Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Уніта́рна держа́ва.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.08.2019
Размер:
305.15 Кб
Скачать

Уніта́рна держа́ва — це єдина цілісна держава, територія якої поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, що не мають статусу державних утворень і не володіють суверенними правами.

 • Централізована унітарна держава характеризується тим, що управління на всіх субнаціональних (нижчих загальнодержавного) територіальних рівнях здійснюється адміністрацією, що призначається вищим органом виконавчої влади.

 • Децентралізована унітарна держава характеризується тим, що місцеві органи формуються незалежно від центральних органів влади (обираються населенням і т. п.) та користуються значними повноваженнями у вирішенні місцевих питань.

 • Відносно децентралізована унітарна держава характеризуються поєднанням прямого державного управління на місцях із місцевим самоврядуванням: на вищому (область) та середньому (район) субнаціональних територіальних рівнях одночасно функціонують органи виконавчої влади загальної компетенції та органи місцевого самоврядування.

Згідно з ст. 2 розділу I Конституції України, Україна є унітарною державою.

Розглянувши коротку характеристику висловів учених з приводу складної і простої держави, слід звернути увагу на специфіку і поняття унітарної держави. Унітарна держава – це єдине державне утворення, що складається з адміністративно-територіальних одиниць, які підкоряються центральним органам влади і ознаками державної незалежності не володіють. Це сама домінуюча форма державного устрою в світі. Унітарними державами є такі країни як, наприклад, у складі Великобританії – Шотландія і Північна Ірландія, в складі Данії – автономні утворення – Фарерські острови та Гренландія, у складі Іспанії – Країна Басків, Каталонія, Валенсія та ін., у складі Китайської Народної Республіки за ознаками територіального проживання національних меншин створено 5 автономних районів, у складі Азербайджану – Нахічеванська автономна республіка, а також Франція, Італія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Греція та ін. Як правило, унітарна держава характерна для одно-національних держав, де більшість населення є представником однієї нації. Також унітарна форма державного устрою характерна для держав з монархічною формою правління.  Історично, унітарна форма державного устрою склалася першочергово, разом із самою державою. Усі без винятку державні утворення древності та середньовіччя мали цю форму державного устрою. Прикладом тому можуть служити Римська імперія, імператорські Китай і Японія, середньовічні європейські королівства. Пізніше з'явилося чимало прогресивних ідей, що і привело до появи в області державного будівництва багатьох країн інших форм державного устрою – федерацій і конфедеративних державних союзів. Унітарна держава характеризується єдністю державної влади, тобто відсутністю територіального розподілу влади, його можна розділити на: а) децентралізовані держави - це держави, у яких Конституцією розмежовані повноваження між центральною владою і територіальними одиницями вищого рівня (Франція, Іспанія, Україна). У децентралізованих унітарних державах крупні регіони користуються широкою автономією і навіть мають в своєму розпорядженні власні парламенти, уряди, адміністративно-управлінські структури і самостійно вирішують передані їм у ведення питання. Найчастіше – це питання освіти, комунального господарства, охорони громадського порядку і т.п.; б) централізовані держави - це держави, в яких владні функції на місцях здійснюють тільки представники, призначені центральними органами влади (Великобританія, Швеція, Данія, Фінляндія, Польща). Централізовані держави можуть надавати достатньо широку самостійність низовим органам управління. Проте в них середні рівні управління не володіють значною автономією і безпосередньо орієнтовані на виконання рішень центральними органами управління. Також є держави з вираженими авторитарними політичними режимами. У ряді країн Африки значна роль в здійсненні влади на місцях належить родоплемінним вождям. Втім, зараз рідко можна зустріти держави, де на місцях відсутні виборні органи. Проте в країнах з однопартійною системою, формальна наявність місцевих виборних органів влади є не більше ніж ширма для всевладдя на місцях; в) на їх основі організовується і третій тип - змішаний, властивий системам самоврядування Італії, Норвегія, Японія, Туреччина. Унітарна держава залежно від етнічного складу може бути: - національною (Франція, Естонія, Японія); - багатонаціональною (Китай, Афганістан, Україна, Судан, Монголія). Унітарна форма державного устрою характерна для державних утворень, що є суб'єктами якої-небудь федерації. Так, наприклад, будь-яка республіка у складі Російської Федерації є державою з унітарною формою правління. Для країн з унітарною формою державного устрою характерна наявність наступних ознак: 1) На території унітарної держави діє одна конституція без вилучень або обмежень, оскільки всі адміністративно-територіальні одиниці держави мають рівний правовий статус. У ній міститься, принципи розмежування повноважень між центральною владою і територіальними одиницями, форма державного устрою, компетенцію розділу держави, правове положення особи, форма