Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Редагування кольорів у діалоговому вікні.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
26.08.2019
Размер:
42.13 Кб
Скачать

Редагування кольорів у діалоговому вікні "Редагувати кольори / Перефарбувати ілюстрацію" – це зручний спосіб глобальної зміни кольорів у виділеній ілюстрації. Він особливо корисний, якщо під час створення ілюстрації не використовувались глобальні кольори. Ви можете редагувати кольори та групи кольорів у діалоговому вікні "Редагувати кольори / Зміна кольорів ілюстрації" та застосовувати внесені зміни до виділеної ілюстрації або зберігати змінені кольори для використання в подальшому.

Під час редагування кольорів можна використовувати колірне коло з плавними переходами, сегментоване колірне коло або колірні шкали.

Колірне коло з плавними переходами 

Відображає колірний тон, насиченість та яскравість на плавному неперервному колі. Кожен колір поточної групи кольорів відображається всередині кола. Це коло дозволяє з високою точністю вибирати з великої кількості кольорів, проте побачити окремі кольори може бути важко, оскільки кожен піксель має різний колір.

Сегментоване колірне коло 

Відображає кольори як набір кольорових сегментів. Це коло дозволяє легко розрізнити окремі кольори, але не надає такого широкого вибору кольорів, як неперервне коло.

Колірні шкали 

Відображають лише кольори з групи кольорів. Кольори відображаються як суцільні прямокутники, кожен із яких можна вибирати та редагувати окремо. Порядок відображення кольорів у цьому вікні можна змінити, перетягуючи прямокутники кольорів праворуч або ліворуч. Клацнувши на колір правою кнопкою миші, можна викликати контекстне меню, за допомогою якого можна видалити колір, встановити його як основний, змінити тінь або замінити його на інший колір, вибраний із палітри кольорів.

Збереження змін у групі кольорів

Перш ніж починати редагувати групи кольорів, дізнайтеся, як правильно зберігати внесені зміни, щоб не втратити безповоротно свою улюблену групу кольорів. Є два варіанти збереження змін: можна записати відредаговану групу кольорів замість початкової або створити нову групу кольорів зі змінами, зберігаючи початкову групу без змін.

 Виконайте одну з таких дій:

 • Щоб залишити початкову групу незмінною і зберегти зміни як нову групу кольорів, клацніть піктограму "Створити групу кольорів"  вгорі у діалоговому вікні "Редагувати кольори / Зміна кольорів ілюстрації".

 • Щоб зберегти зміни у початковій групі кольорів (у цьому разі початкові значення буде втрачено), натисніть кнопку "Зберегти зміни до групи кольорів" .

Редагування групи кольорів за допомогою колірного кола

 1. Якщо потрібно, виберіть потрібну групу кольорів в області збереження груп кольорів у діалоговому вікні "Редагувати кольори / Зміна кольорів ілюстрації".

 2. Якщо ви вибрали об'єкт в монтажній області, натисніть "Зміна кольорів ілюстрації" для попереднього перегляду кольорів на ілюстрації. Якщо ви не бажаєте змінювати кольори ілюстрації, зніміть виділення з параметра "Зміна кольорів ілюстрації" перед закриванням діалогового вікна або закрийте вікно за допомогою кнопки "Скасувати".

Примітка: Щоб редагувати кольори виділеної ілюстрації, натисніть "Отримати кольори з виділеної ілюстрації"  .

 1. Щоб обмежити кольори бібліотекою зразків, натисніть кнопку "Обмежити групу кольорів кольорами, наявними в бібліотеці зразків"  та виберіть бібліотеку зі списку.

 2. Щоб змінити основний колір на інший колір із поточної групи, клацніть правою кнопкою миші на потрібний колір у колірному колі або на колірній шкалі та виберіть пункт "Встановити як основний колір". Можна також клацнути на потрібний колір в області активних кольорів і клацнути на піктограму "Встановити поточний колір як основний" ліворуч від області активних кольорів.

 3. Щоб змінити колір, перетягуйте маркер по колірному колу. Якщо увімкнено гармонію, під час перетягування одного маркера, згідно правила гармонії, будуть рухатися й інші. Якщо гармонію не увімкнено, переміщуватиметься лише той маркер, який ви перетягуєте.

Під час редагування можна виконувати наступні дії:

 • Для зміни колірного тону переміщуйте маркер по колірному колу. Для зміни насиченості або яскравості переміщуйте маркер всередину або до зовнішніх країв кола.

 • Щоб додати колір, клацніть правою кнопкою миші на місці у колірному колі, на якому потрібно додати колір, і виберіть пункт "Додати новий колір".

 • Щоб видалити колір, клацніть правою кнопкою миші на маркері кольору (або лінії маркера) у колірному колі та виберіть пункт "Видалити колір".

 • Щоб змінити колір за допомогою палітри кольорів, клацніть на кольорі правою кнопкою миші та виберіть пункт "Палітра кольорів".

 • Щоб обмежити переміщення маркера рухом тільки в одному напрямку, під час перетягування утримуйте натиснутою клавішу Shift.

 • Щоб замість колірного тону та яскравості на колірному колі відображались колірний тон та насиченість, натисніть кнопку "Відобразити насиченість та колірний тон на колі"  . Ця кнопка знаходиться відразу під колірним колом і дозволяє переключатись між двома виглядами.

 • Щоб змінити значення кольору вручну, клацніть на маркер кольору або клацніть на потрібний колір в області активних кольорів. Для редагування значень кольору використовуйте повзунки або текстові поля для вводу значень кольору, що знаходяться під колірним колом.

 • Щоб змінити насиченість та яскравість кольору на колі, клацніть правою кнопкою миші на маркері та виберіть пункт "Вибрати затінення". У вікні, що з'явиться, клацніть на потрібний колір.