Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
UMOVI_ZADACh_NA_ISPIT.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
87.04 Кб
Скачать

№1

На тракторному заводі деталі головки циліндра вироблялись за існуючим на заводі поточним методом. Капітальні витрати на установку поточної лінії на цьому заводі склали 12 тис. грн. Собівартість обробки однієї деталі – 10,5 грн. На верстатобудівному заводі спроектована автоматична лінія для обробки таких же деталей головки циліндра. Капітальні витрати на установку спроектованої автоматичної лінії склали 2 тис. грн. Собівартість обробки однієї деталі – 11,8 грн. Річна програма – 320 тис. штук. Визначте річний економічний ефект і строк окупності від впровадження автоматичної лінії при коефіцієнті ефективності 0,1.

Розв.:

 1. Витр.на 1цю(до)=10,5+0,1*(12000/320000)=10,5

 2. В1(пысля)=11,8+(2000/320000)*0,1=11,8

 3. Ефект=(11,8/10,5)*320000=359619,1 грн

 4. ПО=2000/359619,1 =0,0055р

№2

Обчисліть такт прямоточної лінії по обробці втулок, необхідну кількість робочих місць і коефіцієнт їх завантаження за технологічними операціями на основі наведеної далі інформації по Машзаводу. Прямоточна лінія по механічній обробці втулок працює у робочі дні за двозмінним графіком звичайної тривалості (по 10 год.). Денний випуск становить 30 остаточно оброблених втулок. Технологічний процес складається з 5 операцій. Тривалість кожної з них становить: перша – 2 хв.; друга – 1хв.; третя – 7 хв.; четверта – 3 хв.; п’ята – 4 хв.

 1. Такт=2*10*60/30шт=40хв

 2. РМ=(2+1+7+3+4)/40=0,425

 3. Кз=0,425/5=0,085

№3

Трудомісткість одиниці категорії складності ремонту механічної та електричної частин устаткування становить відповідно 14 і 11.5 нормо-годин. Дійсний річний фонд часу роботи одного робітника складає 2340 годин. Необхідна кількість ремонтів парку устаткування різних категорій складності протягом розрахункового року наведена в таблиці:

Категорія складності ремонту окремих груп устаткування

6

8

10

12

22

32

Кількість ремонтів у розрахунковому році

15

5

18

20

3

2

Обчисліть:

1) річний обсяг робіт ремонтно-механічного цеху підприємства у нормо-год;

2) середньооблікову чисельність ремонтників (слюсарів і електриків окремо).

Розвязок

 1. Трудомісткість (механ)=6*14*15+14*8*5+14*10*18+14*12*20+14*3*22+14*32*2=9520 н-год

 2. Трудомісткість(ел)=6*11,5*15+11,5*8*5+11,5*10*18+11,5*12*20+11,5*3*22+11,5*32*2=7820 н-год

 3. ЧП м=9520/2340=4 чол

 4. ЧП ел=7820/2340=3,34 чол=3 чол.

№4

Визначити тривалість технологічного циклу обробки деталей і побудувати графік здійснення операцій у часі при послідовному, паралельному та паралельно-послідовному їх поєднанні, користуючись такою вихідною інформацією по заводу:

 • партії оброблюваних деталей формуються розміром три штуки;

 • передавання деталей з операції на операцію здійснюється поштучно;

 • кожна технологічна операція виконується на окремому різнотипному металорізальному верстаті;

 • нормативна трудомісткість виконання технологічних операцій становить: першої – 4 хв, другої – 5 хв, третьої – 1 хв, четвертої – 9 хв.

 1. Тпосл=3*(4/1+5/1+1/1+9/1)=57хв

 2. Тпар=1*(4/1+5/1+1/1+9/1)+(3-1)*(9/1)=37

 3. Тпар-пос=57-(3-1)(4/1+1/1+1/1)=45

№5

Підприємство освоїло випуск нової продукції підвищеної якості. Визначте річний економічний ефект, якщо відомі такі дані:

Показники

Базова модель

Нова модель

1. Річний обсяг випуску продукції, тис. шт.

12000

4200

2. Собівартість виробу, грн.

5.32

6.35

3. Ціна продукції, грн.

1.20

10.85

4. Капітальні вкладення, млн. грн.

-

80

Ен = 0,15.

 1. ДельтаПриб=10,85-6,35-(1,2-5,32)=8,72

 2. ЕФ=(8,72-0,15*80000000)*4200=

№6

На виробничому підприємстві готові вироби перевозяться зі складального цеху на склад готової продукції за маятниковим маршрутом. Упаковані вироби транспортуються в спеціальних піддонах на відстань до 700 м. Маса одного виробу дорівнює 40 кг. На одному піддоні розміщується 6 виробів. Вантажопідйомність електрокара становить 0,4 т. Середня швидкість руху електрокара складає 7 км/год. На вантажно-розвантажувальні роботи однієї партії готових виробів, вміщуваної на одному електрокарі, відводиться в середньому 14 хв. Коефіцієнт використання транспортного засобу в часі – 0,7, а режим роботи – двозмінний. Середньодобовий вантажопотік досягає 40т за зміну. Визначити кількість електрокарів, необхідних для транспортування готової продукції на підприємстві.

№7

Консервним заводом заплановано виготовити 120 тис. умовних банок овочевих консервів, в тому числі вищого сорту – 85 % загальної кількості. Ціна одиниці продукції першого сорту – 18грн., а до ціни вищого сорту встановлена надбавка в розмірі 22 % ціни першого сорту. Визначити коефіцієнт сортності продукції по заводу у плановому році та його зміну в порівнянні зі звітним, якщо у звітному році коефіцієнт сортності склав 0,95

№8

Визначте змінну норму виробітку при тривалості зміни 380 хв., якщо оперативний час обробки деталі – 11хв., затрати часу на організаційне обслуговування – 2 %, затрати часу на відпочинок і особисті потреби – 6,5 %, затрати часу на перерви, що обумовлені технологією та організацією виробничого процесу – 3% оперативного часу; підготовчо-заключний час – 15 хв. за зміну. Передбачається підвищити норму виробітку на 15 %. Визначте як зміниться норма часу.

.

№9

Виробниче підприємство має безперервний (тризмінний) режим роботи. На діючому конвеєрі протягом доби виготовляється 2000 деталей. При цьому транспортна партія складається з 20 виробів. На технологічні перерви в кожну зміну відводиться 20 хв. Передбачувані технологічні втрати деталей не перевищують 4 % від добового їх випуску.

Необхідно визначити ритм конвеєра (потокової лінії).

№10

Щоденна потреба у різцях на заводі — 400 шт., страховий запас їх передбачено в розмірі дводенної потреби. Час від подання замовлення до постачання партії — 30 днів. Різці постачаються партіями по 7000 шт. Визначити мінімальний, максимальний запас та точку замовлення.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]