Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

наочні матеріали Гайдукова 42 МА

.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.09.2019
Размер:
124.93 Кб
Скачать

Міністерство освіти науки, молоді та спорту України

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Кафедра менеджменту організацій

НАОЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

на тему «СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ»

(за матеріалами ТОВ «Санаторій «Нива»)

студентки 42 групи

факультету менеджменту і бізнесу

напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"

ГАЙДУКОВОЇ ГАННИ МИКОЛАЇВНИ

Науковий керівник:

асистент Шило К. М.

Бердянськ – 2012

ЗМІСТ

ВCТУП………………………………………………………………………...….3

РОЗДІЛ 1

Теоретичні основи системи управління персоналом на підприємстві………..6

1.1 Поняття та сутність соціально-економічної категорії «персонал»……......6

1.2 Сутність та зміст системи управління персоналом…………………...…...12

1.3 Нормативно-правове регулювання управління персоналом………….......18

РОЗДІЛ 2

Cистема управління персоналом ТОВ«Санаторій «Нива»……………….......26

2.1 Аналіз господарської діяльності ТОВ «Санаторій «Нива»…………..…...26

2.2 Структура персоналу підприємства………....………………………....….32

2.3 Оцінка продуктивності праці на ТОВ «Санаторій «Нива» (з використанням програми «Statistica»)………………………………….……....37

2.4 Заходи щодо удосконалення системи управління персоналом

ТОВ «Санаторій «Нива»…………………………...………………………....…45

ВИСНОВКИ та ПРОПОЗИЦІЇ …………………………………..…………..…56

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………..……..…60

ДОДАТКИ………………………………………………………..………………65

Таблиця 1

Основні економічні показники діяльності санаторію «Нива»

№ п/п

Показники

Од. вим

2009 рік

2010 рік

2011рік

Відхилення (+,-)

Темп змін, %

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Кількість обслуговування

осіб

646,00

718,00

901,00

255,00

139,48

2

Облікова чисельність

осіб

475,00

528,00

670,00

195,00

141,05

3

Середньоспискова чисельність

осіб

410,00

456,00

466,00

56,00

113,65

4

Фонд оплати праці

тис. грн.

342,56

380,60

605,50

263,02

176,78

5

Обсяг послуг

тис. грн.

1938,00

2154,00

3599,00

1661,00

185,7

6

Загальний обсяг витрат

тис. грн.

1840,00

2045,00

3463,00

1622,95

188,2

7

Рентабельність реалізованих послуг

%

1,00

1,10

1,40

0,40

140

8

Загальний прибуток від реалізації

тис. грн.

98,00

109,00

136,00

38,00

138,77

9

Продуктивність

тис. грн.

4,72

4,72

7,72

3,00

163,55

10

Трудомісткість

грн.

0,01

0,03

0,04

0,03

400

11

Середня місячна заробітна плата 1 працівника

грн.

751,00

835,00

1300,00

549,00

173,1

12

Прибуток на 1-го працівника

грн.

239,02

239,00

291,80

52,78

122,08

13

Прибуток на 1грн. заробітної плати

грн.

0,28

0,29

0,22

-0,06

78,57

14

Кількість обслуговування н1-го працівника

осіб

1,60

1,60

1,90

0,30

118,75

Джерело: розраховано автором за даними ТОВ «Санаторій «Нива»

Таблиця 2

Дані про чисельність і склад персоналу на ТОВ « Санаторій «Нива» у період 2009-2011 р.р.

Показники

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Абсолютне відхилення, (+;-)

Темп росту,%

Середньоспискова чисельність персоналу,

410,0

456,0

466,0

+56

113

у тому числі працівників основної діяльності

410,0

456,0

466,0

+56

113

У складі персоналу основної діяльності чоловіки,

86,0

96,0

104,0

+18

120

питома вага,%

21,0

21,0

22,3

+1,3

 

Жінки,

324,0

360,0

362,0

+38

111

питома вага,%

79,0

79,0

77,7

-1,3

 

Середньоспискова чисельність:

 

 

 

 

 

Робітників

368,0

409,0

419,0

+51

113

їхня питома вага у складі основної діяльності,%

89,7

89,7

89,9

+0,2

 

Інженерно-технічні працівники, службовців,

42,0

47,0

47,0

+5

11

питома вага, %

10,2

10,3

10,1

-0,1

 

Основні робітники,

359,0

399,0

402,0

+43

12

питома вага,%

87,5

87,5

86,3

-1,2

 

Допоміжні робітники,

9

10

17

+8

8,9

питома вага,%

12,5

12,5

13,7

+1,2

 

Джерело: розраховано автором за даними відділу кадрів ТОВ «Санаторій «Нива»

Таблиця 3

Оцінка використання персоналу на ТОВ «Санаторій «Нива» за 2009-2011 р.р.

