Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lecture_2.3.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
27.08.2019
Размер:
86.53 Кб
Скачать

2. Індекс доходності (ід).

Розрахунок цього показника при одноразовому здійсненні інвестиційних витрат здійснюється за формулою:

,

де ІДо – індекс доходності інвестиційного проекту при одноразовому здійсненні інвестиційних витрат;

ГПt – сума грошового потоку за окремими інтервалами загального періоду експлуатації інвестиційного проекту;

ІВо – сума одноразових інвестиційних витрат на реалізацію інвестиційного проекту;

i – дисконтна ставка, яка виражена десятковим дробом;

n – кількість інтервалів в загальному розрахунковому періоді t.

Якщо інвестиційні витрати здійснюються в декілька етапів, розрахунок показника індексу доходності здійснюється за формулою:

,

де ІДб – чиста теперішня вартість інвестиційного проекту при багаторазовому здійсненні інвестиційних витрат;

ГПt – сума грошового потоку за окремими інтервалами загального періоду експлуатації інвестиційного проекту;

ІВt – сума інвестиційних витрат за окремими інтервалами загального періоду реалізації інвестиційного проекту;

i – дисконтна ставка, яка виражена десятковим дробом;

n – кількість інтервалів в загальному розрахунковому періоді t.

Якщо значення індексу доходності менше одиниці чи рівне їй, незалежний інвестиційний проект повинен бути відхилений у зв’язку з тим, що він не принесе додатковий доход на інвестовані засоби.

3. Індекс рентабельності (ір).

Індекс рентабельності в процесі оцінки інвестиційного проекту може грати лише допоміжну роль, тому що не дозволяє в повній мірі оцінити весь інвестиційний потік за інвестиційним проектом, який повертається (значну частину цього потоку складають амортизаційні відрахування), і не вимірює аналізовані показники в часі.

Розрахунок цього показника здійснюється за формулою:

,

де ІР – індекс рентабельності інвестиційного проекту;

– середньорічна сума інвестиційного прибутку за час експлуатації проекту;

– середня величина інвестиційних витрат на реалізацію інвестиційного проекту.

Для визначення прийнятності інвестиційного проекту за цим показником, значення індексу рентабельності порівнюють з коефіцієнтом рентабельності активів, якщо інвестиційні ресурси сформовані за рахунок власних і залучених засобів, та з коефіцієнтом рентабельності власного капіталу, якщо інвестиційні ресурси сформовані виключно за рахунок власних фінансових коштів.

4. Період окупності (ПО) є одним з найбільш поширених і зрозумілих показників оцінки ефективності інвестиційного проекту. Розрахунок цього показника може бути здійснений двома способами – статистичним (бухгалтерським) і дисконтним.

Недисконтований показник періоду окупності, який визначається статистичним способом, розраховується за наступною формулою:

,

де ПОн – недисконтований період окупності інвестиційних витрат за проектом;

ІВ – сума інвестиційних витрат на реалізацію проекту;

– середньорічна сума грошового потоку за період експлуатації проекту (при короткострокових реальних вкладах цей показник розраховується як середньомісячний).

Відповідно дисконтований показник визначається за наступною формулою:

,

де ПОд –дисконтований період окупності одноразових інвестиційних витрат за проектом;

ІВо – сума одноразових інвестиційних витрат на реалізацію проекту;

ГПt – сума грошового потоку за окремими інтервалами загального періоду експлуатації інвестиційного проекту;

i – дисконтна ставка, яка виражена десятковим дробом;

n – кількість інтервалів в загальному розрахунковому періоді t;

к – загальний розрахунковий період експлуатації проекту (років).

Основним недоліком цього показника є те, що він не враховує ті чисті грошові потоки, які формуються після періоду окупності інвестиційних витрат.

Інвестиційний проект приймається, якщо розрахований період окупності інвестиційного проекту менше певного максимального періоду окупності, який вважається прийнятним. І навпаки.

5. Внутрішня ставка доходності (ВСД) є найбільш складним показником оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. Вона характеризує рівень доходності конкретного інвестиційного проекту, виражений дисконтною ставкою, за якою майбутня вартість чистого грошового потоку приводиться до теперішньої вартості інвестиційних витрат. Внутрішню ставку доходності можна охарактеризувати і як дисконтну ставку, за якою чиста теперішня вартість проекту дорівнює нулю (тобто ВСД=і, при якій ЧТВ= 0). Розрахунок цього показника здійснюється виходячи з наступної формули:

,

де ВСД – внутрішня ставка доходності інвестиційного проекту, виражена десятковим дробом;

ІВо – сума одноразових інвестиційних витрат на реалізацію проекту;

ГПt – сума грошового потоку за окремими інтервалами загального періоду експлуатації інвестиційного проекту;

n – кількість інтервалів в загальному розрахунковому періоді t.

Якщо інвестиційні витрати здійснюються в декілька етапів, розрахунок показника внутрішньої ставки доходності здійснюється за формулою:

,

де ВСД – внутрішня ставка доходності інвестиційного проекту, виражена десятковим дробом;

ГПt – сума грошового потоку за окремими інтервалами загального періоду експлуатації інвестиційного проекту;

ІВt – сума інвестиційних витрат за окремими інтервалами загального періоду реалізації інвестиційного проекту;

n – кількість інтервалів в загальному розрахунковому періоді t.

Значення ВСД може бути визначено за спеціальними таблицями інвестиційних обрахувань.

Показник внутрішньої ставки доходності сприятливий для порівняльної оцінки не тільки в рамках інвестиційних проектів, що розглядаються, але і в більш широкому діапазоні (наприклад, в порівнянні з коефіцієнтом рентабельності операційних активів, коефіцієнтом рентабельності власного капіталу, рівнем доходності за альтернативними видам інвестування – депозитним вкладам, купівля державних облігацій тощо) На кожному підприємстві може бути встановлений в якості цільового нормативу показник „мінімальна внутрішня ставка доходності” та інвестиційні проекти з більш низьким його значенням будуть автоматично відхилятися як невідповідні вимогам ефективності реального інвестування.

6

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]