Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РГР_17.10.11.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
230.4 Кб
Скачать

Розрахунково-графічна робота

Розрахунково-графічна робота з курсу “Податкова система”, передбачена навчальним планом для студентів спеціальності 6.030508 “Фінанси і кредит” як обов’язковий елемент з підсумкового контролю знань.

Після виконання розрахунково-графічної роботи студент повинен:

1) знати нормативно-правові документи, які регулюють порядок нарахування та сплати податку з доходів фізичних осіб, податку на прибуток та податку на додану вартість;

2) вміти нараховувати податок з доходів фізичних осіб, податок на прибуток та податок на додану вартість;

3) вміти складати звітність з податку з доходів фізичних осіб, податку на прибуток та податку на додану вартість:

  • Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ.

  • Податкову декларацію з податку на додану вартість ( + подактові накладні + Реєстр отриманих і виданих податкових накладних).

  • Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства.

Розрахунково-графічна робота передбачає розв’язання трьох розрахункових задач відповідно до обраного варіанту.

Варіант розрахунково-графічної роботи обирається відповідно до останньої цифри залікової книжки.

Завдання

ТОВ "Альфа" знаходиться в Житомирі і здійснює діяльність у сфері виробництва й оптової торгівлі товарами народного споживання. Звітним періодом з ПДВ для ТОВ "Альфа" є квартал.

За наслідками звітного періоду (червень ц.р.) у підприємства відсутня заборгованість перед бюджетом.

Оподатковуваний прибуток за попередній період склав 350 тис.грн.

Виходячи з наведених у завданні вихідних даних станом на 01.07 ц.р. і переліку господарських операцій, наведеного в таблицях 1 і 2, необхідно:

- відобразити в податковому обліку господарські операції, які було здійснено впродовж третього кварталу ц.р. (скласти ЖРГО);

- заповнити декларації з ПДВ ( + подактові накладні + Реєстр отриманих і виданих податкових накладних) і податку на прибуток підприємств, а також Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ.

Таблиця 1. Залишки активів, капіталу й зобов'язань станом на 01.07 ц.р.

Варіанти

Залишки активів,

капіталу й зобов'язань

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1. Основні засоби (балансова вартість), грн.

Адміністративна будівля

15 168,0

18500,0

19320,0

19856,0

20001,0

20020,0

20105,0

20136,0

21289,0

22000,0

Будівля магазину

62 187,5

63000,0

63125,0

63246,0

64006,0

64213,0

64852,0

65112,0

65234,0

66666,0

Будівля цеху № 1

52 875.0

49658,0

50000,0

55103,0

48627,0

46598,0

47000,0

50100,0

51896,0

53210,0

Будівля цеху № 2

59 110,0

49112,0

50004,0

51236,0

51236,0

51222,0

56321,0

52114,0

58113,0

60000,0

Устаткування для виготовлення продукції № 2

1 107,8

1203,0

1156,0

1487,0

1198,0

1169,0

1236,0

1325,0

1118,0

1222,0

Оргтехніка

90,0

95,0

96,0

97,0

95,5

100,8

101,0

98,3

96,4

110,0

Офісні меблі

358,33

360,1

321,8

310,0

389,9

400,0

405,0

390,1

388,7

410,5

Меблі і устаткування для магазину

278,6

250,0

256,3

241,0

225,0

239,0

240,0

365,0

324,1

333,3

Устаткування для обробки деталей продукції № 3

970,47

972,0

976,1

978,4

990,0

987,5

966,3

955,8

980,1

987,3

Устаткування для обробки деталей продукції № 4

544,0

499,9

505,6

510,8

532,0

555,0

546,0

538,9

561,0

554,4

Легкові автомобілі

2 340,0

2500,0

2465,0

2136,0

2800,0

2548,0

2556,0

2663,0

2445,0

2338,0

Вантажні автомобілі

25 000,0

25600,0

23450,0

22100,0

24123,0

21056,0

21163,0

22000,0

22305,0

22456,0

Устаткування для виробництва продукції № 1

227,2

260,0

235,0

221,9

224,5

230,0

232,2

226,7

233,5

222,1

Продовження табл. 1

Варіанти

Залишки активів,

капіталу й зобов'язань

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

2. Залишки обігових матеріальних цінностей, тис. грн.

