Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СР 2.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
27.08.2019
Размер:
146.43 Кб
Скачать

Тема 2 : “Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Засоби опису алгоритмів. Базові структури алгоритмів. Інформаційна модель. “

Мета роботи:Навчитися створювати блок-схеми. Знати властивостi алгоритмiв, засоби опису алгоритмiв,типи алгоритмiв.

ПЛАН :

 1. Поняття алгоритму.

 2. Поняття про базові алгоритмічні структури.

 3. Лінійні алгоритми.

 4. Цикли.

 5. Властивості алгоритму.

 6. Засоби опису алгоритму.

 7. Типи алгоритмів.

 8. Що таке алгоритмічна мова? Службові слова.

 9. Лінійний алгоритм. Приклад.

 10. Розгалужений алгоритм. Приклад

 11. Поняття циклу. Особливості. Види циклів.

 12. Цикл-поки(з передумовою), приклад.

 13. Поняття величини. Типи величин.

 14. Прості величини. Змінні та постійні величини.

 15. Структура опису величин.

16.Інформаційна модель.

Алгоритм  зрозуміле й точне розпорядження виконавцеві виконати скінченну послідовність команд, що приводить від вихідних даних до шуканого результату.

До складу кожного алгоритму входять такі етапи, як введення вихідних даних, їх оброблювання, виведення результатів.

Для описування логічно обумовленого ходу виконування дій при складанні будь-якого алгоритму використовуються одні й ті самі складові блоки, що їх називають базовими структурами. Їх тільки три : проходження, розвилка, цикл.

При описуванні базових структур для їх графічного подання у вигляді схем використовуються спеціальні позначення.

 1. Прямокутником позначається дія, яку необхідно виконати.

Виконати дію

Дією тут може бути як одна окрема дія (наприклад, скласти два числа або накреслити лінію), так і послідовність дій, що логічно з’єднані у блок.

 1. Ромбом позначається перевірка значення логічного виразу . У логічних виразах можуть використовуватися логічні операції “і”, “або”, “ні”. Логічний вираз може набувати одне з двох значень  істина або фальш. Іноді замість “істина” пишуть “так”, замість “фальш”  “ні”. Перевірка значення логічного виразу звичайно зводиться до перевірки виконання чи невиконання деяких умов.

Способи опису алгоритмів.

Розроблений алгоритм повинен бути поданим у такому вигляді, щоб він був зрозумілим кожній людині, що його використовує. Алгоритми записуються різними способами: словесний опис , формульний, блок-схеми, табличний.

 1. Словесний опис : алгоритм у вигляді інструкції написаної словами (рідною мовою).

 2. Формульний : у вигляді формули розв’язується задача (одне рівняння або система рівнянь, з фізики наприклад закон Ома і т .п.).

 3. Блок-схема : наочний графічний спосіб подання алгоритму, який входить в ЄСКД та ЄСТПД.

 4. Табличний : запис алгоритму у вигляді таблиці.

Дуже зручно зображувати алгоритм у вигляді блок-схем. Схема алгоритму  це графічне зображення алгоритму за допомогою окремих блоків, що позначають ту чи іншу дію. У блок-схемах окремі дії зображуються геометричними фігурами, що мають стандартні призначення і вигляд.

Початок або кінець алгоритму

Блок введення даних або виведення результату

Блок обчислень

Блок перевірки умови

Блоки в блок-схемі з’єднаються лініями потоку. У кожен блок може входити не менше однієї лінії потоку, а виходити тільки одна. З логічного блоку перевірки умови завжди виходять дві лінії потоку : одна у разі виконання умови, а інша  в разі її невиконання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.