Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции каз по эко.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.08.2019
Размер:
220.67 Кб
Скачать

Практикалық жұмыс №8

Таұырып: Жер экожүйесіндегі адамзат. Экологиялық демография.

Сұрақтар:

 1. Неліктен адамды биоәлеуметтік түр деп атайды?

 2. Жануарладың қай түріне әлеуметтік мінез- қылық тән деп ойлайсыңдар? Неліктен?

 3. Неліктен адам мен биосфера бір – бірінен бөлінбейді деп айтады?

 4. Мына ұғымдарға түсінік беріңдер: адаптация, стресс, дистресс. Олардың мәнін түсіндіріңдер, мысалдар келтіріңдер.

 5. Қоршаған ортаға әлеуметтік адаптацияланудың мәні неде?

 6. Әлеуметтік ортаның экологиялық мәдениетті қалыптастырудың алғы шарты екендігін дәлелдеңдер.

 7. Адамзат демографиясының экологиялық ерекшеліктері неде?

 8. Адам санының һсуі бар ма, болса қандай қарқынмен өсуде?

 9. Адам демографиясының әлеуметтік- географиялық ерекшеліктері.

 10. Адамның демографиялық болашағы қандай?

Тапсырма:

 1. Адам баласының толық жеңген және оның толық бақылауындағы ауруларды атаңдар. Қандай аурулар әлі де болса адамдар арасында жоғарғы деңгейдегі өлім шығынына әкеліп соғады? Қандай соңғы шыққан ауруларға дәрі әлі табылған жоқ?

 2. Аам тамақ рсурстарының жетіспеушілігі қандай жолдармен жоя лады және өз өмірінде әлеуметтік – экологиялық жағдайын қамтамасыз ете алады?

 3. Дамушы елдерге көмек көрсетуші қандай халық аралық ұйымдарды білесіңдер?

 4. Отбасын құру бағдарламалары қандай формаларда жүзеге асырылады?

 5. XXI ғ бүкілдүниежүзілік экологиялық міндеттердің мақсаты қандай және олар қандай жолдармен жүзеге асырылуда?

Қолданылған әдебиеттер.

 1. Молдахметов З.М., Ғазалиев А.М., Фазылов С.Д. Экология негіздері. Қарағанды, 2002

 2. Вернадский В.И. Биосфера. М., Мысль, 1967

 3. Чернова Н.М., Былова А.М. Экология. М., Просвещение, 1981

 4. Радкевич В.А. Экология, Минск, Высшая школа,1997

 5. Горышина Т.К. Өсімдіктер экологиясы, М., Высшая школа, 1979

 6. Одум Ю. Экология. М., Мир,1986

 7. Одум Ю. Экология негіздері, М., Прогресс, 1975

 8. Дажо Р. Экология негіздері, М., Прогресс, 1975

 9. Риклефе Р. Жалпы экология негіздері, М., Мир, 1979

 10. Чернова Н.М. Экология негіздері, М., Просвещение, 1995

 11. Горелов А.А. Экология, М., Центр, 2000

 12. Данилов П.С. Әлеуметтік экология, М., Просвещение, 1991

 13. Воронков Н.А. Жалпы экология негіздері, М., Издатльство Рандеву А.М., 1999

 14. Наумов Н.П. Жануарлар экологиясы, М., Высшая школа, 1963

 15. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология, М., ЮНИТИ,1998

 16. Лосев А.В., Провадкин Г.Г. Әлеуметтік экология, М., Владос,1998

 17. Бродский А.К. алпы экология бойынша қысқаша курс, С- П, 1992

 18. Бейсенова А.С., Шілдебаев Ж.Б., Саутбаева Г.З. Экология, Алматы, Ғылым,2001

 19. Тарасов А.О. Экология және табиғатты қорғау, М., 1990

 20. Алексеев С.В. және басқалар, Эколгия практикумы, М., АО МДС, 1996

 21. Чернова Н.М. Экологиядан лабораториялық практикум, М., Просвещение, 1986

Қосымша әдебиеттер.

 1. Новикова Ю.В. Адам және қоршаған орта экологиясы, М., 1998

 2. Саданов А.К., Санбаева З.С. Экология, М., Алматы, Агроуниверситет, 1999

 3. Плешаков А.А. Төменгі сынып оқушыларына арналған экология, М., Просвщение, 1995

 4. Шклярова О.А. Мектеп экоглогиясын меңгеру. Мектептегі биология, №3,1990

 5. Кузнецова О.Б. әне басқалар, Мектептің экологиялық паспортизациясы, Вологда,1993

 6. Экологиялық терминер сөздігі, Алматы, Рауан,2000

 7. Агаджанян И.А. Адам және биосфера, М., Знание,1987

 8. Будыко М.И. Глобалды экология, М., Наша Ксенгарня,1971

 9. Стандницкий Г.В., Родионов А.И. Экология, СПБ, Химия,1997

 10. Вронский В.А. Қолданбалы экология, Ростов- на Дону, Феникс,1996

 11. Агаджанян Н.А., Трошин В.И. Адам экологиясы, М.,1994

 12. Фелленберг Г. Қоршаған ортаның ластануы, М., Мир,1997

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]