Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КуРсМет_РФП.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.08.2019
Размер:
239.62 Кб
Скачать

II. Порядок закріплення курсової роботи за студентами. Технологія вибору і здачі курсової роботи

Тематика курсових робіт розробляється викладачами кафедри, що ведуть лекційний курс по учбовій дисципліні «Ринок фінансових послуг», і затверджується на засіданні кафедри. Представлена тематика щорічно оновлюється. Затверджена, роздрукована і представлена в комп'ютерному варіанті тематика передається на кафедру. Студенти вибирають теми курсових робіт відповідно до запропонованої тематики. Не рекомендується виконання курсових робіт студентами одного потоку на одну і ту ж тему.

Виконана курсова робота здається на кафедру, про що робиться відповідний запис. Якщо зміст і оформлення курсової роботи відповідає вимогам, що пред'являються, то керівник допускає її до захисту. Якщо в курсовій роботі виявлені недоліки і недоробки, то вона повертається студентові для доопрацювання.

Остаточну оцінку курсова робота отримує після її публічного захисту, на підставі якого в екзаменаційну відомість ставиться оцінка по курсовій роботі. Оцінені курсові роботи здаються на кафедру і після закінчення року списуються.

Виконання курсової роботи є обов'язковою умовою допуску до іспиту з дисципліни «Ринок фінансових послуг».

III. Зміст курсової роботи і послідовність її виконання

Курсова робота має бути результатом глибокого теоретичного опрацювання теми, проведеного студентом аналізу і оцінки фінансових явищ і процесів.

Послідовність виконання курсової роботи :

 • Вибір теми курсової роботи, складання плану роботи і узгодження його з науковим керівником;

 • Підбір літератури по темі, її вивчення і складання списку використаних джерел;

 • Збір необхідного статистичного, нормативного, аналітичного і ілюстративного матеріалу і його дослідження;

 • Виконання розрахунків по темі;

 • Розробка додатків по темі;

 • Написання роботи;

 • Оформлення курсової роботи;

 • Здача курсової роботи;

 • Доопрацювання курсової роботи (з потреби).

Обсяг курсової роботи : не менше 30-35 сторінок рукописного тексту, або 25-30 сторінок комп'ютерного тексту через 1,5 інтервалу (Times New Roman, шрифт 14).

Структура курсової роботи :

 • Титульний аркуш;

 • Зміст;

 • Вступ;

 • Розділ I;

 • Розділ II;

 • Висновок;

 • Додатки;

 • Список використаних джерел.

Зміст повинен розкривати структуру роботи, перелік і обсяг (у сторінках) її частин (розділів і параграфів), ілюстративного, аналітичного, статистичного і розрахункового матеріалу.

У вступи обґрунтовується актуальність вибраної теми, її роль і значення в теорії і практиці, приводиться короткий перелік вирішених завдань в цьому напрямі іншими дослідниками. У введенні також необхідно сформулювати мету роботи, її завдання, визначити методи їх рішення, охарактеризувати об'єкт і предмет дослідження.

У основній частині курсової роботи мають бути розкриті:

 • Економічний зміст, значення і особливості об'єкту дослідження;

 • Чинники, що впливають на об'єкт дослідження, динаміка і тенденції його розвитку;

 • Специфіка об'єкту дослідження в Україні або Криму;

 • Характеристика і критичний аналіз застосованої методології дослідження;

 • Кількісні параметри досліджуваного об'єкту.

Основна частина, як правило, складається з декількох розділів. Допускається написання роботи, що складається з 2 або 3 розділів (по вибору студента).

У кінці розділів роботи приводяться виводи, які повинні дати уявлення про виконану в кожному розділі роботу. Висновки включають:

 • констатацію виконаної роботи і перелік отриманих результатів;

 • визначення теоретичного, методологічного і практичного значення кожного виду роботи і її результатів;

 • рекомендації по застосуванню отриманих результатів.

У висновки узагальнюються результати усього дослідження, формулюються загальні висновки, пропозиції і рекомендації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.