Показники

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Темп росту, %

Обсяг наданих послуг тис.грн

1938

2154

3599

186

Середньоспискова чисельність працюючих осіб.

410

456

466

113

Відпрацьовано днів одним робітником за рік,днів

251

251

250

1

Середня тривалість робочого дня,люд/год

7,98

7,98

7,98

0

Загальна кількість відпрацьованого часу:

 

 

 

 

-всіма робітниками за рік,люд/годин.

821222

913358

929670

1132

- одним робітником, люд/годин.

2003

2003

1995

99

Середньорічна продуктивність праці одного робітника

4726

4724

7723

163

Середньоденна продуктивність одного робітника,грн

18,8

18,8

30,8

1,7

Середньогодинна продуктивність 1-го працівника

2,35

2,36

3,87

1,64

Джерело : складено автором за даними ТОВ «Санаторій «Нива»

Таблиця 4

Структура працівників за віком, рівнем освіти та підготовки на ТОВ «Санаторій «Нива» у 2008-2011 р.р.

Показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Абсолютне відхилення, (+,-)

Вікова структура:

 

 

 

 

 

до 25 років

21,00

22,00

30,00

40,00

19

26-35 років

150,00

150,00

180,00

185,00

35

36-45 років

165,00

98,00

100,00

100,00

- 65

45 і більше років

130,00

140,00

146,00

141,00

- 11

Всього працівників

466,00

410,00

456,00

466,00

0

Рівень освіти:

з вищою освітою, питома вага, %

250,00 53,65

242,00 59,02

250,00 54,82

250,00 53,65

0

середня, середньо спеціальна освіта, питома вага, %

150,00 32,18

108,00 26,34

166,00 36,40

150,00 32,18

0

не за спеціальністю, або без освіти,

питома вага, %

66,00 14,16

60,00 14,63

40,00 8,77

66,00 14,66

0

Джерело: розроблено автором за даними ТОВ «Санаторій «Нива»

Таблиця 5

Дані про витрати на підготовку та перепідготовку персоналу в ТОВ «Санаторій «Нива» у 2005-2011 р.р.

Показники

2005 рік

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Абс.від (+,-)

Підготовка,перепідготовка,навчання інших суміжних професій (усього),осіб

5

8

10

15

15

10

20

15

Підвищення кваліфікації працівникам (усього ),осіб

80

85

90

130

155

160

250

170

Працівники,що навчаються в вузах та коледжах,осіб

5

4

8

5

5

8

10

5

Навчання керівних працівників

1

3

3

2

1

2

4

3

Витрати на підготовку та перепідготовку кадрів,грн

33000

44300

51380

78200

80200

102700

104000

71000

У тому числі на одного працюючого,грн

362

443

462

514

455

570

366

4

Джерело: складено та розраховано автором за даним ТОВ «Санаторій «Нива»

Визначення змісту програми

Визначення потреб у навчанні

Формування бюджету навчання

Визначення цілей навчання

Навчання

Визначення методу навчання

Визначення критерії оцінки

Професійні навички та знання

Оцінка ефективності навчання

Рис 1. Циклічна модель професійного навчання кадрів для ТОВ «Санаторій «Нива»

Джерело:розроблено автором

Розвиток персоналу

Розвиток підприємства

Зростання конкурентоспроможності підприємства

Рис 2. Вплив системи навчання персоналу на кінцеві результати діяльності підприємства

Джерело:розроблено автором

Таблиця 6

Витрати та прибуток щодо реалізації заходів для ТОВ «Санаторій «Нива», грн.

Витрати

Витрати на ліцензію, грн.

200

Бланк ліцензії, грн.

1073

Програма «1С Предприятие 8: Зарплата и управление персоналом», грн.

3600

Ліцензія на програму, грн.

1440

Усього витрат, грн.

6313

Всього ефективність від реалізації заходів, грн.

335000

Джерело: розраховано автором для ТОВ «Санаторій «Нива».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.