Виробничі запаси:

- сировина й матеріали

43 578,8

43698,0

42189,0

44000,0

44123,8

43285,1

43698,5

42156,3

43879,2

42189,6

- запасні частини на автомобілі

-

251,3

-

145,0

123,0

-

-

450,0

69,0

-

- паливно-мастильні матеріали

-

180,0

230,0

-

59,0

-

98,9

-

121,0

-

Готова продукція:

- продукція № 1

135,0

136,2

135,7

136,5

137,0

129,8

129,0

130,5

133,6

140,0

- продукція № 2

330,0

336,0

332,1

329,9

328,0

331,0

332,2

331,5

337,2

335,0

- продукція № 3

73,0

69,2

65,0

70,0

70,8

71,2

73,0

72,8

72,6

78,0

- продукція № 4

197,0

194,8

192,0

193,8

195,5

196,0

200,0

185,6

188,0

179,0

3. Залишки дебіторської заборгованості, тис. грн.

ЧП "Нарус" (платник єдиного податку),

2,3

0,8

0,95

1,2

1,7

2,1

1,3

1,6

1,4

2,5

ТОВ "АБС" (платник податків на загальній системі оподаткування)

4,4

3,9

0,2

3,8

1,1

4,5

5,1

0,8

0,93

5,0

АТ "Гама" (платник єдиного податку) – аванс, перерахований постачальнику товарів, в т.ч. ПДВ

30,0

26,0

24,4

22,6

32,0

36,6

28,4

27,6

25,0

28,0

ТОВ "Дельта", в т.ч. ПДВ

18,0.

12,0

9,6

10,0

4,6

12,8

15,0

18,2

14,8

16,0

4. Залишки зобов'язань за товари (роботи, послуги), тис. грн.

Постачальник "А"

12,6

9,2

0,5

1,2

13,8

11,0

15,5

12,9

21,0

14,4

Постачальник "Б"

3,87

4,25

4,85

3,98

3,65

4,01

5,0

4,32

2,23

2,1

Замовник "В"

3,2

2,95

3,21

5,6

2,87

3,15

2,56

3,8

2,3

1,69

Таблиця 2. Перелік господарських операцій за ІІІ квартал ц.р., грн.

Варіанти

Господарські операції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1. Придбання матеріалів за попередньою оплатою

Перераховано аванс постачальнику "Г" за матеріали платіжне доручення, банківська виписка), в т.ч. ПДВ

30 000,0

25000,0

24000,0

22400,0

21500,0

18600,0

16400,0

28800,0

29500,0

24040,0

Отримано матеріали від постачальника "Г" накладна, товарно-транспортна накладна)

30 000,0

25000,0

24000,0

22400,0

21500,0

18600,0

16400,0

28800,0

29500,0

24040,0

2. Безоплатно отримано матеріали від постачальника "Д" (накладна, товарно-транспортна накладна)

25 000,0

21000,0

15000,0

14500,0

10000,0

2500,0

1235,0

24600,0

23521,0

16580,0

3. Придбання матеріалів підзвітною особою

Отримано готівку в касу підприємства для видачі її підзвітній особі (банківська виписка, прибутковий касовий ордер)

2 400,0

1900,0

875,0

2300,0

1600,0

4560,0

5000,0

6542,0

1200,0

2600,0

Видано кошти під звіт на придбання матеріалів (видатковий касовий ордер)

2 400,0

1900,0

875,0

2300,0

1600,0

4560,0

5000,0

6542,0

1200,0

2600,0

Оприбутковано матеріали, придбані підзвітною особою (авансовий звіт), у т.ч. ПДВ

2 400,0

1900,0

875,0

2300,0

1600,0

4560,0

5000,0

6542,0

1200,0

2600,0

4. Нарахування заробітної плати й інші виплати робітникам підприємства за липень (розрахункова або розрахунково-платіжна відомість):

- працівникам виробництва

8600,0

9300,0

7265,0

8800,0

7900,0

9100,0

10200,0

12400,0

7865,0

9000,0

- загальновиробничому персоналу

7200,0

6900,0

7856,0

7214,0

6852,0

5900,0

14230,0

11000,0

7892,0

8010,0

- адміністративному персоналу (інформацію щодо фонду оплати праці наведено у розрахунковій відомості)

- працівники магазину

5800,0

21000,0

4400,0

16450,0

9872,0

5563,0

3285,0

2365,0

7100,0

6156,0

Продовження табл. 2

Варіанти

Господарські операції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

5. Нарахування єдиного соціального внеску на фонд оплати праці за липень (розрахункова або розрахунково-платіжна відомість)