правління, структура найвищих органів державної влади (Конституція Франції 1958 р.) Але існує виключення з правила: Конституція Великобританії і Нової Зеландії, там діє неписана конституція. Її розпорядження містяться не в одному документі, а у величезному їх числі (нормативно-правові акти і правові звичаї); 2) Єдина система найвищих органів державної влади (глава держави, уряд, парламент), юрисдикція яких розповсюджується також на територію всієї країни. Органи місцевого самоврядування можуть видавати закони, які мають підрядний характер і не суперечать Конституції і центральними органами влади. Дії органів місцевого самоврядування безпосередньо підпорядковані главі держави, уряду, парламенту; 3) Однопалатний парламент. Діє в половині держав Європи: Фінляндія, Угорщина, Болгарія, Данія, Швеція і ін. Але існує і виключення: Франція, Іспанія, Італія, Польща і ін. Верхня палата парламенту формується по політико-адміністративних територіальних одиницях. Наприклад: Французький парламент складається з двох палат: нижній - Національних зборів і верхній - Сенату. Впродовж тривалого часу переважна більшість парламентів були двопалатними, однопалатні парламенти становили виняток (Данія, Люксембург, Фінляндія, Гватемала, Парагвай, Нова Зеландія). Проте в даний час більшість парламентів однопалатні; 4) Складові частини унітарної держави (області, департаменти, округа, провінції, графства) державним суверенітетом не володіють. Адміністративно-територіальні одиниці не мають своїх самостійних військових формувань, зовнішньополітичних органів і інших елементів державності. Місцеві органи в унітарній державі володіють значною самостійністю. Також сюди відноситься розподіл державної влади (децентралізована, централізована, змішана); 5) Унітарна держава, на території якої проживають невеликі за чисельністю національності, широко допускає національну і законодавчу автономію. У Монголії, наприклад, автономним державним утворенням є Баян-Ульгійський аймак, на території якого проживають, в основному, особи казахської національності. У Судані згідно закону про самоврядування Південних провінцій 1972 р., автономне право надане Південному регіону. Там створена виборна регіональна народна рада, яка формує виконавський орган – Вищу виконавчу раду. Самостійні автономні утворення є у складі Азербайджану, Таджикистану, Грузії і інших унітарних держав; 6) В унітарній державі всі зовнішні міждержавні зв'язки здійснюють центральні органи, котрі офіційно показують країну на міжнародній арені. Адміністративно-територіальні одиниці не мають правового статусу, оскільки вони всі рівні і не володіють суверенітетом (як суб'єкти федерації); 7) Основне територіальний розподіл є політико-адміністративним. Разом з цим, у ряді країн є адміністративно-територіальні одиниці як загального типу, де діють органи загальної адміністрації, так і спеціального, де діють спеціалізовані державні органи. Число ступенів політико-адміністративного розподілу залежить від чисельності населення і розмірів території країни. Скажімо, якщо Великобританія має три рівні територіального ділення, то Франція чотири; 8) Діє єдина судова система, яка здійснює правосуддя на території всієї країни, керуючись загальними для всіх державних утворень нормами матеріального і процесуального права. Судові органи, як, втім, і всі інші правоохоронні органи, є ланки єдиної централізованої системи, чому сприяє єдина правова система. Її базу утворює єдина конституція, і нормативні акти, що видаються державною владою, також нормативні акти, що видаються органами місцевого самоврядування. Переважна більшість сучасних унітарних держав - держави багатонаціональні. Проте існують і виключення з цього правила, що приводить до конфліктів на міжнаціональній основі, які можуть продовжуватися впродовж безлічі століть. Наприклад, Великобританія з Північною Ірландією або Іспанія. Так само в унітарній державі не повинно бути поглинання державною владою місцевого самоврядування, командування муніципалітетами і т.д. У наш час, як уже відзначалося раніше, унітарна держава також існує, але це явище не носить настільки значного і всеосяжного характеру, як раніше. Унітарна форма характерна для невеликих держав (тому що невелика територія легко керується за допомогою звичайних адміністративних методів), однонаціональних (через відсутність необхідності здійснення права кожного народу на самовизначення і самостійне державне будівництво), а також для монархічних держав (у зв'язку з традиціями). Прикладами можуть служити Польська республіка, Італія, Японія та ін. Крім того, унітарна форма державного устрою характерна для державних утворень, що є суб'єктами будь-якої федерації. Так, будь-яка республіка в складі РФ є державою з унітарною формою правління.  З розвитком науково-технічного прогресу, явищем глобальних екологічних проблем й іншими чинниками починаються процеси об'єднання, які приводять до створення складних держав і їх утворень: федерацій, конфедерацій, співдружності і т.д. Підводячи підсумок вищесказаному, можна відзначити, що унітарна держава – це єдине державне утворення. Держава при цьому ділиться лише на адміністративно-територіальні частини. Для такої держави характерне існування загальних для всієї країни найвищих органів державної влади і управління, єдиної судової системи і конституції.

