Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Itr_resh_zad1a4i_1.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
04.08.2019
Размер:
461.82 Кб
Скачать

Задача № 25

Торговельному підприємству необхідно вибрати найбільш вигідну комерційну угоду з поміж угод "А" та "Б".

Інформація про комерційну угоду "А":=оптова ціна закупівлі одиниці товару — 70 грн;=ціна продажу одиниці товару — 100 грн;=прогноз обсягу продажу товару — 1000 одиниць;=витрати на доставку товару — 1000 грн;=витрати на заробітну платню — 5 % обсягу продажу товару;=інші матеріальні та прирівняні до них витрати — 10 % обсягу продажу товару;=сума власних коштів для закупівлі та продажу товару — 20 тис. грн;=місячна ставка банківського кредиту — 2 %;=місячний темп інфляції — 1,5 %;=період, що досліджується, — 1 місяць.

Інформація про комерційну угоду "Б":=прогноз реального чистого прибутку від реалізації— 10 тис. грн..;=прогноз рівня операційних витрат — 17 %;=прогноз рентабельності операційної діяльності — 7 %;=прогноз прибутковості реалізації — 4 %.

Рішення

Робочі формули:

Чистий дохід від реалізації товарів (виручка) — різниця між валовим обсягом продаж та сумами вирахувань з доходу: суми податку на додану вартість, акцизні збори, інші податки та обов'язкові платежі, що підлягають відрахуванню до бюджету, вартість повернених покупцем товарів та інших вирахувань розраховується за формулою

ДЧ = ДР – ВП ,

де ДЧ — чистий дохід від реалізації; ДР — валовий обсяг продаж; ВП — вирахування з доходу (податки, акцизи, вартість повернених товарів тощо).

Валовий прибуток від реалізації— це різниця між чистим доходом від реалізації та собівартістю реалізованої продукції (товарів) знаходимо так:

ПР = ДЧ – СР ,

де ПР — валовий прибуток від реалізації; ДЧ — чистий дохід від реалізації; СР — собівартість реалізованої продукції.

Прибуток від операційної діяльності — різниця між сумою валового прибутку від реалізації та інших операційних доходів і загальною сумою витрат операційної діяльності оптового підприємства розраховується за формулою

ПОП = (ПР + ДІО) – ВО ,

де ПОП — прибуток від операційної діяльності; ПР — валовий прибуток від реалізації; ДІО — інші операційні доходи; ВО — витрати операційної діяльності оптового підприємства.

Прибуток або збиток від звичайної діяльності розраховується за формулою

Пзвзв) = (Поп + Ді + Дф) – (Ві + Вф),

де Пзвзв) — прибуток-збиток від звичайної діяльності; Поп — прибуток від операційної діяльності; Ді — дохід від інвестиційної діяльності; Дф — дохід від фінансової діяльності; Ві — витрати інвестиційної діяльності; Вф — витрати фінансової діяльності.

Кінцевий фінансовий результат (прибуток) від звичайної діяльності дорівнює залишку після відрахувань з прибутку від звичайної діяльності до оподаткування суми податку на цей прибуток, визначеної за встановленою ставкою оподаткування

Пк = Пзв – Впз,

де Пк — прибуток від звичайної діяльності (кінцевий); Пзв — прибуток від звичайної діяльності; Впз — сума податку на прибуток від звичайної діяльності.

Чистий прибуток підприємства оптової торгівлі визначається після вирахування доходів, витрат та податку на прибуток від надзвичайної діяльності, якщо вони мали місце:

П = Пк ± (Дн – (Внпн)),

де П — чистий прибуток підприємства оптової торгівлі; Пк — кінцевий прибуток від звичайної діяльності; Дн — дохід від надзвичайної діяльності; Вн — витрати від надзвичайної діяльності; Впн — податок на прибуток від надзвичайної діяльності.

Задача містить надлишкові дані - прогноз рівня операційних витрат, прогноз рентабельності операційної діяльності, прогноз прибутковості реалізації не використовуються при вирішенні.

Комерційна угода «А»

Знайдемо прогнозний обсяг продажу товару у грошових одиницях (валовий дохід):

ціна продажу одиниці товару * прогнозний обсяг продажу товару = 100 * 1000 = 100000 грн.

Вилучиом ПДВ з оптової ціни закупівлі одиниці товару:

70 / 1,2 58,3 грн.

Знайдемо необхідну суму коштів для закупівлі та продажу товару:

оптова ціна закупівлі одиниці товару * прогнозний обсяг продажу товару + витрати на доставку товару + витрати на заробітну платню + інші матеріальні та прирівняні до них витрати =

= 58,3 * 1000 + 1000 + 100000 * 0,05 + 100000 * 0,1 = 74300 грн.

Знайдемо величину коштів, які необхідно взяти у кредит:

необхідна сума коштів для закупівлі та продажу товару - сума власних коштів для закупівлі та продажу товару = 74300 – 20000 = 54300 грн.

Плата за використані кредитні ресурси (вона відноситься до витрат фінансової діяльності!):

54300 * 0,02 = 1086 грн.

Знайдемо чистий дохід:

100000 / 1,2 83333,33 грн.

Знайдемо прибуток від операційної діяльності:

83333,33 – 74300 = 9033,33 грн.

Знайдемо прибуток від звичайної діяльності:

9033,33 – 1086 = 7947,33 грн.

Оскільки за умовою задачі не було надзвичайної діяльності, чистий прибуток дорівнює кінцевому прибутку від звичайної діяльності. Знайдемо величину чистого прибутку, віднявши суму податку на прибуток (ставка – 25%):

7947,33 - 7947,33 * 0,25 5960,5 грн.

Щоб перейти до реального чистого прибутку для порівняння із результатами комерційної угоди «Б» необхідно розрахований чистий прибуток скорегувати на на темп інфляції:

5960,5 * (1 – темп інфляції, виражений дробом) = 5960,5 * (1 – 0,025) 5811,5

Порівнюючи величини реального чистого прибутку по комерційним угодам «А» і «Б», робим висновок, що угоду "Б" є більш вигідною.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]