- працівникам виробництва

- загальновиробничому персоналу

- адміністративному персоналу

- працівнику відділу збуту

6. Нараховано лікарняні за три дні непрацездатності Журавського М. О. (листок непрацездатності)

80,0

96,0

123,0

112,0

109,0

99,0

85,0

124,0

133,0

145,0

7. Утримано із заробітної плати (розрахункова або розрахунково-платіжна відомість ):

єдиний соціальний внесок

- податку з доходів фізичних осіб

8. Відпущено сировину й матеріали (накладна на внутрішнє переміщення матеріалів):

- у цех № 1

1 456, 95

1489,0

1468,9

1325,9

1223,8

1347,5

1468,2

1440,1

1339,0

1500,0

- у цех № 2

2 070,0

2010,0

1999,5

2132,5

2110,0

2546,1

2136,2

2080,2

2035,4

2147,2

9. Нараховано витрати на електроенергію згідно з надісланим рахунком, у т.ч. ПДВ

- цех № 1

72,0

71,2

73,0

74,5

71,8

72,1

79,8

81,0

85,0

96,0

- цех № 2

48,0

43,2

41,9

42,6

49,0

50,1

52,0

54,3

44,2

56,0

- адмінбудівля

40,8

39,1

35,6

32,9

33,5

37,8

38,9

34,6

37,9

45,0

- торговельне приміщення

60,0

54,5

59,8

65,2

64,0

52,1

55,2

65,7

61,0

66,6

10. Використано матеріали для пакування продукції (накладна на внутрішнє переміщення матеріалів)

32,7

18,9

33,4

25,8

42,6

17,2

29,3

25,0

33,0

34,0

11. Оприбутковано з виробництва (акт оприбуткування готової продукції):

Продовження табл. 2

Варіанти

Господарські операції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

- 10 одиниць продукції № 1 (цех № 1)

1200,0

1250,0

1225,0

1354,0

1550,0

1647,0

1156,0

1118,0

1220,0

1300,0

- 5 одиниць продукції № 2 (цех № 1)

1800,0

2100,0

1900,0

1856,0

1789,0

1556,0

2101,0

2148,0

2203,0

2145,0

- 20 одиниць продукції № 3 (цех № 2)

1600,0

1500,0

1450,0

1365,0

1489,0

1548,0

1664,0

1574,0

1890,0

1254,0

- 10 одиниць продукції № 4 (цех № 2)

1900,0

1850,0

1930,0

1846,0

2145,0

2010,0

1963,0

1901,0

1879,0

1665,0

12. Реалізовано продукцію за передоплатою (8 одиниць продукції № 1 по 300 грн. і 6 одиниць продукції № 2 по 792 грн.)

Одержано передоплату від покупця (банківська виписка) в т.ч. ПДВ

7 152,0

7 152,0

7 152,0

7 152,0

7 152,0

7 152,0

7 152,0

7 152,0

7 152,0

7 152,0

Відображено доход при відвантаженні продукції покупцю (накладна, товарно-транспортна накладна)

7 152,0

7 152,0

7 152,0

7 152,0

7 152,0

7 152,0

7 152,0

7 152,0

7 152,0

7 152,0

Відображено собівартість реалізованої продукції (відомість обліку готової продукції)

13. Надходження основних засобів як внеску в статутний капітал підприємства

Одержано деревообробний станок як внесок до статутного капіталу підприємства від засновника — неплатника ПДВ і введено його в експлуатацію (установчі документи, акт приймання-передачі основних засобів)

3000,0

2500,0

1250,0

1452,0

1336,0

2543,0

3156,0

4200,0

3879,0

3200,0

14. Реалізація продукції з наступною оплатою (22 одиниці продукції № 3 по 186 грн. і 7 одиниць продукції № 4 по 450 грн.)