США

Основна стаття: Федералізм в США

Федералізм в США є розвиток відносин між урядами штатів і федерального уряду Сполучених Штатів .Американський уряд перетворилася з системи подвійного федералізму одного асоціативного федералізму. У «Федераліст № 46," Джеймс Медісон стверджував, що держави і національні уряди ", по суті, але різних агентів і довірених людей, складали з різними повноваженнями". Олександр Гамільтон писав в "Федераліст № 28», припустив, що обидва рівні уряду буде здійснювати повноваження громадян перевагу: "Якщо їх [права народів] вторглися або вони можуть скористатися інші, як інструмент правового захисту ". ( 1 )

Оскільки держави були існуючого політичного обличчя, Конституція США не потрібно визначити або пояснити федералізму в одному розділі. Тим не менш, вона містить численні згадки про права та обов'язки органів державної влади та державних чиновників по відношенню відношенню до федеральному уряду. Федеральний уряд має певні повноваження експрес (також званий перерахованими повноваженнями ), які є повноваження прописані в Конституції, в тому числі право стягувати податки, оголошувати війну, і регулювати міждержавні і зовнішньої торгівлі. Крім того, необхідні і доречні пункт дає федеральний уряд має на увазі владу передати будь-який закон "необхідним і правильним" для виконання своїх повноважень експрес. Державам, що Конституція не делегувати федеральному уряду або заборонити державам- зарезервовані повноваження , які належать людям або держави. [7] повноваження, передані федеральним урядом був значно розширений за рішенням Верховного суду в McCulloch проти штату Меріленд (1819), зміни до Конституції після Громадянської війни , а також деякі більш пізні поправки, а також загальна вимога про громадянську війну, про те, що держави були юридично до остаточного диктату з боку федерального уряду.

Партія федералістів Сполучених Штатів була розпущена в 1824 році. Вони були сильно відміну від Демократичної-республіканців, до якої увійшли впливові фігури, такі як Томас Джефферсон. Демократична-республіканців основному вважали, що:

а) Законодавчі було занадто багато влади (в основному через необхідні і доречні пункту), і що вони безперешкодно.

б) виконавчої влади занадто багато влади, і що не було перевірити на ньому. Диктатор не виникне.

в) білль про права повинні бути пов'язані з конституцією, щоб запобігти диктатор (у той час як вважають, в кінцевому рахунку бути президентом) від експлуатації громадян.Федералістів, з іншого боку, стверджували, що неможливо перерахувати всі права, і ті, які не були перераховані можна легко не помітити, бо вони не були в офіційному білля про права. Швидше за все, прав у конкретних випадках повинні були бути визначені судової системи судів.

Через десятиліття після Громадянської війни, федеральний уряд значно збільшилася в розмірах і вплив, з точки зору її впливу на повсякденне життя і її розмір у порівнянні з урядами штатів. Є кілька причин для цього, включаючи необхідність регулювання підприємств і галузей, які охоплюють державні кордони, спроби забезпечити громадянські права, а також надання соціальних послуг. Федеральний уряд придбало ніяких істотних нові повноваження до ухвалення Верховним судом Шерман Антимонопольного закону в штаті Міннесота проти Північної цінних паперів компанії .

