Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
САОИ. "Субконто".doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
02.08.2019
Размер:
317.44 Кб
Скачать

Співробітники

Довідник призначений для збереження інформації про співробітників, що працюють в організації. Він використовується як при виписці первин­них документів, так і для аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках: 37.2 «Розрахунки з підзвітними особами», 37.7.3 «Розрахунки з робітника­ми та службовцями по інших операціях» і 66 «Розрахунки по оплаті прані».

Довідник «Сотрудники» реалізований як трирівневий, співробітників у цьому довіднику можна поєднувати в довільні групи і підгрупи.

Реквізити діалогової форми перегляду і редагування відомостей про конкретного співробітника згруповані на декількох закладках.

На закладці «Общие» містяться основні дані про співробітника: табель­ний номер (він же код), прізвище, ім'я, по батькові, стать, посада.

На закладці «Данные по 317» вводяться дані, необхідні для нарахування співробітнику заробітної плати й утримання прибуткового податку: сума місячного окладу (чи погодинного тарифу), розмір авансу, кількість дітей і кількість пільг по прибутковому податку, а також рахунок і стаття витрат, по якій буде списуватися сума нарахованої співробітнику заробітної плати.

Паспортні дані співробітника: серія, номер, ким і коли виданий, а та­кож адреса місця реєстрації (чи фактичного проживання) співробітника, контактний телефон вносяться на закладці «Паспортные данные».

У реквізити закладки «Налоговые данные» вводяться індивідуальний по­датковий номер співробітника, назва й адреса податкової інспекції за його місцем проживання.

Валові доходи/витрати

Довідник використовується для ведення аналітичного обліку по забалансових рахунках ВВ «Валові витрати» і ВД «Валові доходи».

Довідник має трирівневу структуру. На верхньому рівні знаходяться групи «Валовые расходы», «Валовые доходы» і елемент «Не доходы и не расхо­ды». Довідник організований відповідно до структури Декларації про при­буток. У дужках після найменування елемента зазначений розділ (стаття) декларації. Якщо в кожній проводці по рахунках ВВ, ВД у кожному доку­менті ви правильно вказуєте статтю з цього довідника, то декларація про прибуток сформується автоматично.

Види витрат

Довідник містить список видів витрат. Довідник використовується як при редагуванні документів, так і для ведення аналітичного обліку по бух­галтерських рахунках: 23, 39, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 91, 92, 93, 94.1, 94.4, 94.5, 94.6, 94.7, 94.8, 94.9, 95, 96, 97.4, 97.5, 97.6, 97.7, 97.8, 97.9, 98.99.

Довідник має трирівневу структуру. Для кожного елемента довідника варто ввести найменування і вказати бухгалтерський рахунок, на який на­прикінці місяця будуть списуватися суми витрат по даній статті як об'єкта аналітичних рахунків класу 8. Ця інформація буде використовуватися при проведенні документа «Финансовые результаты» в режимі «Закрытие эле­ментов затрат». Як такий, рахунок може бути обраний один з наступних рахунків: 23, 91, 92, 93, 94. Якщо підприємство не використовує рахунка класу 9, значення даного реквізиту може бути не заповнено.

Податки і відрахування

Довідник містить список податків, відрахувань, зборів у різні державні цільові фонди, а також додаткову інформацію про кожен вид відрахувань і податків: ставку, межу, організацію-одержувача, її розрахунковий раху­нок, типовий зміст платежу, рахунок обліку розрахунків та ін. Довідник використовується для автоматичного розрахунку сум податків і відраху­вань, при редагуванні документів, а також для ведення аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках 17, 54, 64, 65.

Кожен елемент довідника характеризується унікальним текстовим ко­дом і набором реквізитів.

Пoрадa. Не змінюйте назви параметрів, а також текстові коди елементів довідників. Вони використовуються в алгоритмах типової конфігурації та їхня зміна призведе до некоректних розрахунків сум тих чи інших податків чи вирахувань.

1С: Підприємство, виконавши команду «Помощь» — «Общее описание». У результаті виконаних дій на екран буде виведене вікно «Описание», в якому Більш повну інформацію про довідники можна одержати в самій про­грамі потрібно вибрати елемент, щодо якого ви хочете одержати інформацію.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.