Аудит кредитних операцій банку.

1. Основні напрями перевірки активних операцій

Перевірка активних операцій – найбільш тривала і трудомістка стадія в силу того, що структура і якість активів обумовлюють ліквідність, платоспроможність і надійність банку.

Основні напрямки аудиту:

1) перевірка законності і правомірності операцій;

2) аналіз і оцінка ризикованості операцій;

3) оцінка рівня управління банком щодо здійснення активних операцій.

2. Оцінка організації кредитної роботи в банку

Для оцінки цієї роботи служать такі джерела інформації, як:

статут;

кредитні справи позичальників;

документи, що відображають виникнення, розвиток і припинення кредитних відносин;

рекламації і претензії до банку, акти попередніх аудиторських перевірок;

грошово-розрахункові документи;

звітність.

Після попереднього ознайомлення з станом кредитної роботи банку аудитор повинен прийняти рішення про те, чи буде проводитися перевірка суцільним або вибірковим методом. Суцільний перевірці зазвичай піддаються прострочені і пролонговані позички.

Аудит організації кредитної роботи в банку проходить наступним чином:

1. Перевіряється правильність укладення та виконання договорів по журналу реєстрації кредитних договорів;

перевіряється, чи за всіма виданими кредитами є договори і чи за всіма договорами відкриті позичкові рахунки (на основі книги реєстрації відкритих рахунків).

2. Перевіряються:

 • юридичне оформлення кредитних договорів і договорів забезпечення;

 • наявність у кредитних справах позичальників:

  • матеріалів про їх фінансове становище;

  • документів, що свідчать про здатність повернути кредит; правильно оформлених договорів застави, гарантій, договорів-поруки, страхових свідоцтв;

  • наявність матеріалів, які свідчать про здійснення контролю: над цільовим використанням кредиту і за збереженням товарно-матеріальних цінностей, що забезпечують його повернення;

  • документів про умови зберігання заставних цінностей.

3. Перевіряється обгрунтованість процентних ставок. При цьому звертають увагу на занадто низькі і високі ставки і з'ясовують причини.

4. Перевіряється виконання банком умов кредитних договорів в частині своєчасності нарахування та стягнення відсотків і віднесення їх на доходи, віднесення непогашених у строк кредитів на рахунки прострочених, а також оформлення цих операцій.

5. Особливу увагу приділяють простроченим кредитам. Їх аналіз проводиться за такими напрямами, як:

склад позичальників, що своєчасно не погасили кредити;

умови, на яких були видані ці кредити;

частка прострочених заборгованостей у загальній сумі заборгованості;

частка прострочених кредитів у загальній сумі активів;

повнота створення резерву під кредитні ризики (РКР).

6. Встановлюються причини пролонгації кредитів, а також причини, по яких не зверталося стягнення на наявне за кредитами забезпечення за простроченими і необгрунтовано пролонгованими позиками.

7. Відстежуються максимально допустимі розміри кредитів, так як їх неповернення істотно впливає на ліквідність банку.

8. Перевіряються операції зі стягнення заборгованостей і списання їх за рахунок РКР.

У результаті перевірки якості кредитного портфеля при формуванні РКР аудитор повинен висловити думку щодо:

 • правильності класифікації кредитів за групами ризику;

 • ліквідності кредитного портфеля банку і відсутності сумнівів про можливість банку продовжувати діяльність як мінімум протягом 12 місяців;

 • достатності сформованого резерву;

 • правильності списання безнадійних кредитів.

9. Перевіряється ведення бухгалтерського обліку.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]