Багато людей [ хто? ] вважають, що федеральний уряд виросла за межами дозволених повноважень експрес. З 1938 до 1995 року, Верховний суд США НЕ анулюванню федеральним законом як перевищення влади Конгресу під пунктом торгівлі протягом більше п'ятдесяти років, поки Сполучені Штати проти Лопеса скасував влада федерального уряду відповідно до пункту торгівлі (див. також, кидаючи виклик Пістолет-Free шкільні зони Закону ). Однак, більшість дій федеральний уряд може знайти правову підтримку серед повноважень експрес, такі як Торгово пункту . Пункт Торгово використовується Конгресом, щоб виправдати певні федеральними законами, але його застосовність була звужена Верховного суду в останні роки. Наприклад, Верховний суд відхилив Gun зон, вільних від школи Закон у вищезгаданому рішенні Лопес, і вони також відхилив цивільні частина засіб насильства щодо жінок в 1994 році закону в Сполучених Штатах проти Моррісона рішення. Останнім часом в пункті Торгово було інтерпретовано включити марихуани закони Гонсалес проти Райх рішення.

Подвійний федералізму вважає, що федеральний уряд і уряди штатів є со-одно, кожна суверенна. У цій теорії, частина Конституції тлумачити у вузькому сенсі, наприклад,десяти поправках , верховенства пункту, необхідні і доречні пункту і пунктом торгівлі. В рамках цього вузького тлумачення, федеральний уряд має юрисдикцію тільки в тому випадку, якщо Конституція чітко надає такі. В цьому випадку, є велика група повноважень належать держави або народу, і федеральний уряд обмежується лише ті повноваження, явно перерахованих у Конституції. [8]

Тим не менш, з часів громадянської війни, національні суди найчастіше, федеральний уряд в якості остаточного судді свої повноваження відповідно до подвійної федералізму.Створення корінних американців уряду (які є самостійними і окремими від держави і федерального уряду) здійснювати обмежені повноваження суверенітету , породила поняття "бі-федералізму".

[ Редагувати ]Федералізм з двома компонентами [ правити ]Бельгія

Основна стаття: бельгійського федерального уряду , бельгійського федерального парламенту і спільнот, регіонів і мов областях Бельгії

Федералізм в Королівстві Бельгія є розвивається системою. Бельгійський федералізм відображає як мовних громад ( французький і голландський , і в меншій мірі, німецький ) та економічних районів ( Брюссель , Фландрія і Валлонія ). Вони відповідають галузі мови в Бельгії . Хоча офіційно існує три області мови, для всіх практичних цілей тільки на двох мовах відносяться на федеральному рівні, голландською та французькою мовами:

 • Брюссель офіційно двомовною області, але у нього є франкомовні більшість . [9]

 • Фландрія є регіоном, пов'язані з Бельгії голландський мовою більшості, тобто Фламандського співтовариства .

 • Через відносно невеликого розміру (приблизно один відсоток) німецькомовного співтовариства Бельгії не має великого впливу на національну політику.

 • Валлонія є франко-говорящих країнах, за винятком Сходу кантонів . Французький є другим по поширеності мовою в Бельгії, після голландців. У франкомовній громади Бельгії, є географічні та політичні відмінності між Валлонії та Брюсселя по історичним і соціологічним причин. [10]

З одного боку, це означає, що бельгійський політичний ландшафт , взагалі кажучи, складається тільки з двох компонентів: говорять по-голландськи населення представлена ​​голландської мови політичних партій , а більшість населення Валлонії та Брюсселя, в особі своїх франкомовних сторін . Регіон Брюссель виступає в якості третього компоненту. [11] Цей конкретний подвійний формою федералізму, з особливої ​​позиції Брюсселя, внаслідок цього має ряд політичних питань, навіть незначних, які ведеться над голландською / французькою мовою політичний розкол. З такими питаннями, остаточне рішення можливе лише у вигляді компромісу. Ця тенденція дає цій дуальної моделі федералізму ряд рис, які зазвичай приписуються конфедералізм , і робить майбутнє бельгійського федералізму спірним. [12] [13]

