Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
podatkova.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.08.2019
Размер:
70.62 Кб
Скачать

1. Сутність та функції податків

2.Е-ти податку, та їх хар-ка

3. Класиф податків, їх ознаки

4.Види прямих податків

5. Види непрямих податків

6.Економічна сутність і значення ПДВ.

7.Платники ПДВ

8.Обєкт та база оподаткування ПДВ.

9. Податкова накладна.

10. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті у бюджет або відшкодування із бюджету

11. Загальна характеристика акцизного податку (АП)

12.Перелік підакцизних товарів і ставки АП

13. Платники і об’єкти оподаткування АП

14. Пільги по акцизному податку.

15. Мито: загальна характеристика, види мита.

16. Порядок нарахування і сплати мита

17.Заг х-ка і платники ПДФО

18.База та обєкт оподаткуванняПДФО

19.Ставки ПДФО

20. податкові соц. пільги

21.Под знижка

22. Оподаткування операцій з продаж (обміну) об’єктів нерухомого майна

23. Оподаткування операцій з продажу (обміну) рухомого майна

24.Оподаткування доходів від спадщини, дарунків, майнових чи немайнових прав

25. Значення і порядок встановлення місцевих податків і зборів

26. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

27. Єдиний податок

28. Збір за місця для паркування транспортних засобів

29. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

30. Туристичний збір

31. Загальна характеристика податку на прибуток підприємств (П ).

32.Платники податку (П).

33)Об’єкт оподаткування і ставки податку.

34) Порядок визначення доходів.

35.Порядок визначення витрат

36.Амортизація ОЗ і нематеріальних активів

1. Сутність та функції податків

Податки — це встан. вищим органом держ законодавчої влади обовязкові платежі, які сплачують іфіз і юр особи у бюджет у розмірах і строках передб законом.

За екон змістом — це фін відносини між державою і платником податків з метою ств. заг. держ фонду гр коштів необхідних для виконання державою своїх функцій.

На відміну і фінансів вцілому ці взаємовідносини мають односторонній характер від платника до держави.

У фінансовій термінології застос. 3 терміни, що застос у дер-ві:

збір

плата

податок

Збір — платіж, що стягується в основному до державних та місцевих бюджетів.

Плата — це сума коштів, яка сплачується дер-ві за тимчасове або постійне користування її ресурсами.

Функції податків: - фіскальна; - регулююча.

Суть фіскальної полягає в тому, що за допомогою податків і зборів забезп наповнення бюджетів усіх рівнів і відпов. джерел формування доходів держави.

Суть регулюючої полягає у можливості держави через діяльність податкового механізму забезпечувати процес регулювання соц-екон відносин.

2.Е-ти податку, та їх хар-ка

Кожен податок містить слідуючі е-ти:

субєкт;

обєкт;

джерело сплати;

ставка податку;

одиниця оподаткування;

податкові пільги.

Субєкт податку (платник) — це юр або фіз особа на яку законом покладено обовязок сплати подаку.

Обєктом оподаткування — екон. категорія, яка обкладається податком (прибуток, дод вартість про-ції,робіт,земля,транс. засоби,прир рес-си).

Джерело сплати — це дохід платника з якого сплачується податком(прибуток,виручка від реалізації,зар плати,дохід).

Одиниця оподаткування — це одиниця фіз чи гр еквіваленту, яким проводяться сплата, або зарах в рахунок податкових платежів.

Податкова ставка — представляє собою розмір податку на одиницю оподаткування.

Ставка виражена у відсотках наз квота.

Податкова пільга — це повне або часткове звільнення від податків у відповідності з діючим з діючим законодавчтвом.

Встан ставок може базуватися на емпіричному методі та м-ді економіко-матем моделювання.

Емпіричний м-д полягає у визнач на попер досвіді ставок на базі існуючого досвіду.

У розробці матем моделі врах всі інтереси платників і визначено фактори, що діють у сфері оподаткування.

С-ма ставок, що врах вид діяльності платкика вкл базову ставку і понижену.

За побудовою ставки под на: - тверді; -процентні.

Тверді встан у гр виразі можуть бути фіксованими і відносними. Процентні встан тільки щодо обєкта, який має гр вираз і поділяється на пропорційні, регресивні, прогресивні і змішані.

Регресивні — знижуються ставки податку по мірі збільшення рівня доходу.

Прогресивні — зб ставки податку по мірі зм рівня доходу.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]