Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 11(діаграми+графіки).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.08.2019
Размер:
121.34 Кб
Скачать

Тема 11. Діаграми та графіки в Excel (4 год.)

План:

1. Поняття діаграми. Види діаграм. Елементи діаграми.

2. Записати алгоритм побудови діаграм.

3. Розглянути редагування діаграм.

4. Розглянути поняття лінії тренда.

Література:

1. Гаєвський О.Ю. Інформатика: 7-11 кл.: Навчальний посібник. – К.: А.С.К., 2005.- 512 с. (стор 279 - 283)

2. Глинський Я.М. Практикум з інформатики. Навчальний посібник. – Львів, 2008. (стор 146 - 150)

3. Глушков С.В., Сурядний А.С. Microsoft Excel XP. – Харьков: Фолио, 2006. – 509 с. (стор. 146 - 149)

1. Поняття діаграми. Види діаграм. Елементи діаграми. Як правило, для аналізу даних, записаних у вигляді таблиці, потрібно досить багато часу. Графічне зображення табличних даних дозволяє суттєво пришвидшити цей процес. Інструментом такого зображення в Excel є діаграми. За допомогою діаграм можна наочно показати основні властивості та співвідношення даних конкретної таблиці. Діаграми призначені графічного відображення числових даних у звітах, на презентаційних, рекламних чи веб-сторінках тощо(рис. 1).

Рис. 1. Кругова (об'ємна), точкова і стовпцева діаграми.

Діаграми поділяються на стандартні (найбільш поширені) та нестандартні (використовуються зрідка).

Є багато типів стандартних діаграм: гістограма, лінійні графік, кругова, точкова, з областями, кільцева, поверхневі пелюсткова, булькова, біржова, циліндрична, конічна, піра­мідальна тощо. Кожний тип стандартної діаграми має декілька видів. Наприклад, гістограма, яка відображає дані у вигляді пропорційних відносно даних стовпців, може бути звичайної (стовпці розташовані поряд), з накладеними стовпцями, нормованою (усі стовпці даних накладені і їхня загальна висота приймається за 100% ), об'ємною звичайною, об'ємною накладеною, об'ємною нормованою, об'ємною з тривимірним ефектом.

З нестандартних використовують такі: блакитну кругову, блоки з областями, вирізані сектори, графік|гістограма, графік з двома вертикальними осями, кольорові графіки, ширяючі брус­ки тощо.

Основні види діаграм:

 • Гістограми порівнюють значення кількох рядів споріднених даних. Окремі значення зображаються як вертикальні стовпці. Є три основних види гістограм, які відрізняються методами порівняння даних:

 • гістограми, які порівнюють абсолютні значення даних;

 • гістограми з накопиченням, які показують як співвідношення окремих рядів даних, так і тенденції зміни сумарного значення всіх рядів;

 • нормовані гістограми, які показують внесок кожного ряду в сумарне значення.

 • Лінійні діаграми відрізняються від гістограм лише тим, що значення в них зображаються горизонтальними смугами. Лінійні діаграми використовують тоді, коли потрібно зробити акцент на значення рядів даних (в той час, як гістограми акцентують увагу на зміні значень рядів у часі).

 • Так само як гістограми графіки показують тенденції зміни з часом значень рядів даних в порівнянні між рядами. При цьому значення відображаються точками. Крім того, ці точки з’єднуються лініями, отриманими за допомогою лінійної інтерполяції. Так само до гістограм графіки є з абсолютними значеннями, з накопиченням та нормовані.

 • Діаграми з областями утворюються з графіків наступним чином. Лінії даних на графіку є межами ділянок діаграми з областями. Кожна ділянка розфарбовується певним кольором. Серед діаграм з областями найчастіше використовуються діаграми з накопиченням.

 • Кругова діаграма показує співвідношення значень єдиного ряду даних. При цьому значення зображаються як сектори круга.

 • Кільцева діаграма — це різновид кругової діаграми, призначений для зображення даних кількох рядів. Кожному ряду відповідає кільце, а вкладові конкретного значення в загальну суму ряду — сегмент кільця.

 • Точкові діаграми використовують для графічного зображення залежності кількох рядів даних від фіксованого ряду, який утворює вісь абсцис. При цьому залежності можуть зображатися як послідовностями точок, так і інтерполяційними лініями. Точкові діаграми подібні на діаграми-графіки. Принципова відмінність між ними лише в тому, що у графіках значення фіксованого ряду (найчастіше, це часовий ряд) змінються з однаковим інтервалом, в той час як у точковій діаграмі інтервали між значеннями фіксованого ряду можуть можуть бути довільними.

 • Бульбашкові діаграми є різновидом точкових діаграм. Їх використовують, якщо потрібно зобразити залежність між трьома параметрами. При цьому значення третього параметру визначає величину маркера даних (розмір бульбашки).

 • Біржові діаграми використовують у банківській справі відображення верхньої і нижньої межі курсів валют, акцій тощо.

 • Пелюсткові діаграми мають стільки осей, скільки є рядів даних у таблиці. Уздовж осей відкладаються значення даних деякої категорії (тобто з деякого стовпця). Маркери даних з'єднуються лініями, утворюючи багатокутник. Кількість багато кутників відповідає кількості стовпців даних. На такій діаграм можна відобразити дані із задачі про діяльність фірми в України чи Європі. Важливо, щоб кількість рядів даних (міст) було значно більшою від кількості стовпців (місяців).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.