З іншого боку, бельгійського федералізму є федеративною з трьох компонентів. Позитивне рішення про місце Брюсселі в федеральної системи пройшли до парламентівВаллонії та Брюсселя. [14] [15] Ці резолюції, прийняті проти бажання говорять по-голландськи сторін, які, як правило, на користь федеральної системи з двома компонентами (тобто, голландських і французьких спільнот Бельгії). Тим не менш, фламандський представників у парламенті в Брюсселі Капітал-Регіон проголосувала за резолюцію Брюсселі, за винятком однієї партії . Голова парламенту Валлонії заявив 17 липня 2008 року, що "Брюссель ухвалить відносини». [16] Парламент Брюссель ухвалив рішення від 18 липня 2008 року:

Парламент Брюссельський столичний регіон з великим стверджує більшість резолюції стверджуючи наявність самому Брюсселі на переговорах реформування бельгійської держави. [15] 18 липня 2008

Цей аспект бельгійського федералізму допомагає пояснити труднощі розділу , Брюссель, зі свого значущості, пов'язаний з обох Валлонії та Фландрії і навпаки . Ця ситуація, однак, не стирає риси конфедерації в бельгійській системі.

Державний устрій Німеччини 

Державний устрій

Федеративна держава

Парламентська республіка

Голова держави

Федеральний президент (бундеспрезидент). Реально великою є роль Федерального канцлера.

Виконавча влада

Федеральний канцлер (бундесканцлер)

Федеральний уряд

Федеральні міністри

Законодавча влада

Двопалатний парламент:

Бундестаг

Бундесрат

Судова влада

Федеральний конституційний суд

Влада на місцях

Всі землі мають однопалатні парламенти, що всенародно обираються (ландтаги);

у Баварії, є ще й сенат, який обирається як орган, що представляє інтереси десяти груп населення.

Центральний банк

Здійснює контроль над кредитно-грошовою політикою. З 1 січня 1999 він підкоряється Європейському центральному банку.

 

 Федеральний президент (бундеспрезидент) 

 • Обирається тільки на один або два послідовних п'ятирічних терміни;

 • Обирається Федеральними зборами (Bundesversammlung), що спеціально скликаються головою бундестагу терміном на 5 років і складаються з депутатів бундестагу і такого ж числа членів, що обираються ландтагами (парламентами земель);

 • У разі недієздатності або смерті повноваження президента здійснюються головою бундесрату;

 • Повноваження: представлення кандидатури канцлера на затвердження бундестагу; розпуск нижньої палати парламенту за пропозицією канцлера у випадку, якщо він програє голосування по вотуму довір'я; призначення вищого офіцерського складу збройних сил, хоча командує ними міністр оборони; помилування осуджених злочинців.

Федеральний канцлер (бундесканцлер) 

 • Голова виконавчої влади;

 • Як правило, канцлером стає лідер політичної партії, яка отримала найбільше число голосів на загальнонаціональних виборах;

 • Повноваження: пропонує кандидатури членів кабінету міністрів для їх формального затвердження президентом країни; визначає основні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики;

 • Для відставки уряду законодавчою владою повинна бути запропонована альтернативна кандидатура на пост канцлера, прийнятна для більшості парламентаріїв. Дане обмеження в Основному законі, назване "конструктивним вотумом недовір'я", має на меті підтримку політичної стабільності. Лише одного разу (у 1982) канцлер був зміщений таким чином.

Федеральний уряд 

 • Складається з міністрів, які суміщають дві функції членів кабінету (як колегіального органу) і керівників міністерств;

 • Уряд залишається при владі, лише поки він підтримується більшістю в бундестагу;

 • Нарівні з міністерствами в структуру центральних органів виконавчої влади включені Відомство федерального канцлера (очолюється міністром за особливими дорученнями) і Відомство у справах преси й інформації (очолюється статс-секретарем), які підлеглі безпосередньо федеральному канцлеру.

Федеральні міністри 

 • Очолюють відповідні міністерства і керують їхньою роботою разом зі своїми заступниками - статс-секретарями (1-2 чиновника) і парламентськими статс-секретарями (1-2 депутати, які призначаються на допомогу міністру);

 • Міністерства поділяються на відділи, підвідділи і реферати;

 • При міністерствах можуть створюватися спеціалізовані федеральні відомства;

 • Специфіка виконавчої влади: федеральні міністерства проводять урядову політику, як правило, не самостійно на всіх рівнях держструктури, а лише через аналогічні органи виконавчої влади земель ФРН і на місцях. Виключення складають міністерства іноземних справ, оборони, деякі підрозділи міністерств фінансів, транспорту, внутрішніх справ, у тій мірі, в якій конституція ФРН фіксує пряме виконання федерацією відповідних функцій.

