Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СР 3.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
27.08.2019
Размер:
101.38 Кб
Скачать

Тема 3: “ Мови програмування. Алфавіт мови. Основні поняття. Стандартні функції. ”

Мета роботи: Знати класифікацію мов програмування, структуру програми на мові Turbo Pascal , вміти створювати програму на мові Turbo Pascal.

ПЛАН:

1.Поняття про мову програмування.

2. Класифікація мов програмування.

3. Алфавіт Турбо Паскаля.

4. Структура програми на мові Turbo Pascal .

5. Розділ операторів.

6. Дані. Розділ типів.

7. Типи даних.

8. Використання арифметичних виразів в Turbo Pas.

9. Поняття про оператори програми Turbo Pas.

10.Стандартні файли введення-виведення.

11.Оператори введення READ та READLN.

12.Оператори виведення WRITE та WRITELN.

13.Поняття складних операторів.

14.Поняття умовного оператора. Види умовного оператора.

15.Поняття оператора варіанта.

16.Приклад умовного оператора.

Мови програмування. Класифікація мов програмування.

Мова - це система знаків ( символів, жестів, міміки, положень перемикача і т.д.) для подання інформації. Це означення є загальним як для природних , так і для штучних(формальних) мов. До штучних мов належать мови, створені людьми для розв’язання специфічних задач.

Мови програмування-це алгоритмічна мова, призначена для опису алгоритмів, орієнтованих на виконання їх за допомогою комп’ютера. Програма –це алгоритм , записаний мовою програмування.

Розрізняють мови програмування низького та високого рівнів.

Мови програмування низького рівня (машинно-залежні, або машинно-орієнтовані ) залежать від апаратної платформи комп’ютера. До них належать, наприклад, мови асемблера, які описують усі дії в термінах команд процесора.

Мови програмування високого рівня (машинно-незалежні, або машинно-

орієнтовані ) наближені до понять природної мови. Із розвитком і поширенням комп’ютерів намітився двоякий процес розвитку мов високого рівня: поява мов спеціальних (Пролог) і універсальних ( СІ , PASCAL). Мови можна розділити також на процедурні та не процедурні.

Алфавіт.

Алфавіт Турбо Паскаля включає букви, цифри, символи і зарезервовані слова (abs, and, array, begin, case, const, do, downto, else, end, for і ін.). Сенс зарезервованих слів фіксований строго.

Ідентифікатор ─ це послідовність букв, цифр і знаків підкреслення, що починаються не з цифри. Під ідентифікатором розуміють елемент пам'яті ЕОМ, яка має своє ім'я і в якій зберігається інформація.

Константа ─ це величина, яка в ході виконання програми приймає одне значення. Її значення встановлюється ще до того, як програма почне виконуватися, а в ході її запуску зберігає своє значення незмінної на всьому протязі роботи програми.

Як константи можуть використовуватися цілі, речовинні, шістьнадцяткові числа, символи, рядки символів, множини :

 1. Цілі числа записуються без дробової частини із знаком або без нього;

 2. Дійсні числа записуються із знаком або без нього, з фіксованою або плаваючою крапкою;

 3. Логічна константа ─ або false або true (неправда або істина);

 4. Символьна константа ─ будь-який символ, ув'язнений в апострофи ( наприклад, ‘Y’ ‘<=’);

 5. Рядкова константа ─ будь-яка послідовність символів, ув’язнена в апострофи (наприклад, ‘це мій варіант ‘).

Програма мовою Turbo Pascal складається з заголовка і власне програми, яка називається блоком. Блок складається з розділів. Максимальна кількість розділів 6. Розділи обов'язково розташовуються в наступному порядку :

 1. розділ міток ;

 1. розділ констант ; (оголошення констант)

 1. розділ типів ; (визначення типів даних)

 2. розділ змінних ; (оголошення змінних)

 3. розділ процедур і функцій ;

 4. розділ операторів ( тіло програми).

Перші 5 розділів складають так званий “розділ описів ”. Тут описуються всі ідентифікатори об’єктів, що використовуються в даній програмі. Описати ідентифікатор  значить указати його ім’я і тип.

Оператори  це вказівки програми. Розділ операторів полягає в операторні дужки, тобто BEGIN... END. У ньому вказується послідовність дій, які необхідно виконати над описаними об’єктами.

Будь-який розділ, крім останнього може бути відсутній. Роздільником між розділами і операторами служить « ; ». Наприкінці програми повинна бути « . » . У будь-яке місце програми можуть бути включені коментарі, при цьому зміст програми не міняється. Коментарі полягають у фігурні дужки.

Програма, написана мовою Turbo Pascal оперує деякими об'єктами, які називаються даними. Кожен елемент даних у програмі є або константою, або змінною. Для кожної змінної задається деякий тип, що визначає як можливі значення змінної, так і операції, що можуть над нею виконуватися. Тип змінної задається в розділі змінних. Іменована константа відрізняється від змінної тим, що її значення не може змінюватися під час виконання програми і вона описується в розділі констант. Тип константи однозначно визначається її значенням і в явному виді не вказується.

Усі типи даних задаються в розділі типів. Усі складні типи даних будуються на основі елементарних типів :

 1. 4-х стандартних ¾ цілий (INTEGER), речовий (REAL), символьний (CHAR) і булевский (BOOLEAN) ;

 2. перераховуваних.

Цілий тип. У мові Turbo Pascal цілий тип забезпечує завдання цілих чисел. У будь-який ЕОМ існують обмеження на діапазон цілих чисел. Над змінними цілого типу визначені наступні арифметичні операції : додавання, вирахування, множення, розподіл, DIV (розподіл націло), MOD (обчислення залишку від цілочисленого розподілу). Усі ці операції виробляють результат цілого типу, крім операції розподілу, результат якої завжди буде речового типу. Операції відносини :

= (дорівнює),

 (не дорівнює),

 (менше),

 • (більше),

 ( менше або дорівнює),

 ( більше або дорівнює) виробляють результат булевского типу.

У мові використовуються наступні стандартні функції :

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.