Відвантаження продукції покупцю "А" (накладна)

7 242,0

7 242,0

7 242,0

7 242,0

7 242,0

7 242,0

7 242,0

7 242,0

7 242,0

7 242,0

Списано собівартість реалізованої продукції (бухгалтерська довідка)

Одержано оплату від покупця (банківська виписка)

7 242,0

7 242,0

7 242,0

7 242,0

7 242,0

7 242,0

7 242,0

7 242,0

7 242,0

7 242,0

Продовження табл. 2

Варіанти

Господарські операції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

15. Надходження матеріальних цінностей

Оприбутковані товари від ТОВ "Кета" за накладною № П-1 та податковою накладною № 1, в т.ч. ПДВ

12 000,0

11200,0

12600,0

13240,0

16500,0

14240,0

11800,0

10870,0

9756,0

12360,0

16. Надходження дивідендів

На поточний рахунок в національній валюті надійшли дивіденди від дочірнього підприємства (нерезидента), яке знаходиться на звичайній системі оподаткування

25 000,0

15000,0

12000,0

24000,0

23000,0

21200,0

26412,0

19800,0

12400,0

24600,0

17. Перерахування передплати за матеріальні цінності

Перерахована з поточного рахунку попередня оплата за товари ТОВ "Інтеграл", в т.ч. ПДВ

24 000,0

18000,0

26400,0

22000,0

15600,0

12460,0

13800,0

24800,0

26500,0

30000,0

18. Нарахування заробітної плати й інші виплати робітникам підприємства за серпень (розрахункова або розрахунково-платіжна відомість):

- працівникам виробництва

8600,0

9300,0

7265,0

8800,0

7900,0

9100,0

10200,0

12400,0

7865,0

9000,0

- загальновиробничому персоналу

7200,0

6900,0

7856,0

7214,0

6852,0

5900,0

14230,0

11000,0

7892,0

8010,0

Продовження табл. 2

Варіанти

Господарські операції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

- адміністративному персоналу

1500,0

1856,0

2200,0

1956,0

2123,0

3250,0

4500,0

4321,0

1897,0

2012,0

- працівнику відділу збуту

1800,0

2100,0

2400,0

1645,0

1872,0

1563,0

1285,0

1365,0

2100,0

2156,0

19. Нарахування ЄСВ на фонд оплати праці за серпень (розрахункова або розрахунково-платіжна відомість)

- працівникам виробництва

- загальновиробничому персоналу

- адміністративному персоналу

- працівнику відділу збуту

20. Утримано із заробітної плати (розрахункова або розрахунково-платіжна відомість):

ЄСВ

- податку з доходів фізичних осіб

21. Оприбутковано товари від АТ "Гамма" за накладною № П-2, у т.ч. ПДВ

30 000,0

24600,0

18000,0

16500,0

12400,0

36000,0

25000,0

34200,0

28000,0

21000,0

22. Співробітнику (Варламову Ю.В.) підприємства була надана матеріальна допомога в зв’язку з поганим матеріальним станом

700,0

600,0

100,0

250,0

180,0

450,0

590,0

640,0

300,0

550,0

23. На поточний рахунок в національній валюті надійшла оплата за відвантажені ТОВ "Дельта" товари, у т.ч. ПДВ

18 000,0

12000,0

22000,0

24600,0

13000,0

15000,0

14000,0

12540,0

13654,0

18790,0

24. Здійснена реалізація товарів ВАТ "Імекс", у т.ч. ПДВ

24 000,0

30000,0

36000,0

20000,0

18000,0

15000,0

21000,0

24000,0

26000,0

17000,0

Продовження табл. 2

Варіанти

Господарські операції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

25. З поточного рахунку в національній валюті сплачено вартість проведення презентації підприємству "Еліт" у т.ч. ПДВ

2 400,0

1800,0

1650,0

2420,0

4100,0

3250,0

1890,0

2136,0

2487,0

2333,0

26.Здійснена благодійна допомога дитячому будинку

50 000,0

20000,0

10000,0

3000,0

4700,0

15000,0

60000,0

55000,0

24000,0

1000,0

27. Оприбутковано товари від ТОВ "Аверс" за накладною № П-2, отримано податкову накладну № 23, у т.ч. ПДВ

78 000,0

65 000,0

72 000,0

56 000,0

48 000,0

75 000,0

98 000,0

15 000,0

12 300,0

25 000,0

28. Реалізація продукції з наступною оплатою

Відвантаження продукції покупцю "А" (накладна), у т.ч. ПДВ

167 242,0

155200,0

180000,0

168000,0

165748,2

178236,0

182564,0

185426,0

124236,0

116284,0

Списано собівартість реалізованої продукції (бухгалтерська довідка)

133 060,0

110100,0

146987,0

125472,0

102842,0

103254,0

132546,0

110256,0

89213,0

81236,0

Одержано оплату від покупця (банківська виписка)

167 242,0

155200,0

180000,0

168000,0

165748,2

178236,0

182564,0

185426,0

124236,0

116284,0

Таблиця