Законодавча влада

 

Двопалатний парламент:

 • верхня (більш "слабка") палата - Бундесрат;

 • нижня (більш "сильна") палата - Бундестаг.

 

У разі розбіжностей по законопроекту між бундестагом і бундесратомвони узгоджуються в об'єднаних комітетах (спільних комісіях) двох палат;

Оскільки земельні вибори не співпадають за часом із загальнонаціональними, розклад сил між політичними партіями у бундестагу і бундесраті може бути різним. Так, наприклад, християнські демократи - партія, що мала більшість в двох палатах протягом багатьох років - залишилися в бундесраті з 1991 у меншості по відношенню до соціал-демократів.

 

Бундестаг 

 • Головна палата парламенту;

 • Обирається населенням терміном на 4 роки;

 • Половина депутатів обирається у виборчих округах за мажоритарною системою шляхом прямого голосування, інша половина - за партійними списками, що виставляються у кожній землі, за пропорційною системою;

 • У більшості випадків член кабінету міністрів одночасно є й депутатом бундестагу;

 • Законопроекти можуть бути внесені будь-яким депутатом, бундесратом або федеральним урядом. Для проходження законопроекту потрібна проста більшість голосів. Основна робота над складними законопроектами ведеться не на пленарних засіданнях, а в комітетах і комісіях бундестагу. Розподіл місць у комітетах і комісіях між представниками різних партій здійснюється залежно від чисельності тієї або іншої партійної фракції.

Бундесрат 

 • Голова бундесрату обирається по черзі і по традиції одноголосно з числа прем'єр-міністрів всіх 16 земель терміном на один рік. Делегація, що представляє ту або іншу федеральну землю, голосує в бундесраті відповідно до інструкцій земельного уряду;

 • Члени бундесрату не вибираються населенням, а делегуються кожним із земельних парламентів;

 • Засідання палати проводяться один раз на місяць;

 • У складі бундесрату ФРН (до її об'єднання з НДР) було представлено 45 делегатів з десяти західнонімецьких земель, а також спостерігачі із Західного Берліна, які не брали участі у голосуванні. У грудні 1990, після об'єднання країни, число місць в бундесраті було збільшене до 68. Федеральні землі, що мають населення понад 7 млн. осіб, посилають у бундесрат по 6 делегатів кожна; землі з числом жителів від 6 до 7 млн. осіб - по 5 делегатів; з числом жителів від 2 до 4 млн. - по 4 делегата, а з числом жителів менше 2 млн. - по 3 делегати;

 • Якщо проведений через бундестаг закон зачіпає інтереси 16 німецьких земель, він повинен бути схвалений бундесратом;

 • Питання, що стосуються суверенних прав федеральних земель, особливо фінансові й адміністративні, звичайно є предметом дискусій і суперечок, і тому в середньому трохи більше половини всіх законопроектів проходить через верхню палату парламенту. Крім того, бундесрат має право винести негативний висновок по будь-якому із законопроектів, але лише дуже небагато з них не отримують схвалення у верхній палаті.

Судова влада

 

Федеральний конституційний суд

 • Вища судова інстанція;

 • Половина членів обирається бундестагом, інша половина - бундесратом (по 8 суддів);

 • Термін повноважень членів Федерального конституційного суду - 12 років;

 • Суд дає тлумачення Основного закону ФРН і здійснює перевірку федеральних і земельних законів на предмет їх відповідності конституції; виносить приватні рішення у разі суперечок між землями або розбіжностей між земельними і федеральними урядами; приймає постанови, на основі яких та або інша політична партія може бути розпущена, якщо судом встановлено, що вона переслідує в своїй діяльності антидемократичні цілі.

У судах більш низького рангу судочинство ведеться незалежними суддями, які після призначення на посаду не можуть бути відкликані з суду без їхньої згоди.

 

Правосуддя в Німеччині відправляється п'ятьма гілками судової влади: нарівні із звичайними судами (що ведуть цивільні і карні справи) існують також суди по розгляду трудових суперечок, адміністративні, з соціальних питань і фінансові. Процеси по карних справах проводяться суддями, а не присяжними. За винятком судового розгляду з ряду конституційних питань, суди більш низького рангу не пов'язані в прийнятті рішень постановами вищих судових інстанцій (хоча на практиці подібні прецеденти трапляються часто).

