Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TYeMATIKA_SYeMINARS_KIH_ZANYaT.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
20.11.2018
Размер:
189.44 Кб
Скачать

Тематика семінарських занять заняття і

Тема 1 . Зміст, історія розвитку та роль менеджменту

Питання для обговорення

 1. Зміст, історія розвитку та роль менеджменту. Поняття менеджменту як науки і дисципліни.

 2. Суб‘єкт, об‘єкт менеджменту, його принципи та цілі.

 3. Розвиток управлінської думки: етапи та засади виділення шкіл і підходів.

 4. Характеристика окремих шкіл і підходів.

 5. Сучасні теорії та концепції розвитку менеджменту.

Питання для самоконтролю

 1. Що вивчає менеджмент? Взаємозв‘язок законів, принципів та методів.

 2. Загальна характеристика етапів розвитку науки про менеджмент.

 3. Причини появи та особливості “школи наукового управління” класичної (адміністративної) школи управління, та школи науки управління.

 4. Характеристика неокласичної школи (“школа людських стосунків”, “школа поведінських наук”).

 5. Сутність процесійного, системного та ситуаційного підходів і приклади їх застосування.

Література

 1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995, с.6-26.

 2. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум. – Київ: Магнолія плюс, Львів: Новий світ – 2000, 2003, с. 9-26.

 3. Кредисов А.И. История учений менеджмента. – Киев: ВИРА-Р, 2000, 336 с.

 4. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – Москва: Дело, 1994, с.61-88.

 5. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту. – Київ: Академвидав., 2003, с. 8-31.

 6. Робінс С., Де Ченцо Д. Основи менеджменту. /пер. з англ./ – Київ: Основи, 2002, с. 36-121.

 7. Шегда А.В. Основы менеджмента. – Киев: Знание, 1998, с.13-66

 8. Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента. – Москва: Интел- Синтез, 1997, с. 9-13.

Тема 2. Організація як система

Питання для обговорення

 1. Поняття організації, схема функціонування організації як відкритої системи, її характеристика .

 2. Внутрішнє і зовнішнє середовище організації.

 3. Горизонтальний та вертикальний поділ управлінської праці.

 4. Види організацій в Україні та світова практика формування підприємницьких структур.

Питання для самоконтролю

 1. Всебічна характеристика організацій, класифікація їх за різними ознаками .

 2. Формальні і неформальні організації.

 3. На конкретних прикладах схарактеризувати фактори внутрішнього та зовнішнього середовища організацій .

 4. Сутність рівнів управління та причини їхнього виникнення. Рівні управління на прикладі підприємства серед нього розміру.

 5. Організаційно-правові форми підприємств, які діють на Україні, їх характеристика .

Теми рефератів

 1. Оцінка і аналіз факторів зовнішнього середовища в сучасних умовах.

 2. Системна модель внутрішніх перемінних організації.

Література

 1. Андрушків б.М., Кузьмін о.Є. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995, с. 27-34

 2. Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі. – Київ: Україна, 1994, с.38-138.

 3. Мескон м., Альберт м., Хедоури ф. Основы менеджмента. – Москва: Дело, 1994, с.88-141.

 4. Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента. – Москва: Интел-Синтез, 1997, с. 221-236

Заняття іі

Тема 3. Функції менеджменту. Планування як функція менеджменту

Питання для обговорення

 1. Класифікація функцій менеджменту , їх характеристика і взаємозв‘язок .

 2. Визначення місії і цілей організації, їх досягнення через важелі стратегічного планування.

 3. Комплексність і наскрізність процесу планування.

Питання для самоконтролю

 1. Класифікація функцій менеджменту за А. Файолем, а також М. Месконом, М. Альбертом та Ф. Хедоурі.

 2. Взаємозв‘язок адміністративних і економічних напрямів в реалізації стратегії .

 3. Бізнес-планування.

Теми рефератів

 1. Управлінське дослідження слабих і сильних сторін організації як інструмент аналізу стратегічних альтернатив .

 2. Оцінка і аналіз факторів зовнішнього середовища як етап стратегічного планування.

Література

 1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995, с. 37-47.

 2. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум. – Київ: Магнолія плюс, Львів: Новий світ – 2000, 2003, с. 46-60.

 3. Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі. – Київ: Україна, 1994, с. 241-292.

 4. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту. – Київ: Академвидав., 2003, с. 58-94.

 5. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. –Москва: Дело, 1994, с. 255-307.

 6. Робінс С., Де Ченцо Д. Основи менеджменту. /пер. З 2нгл../ – Київ: Основи, 2002, с. 124-156.

Устенко О.Л. Теория экономического риска. – Київ: МАУП, 1997, с. 172-182.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]