Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КЕЕМ_робпрог_бак.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.08.2019
Размер:
230.91 Кб
Скачать

7

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Кафедра комп’ютерного моніторингу і логістики

Затверджую

Зав каф. ЕКММ Л.Г. Раскін

Робоча програма

виробничої практики студентів ІV курсу

спеціальності 6.050101.02 “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”

ХАРКІВ

ВСТУП

Навчально - виробнича практика за фахом 6.050101 “Комп’ютерні науки” будучи складовою частиною навчального процесу, має на меті сформувати висококваліфікованих фахівців, підготовлених до активної творчої професійної і соціальної діяльності, які вміють самостійно опановувати нові знання і підвищувати свій професійний рівень.

Даний вид практики проводиться з метою закріплення і практичного використання знань і навичок, отриманих студентом за весь попередній період навчання, збір матеріалів для наступних курсових і бакалаврської роботи, а також підготовки бази до самостійно-професійної діяльності.

Практика проводиться на 4-му курсі в 8-му семестрі після закінчення екзаменаційної сесії. Тривалість практики - 3 тижні.

Кожен студент зобов'язаний одержати у керівника практики індивідуальне завдання та терміни його виконання на вказаному робочому місці. Завдання на практику видається індивідуально кожному студенту викладачем-керівником практики за тиждень до початку практики. Зміст завдання залежить від специфіки підприємства.

Студенти можуть самостійно знаходити місця практики. При прибутті на практику студент повинен одержати:

  1. щоденник практиканта з направленням на практику.

  2. індивідуальне завдання

Протягом усієї практики студент зобов'язаний вести щоденник, де щодня відзначається робота, що виконувалася, хід виконання графіка практики, присутність на лекціях, бесідах та екскурсіях, вивчення літературних і інших нормативно-технічних джерел.

Відповідальними за контроль ходу практики є керівники практики від університету.

Контроль виконання завдання з практики здійснює викладач - керівник практики. За результатами практики студентом складається звіт, по якому проводиться співбесіда з керівником практики. Результатом такої співбесіди є здача заліку. При незадовільних результатах студенту дається час (один тиждень) для підготовки до повторної співбесіди.

У період проходження практики студент підкоряється режиму роботи підприємства, відхилення від якого є припустимими тільки з дозволу керівників практики від підприємства або адміністрації підрозділу, де знаходиться практикант.

  1. Мета та завдання практики

1.1. МЕТА ПРАКТИКИ: формування професійних навичок та уміння приймати самостійні рішення на конкретній ділянці роботи у реальних виробничих умовах.

Тому звіт повинен являти собою самостійне комплексне дослідження, яке здійснене студентом, та може виступати свідченням набутого ним рівня професійної компетенції, що відповідає освітньо-кваліфікаційній характеристики (ОКХ) бакалавра з комп’ютерних наук (Додаток А).

1.2. ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ: за час практики студент повинен ознайомитися з підприємством, з організацією роботи технічних та економічної служб підприємства, а також з заходами щодо охорони праці, охорони природи та інше.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.