 

Влада на місцях  

 • За винятком Баварії, всі землі мають однопалатні парламенти, що всенародно обираються (ландтаги); у Баварії, крім того, є ще й сенат, який обирається як орган, що представляє інтереси десяти груп населення;

 • Повсюдно глави уряду (у Гамбурзі - перший бургомістр, у Бремені - бургомістр, у Берліні - правлячий бургомістр, в 13 інших землях - прем'єр-міністри) залежать від більшості у ландтагах;

 • У веденні федеральних земель знаходяться питання політики в області культури і народного утворення, охорони правопорядку і навколишнього середовища. Федеральне законодавство застосовується в землях з урахуванням їх широкої автономії. При цьому розподіл федеральної допомоги між регіонами країни узгоджується з керівництвом Європейського союзу (ЄС) у Брюсселі.

 • Основною територіальною одиницею місцевого самоврядування виступають адміністративні округи. У межах кількох сотень округів діють міські, комунальні і сільські органи місцевого самоврядування, які обираються населенням на основі пропорційного представництва. Податки на нерухомість і виробництво, так само як і прибуткові податки, йдуть на різні операції місцевої влади, але більшість общин і муніципалітетів отримують додаткові субсидії від федерального уряду;

 • Землі ФРН, будучи відносно самостійними суб'єктами федерації, автономно визначають структуру своїх органів виконавчої влади. Як правило, на чолі цих структур знаходяться прем'єр-міністри земель, які обираються парламентами і формують земельні уряди. У межах своєї компетенції земельні уряди формально повністю незалежні від уряду ФРН. У питаннях, що відносяться до компетенції федерації, на них покладене виконання відповідних федеральних законів;

 • Замикають структуру органів виконавчої влади місцеві адміністрації (муніципалітети). Вони підлеглі земельним урядам з питань, віднесених до компетенції самих земель.

 Німецька федеративна держава є комплексним утворенням. Вона складається з центрального державного рівня федерації та 16 земель. Основний закон встановлює, які повноваження належать федерації, а які – федеральним землям. Цим федеративний устрій Німеччини схожий на устрій інших федеративних держав. Суспільне життя Німеччини ґрунтується переважно на федеральних законах. Громадяни ж – відповідно до принципу субсидіарності – мають справу майже винятково із земельними установами або комунальними управліннями, які діють за дорученням земель. Причина цього полягає в зусиллях Основного закону поєднати переваги унітарної держави з перевагами федерації. Громадяни інших федеративних держав у своїх щоденних справах набагато частіше стикаються з представниками федеральних установ. Основний закон вимагає порівнянності життєвих умов по всій Німеччині. Фінансова конституція Німеччини залишає федеральним землям досить простору для фінансування їхніх завдань. Питання про всі значніші податки вирішуються на рівні федеральних законів, але за згоди представницького органу земель – Бундесрату. Частина таких податків іде лише в скарбницю федерації, частина – лише федеральним землям, ще інша частина більших податків розподіляється поміж федерацією та землями. Ось у цьому німецька федеративна держава схожа на унітарну. Проте землі контролюють переважну більшість об’єму загальнодержавного управління. Отже, в німецькому управлінні переважають федералістські елементи. Земельні адміністрації виконують, з одного боку, відповідні земельні закони. Крім того, вони виконують ще й більшість федеральних законів. Через численні завдання, передані федерацією землям, багато з них змушені були значною мірою залазити в борги. В 2009 році була прийнята поправка до конституції, яка заборонятиме їм з 2020 року брати подальші кредити і обмежуватиме нову заборгованість федерації, починаючи з 2016 року –  максимум 0,35 відсотка від внутрішнього валового продукту – за умови, що не буде кризових ситуацій в економіці (т. зв. боргове гальмо). Три загальнодержавні завдання федеральні землі виконують власними силами: питання шкільної та вищої освіти, внутрішня безпека, включно із завданнями поліції, а також здійснення комунального самоврядування. Широкі дієві повноваження Бундесрату надають землям рівновагу відносно переваги федерації в законодавчому процесі.