Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
питання екзамену то,СО 2010.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.08.2019
Размер:
838.14 Кб
Скачать

Практична частина

1 Для приведеної схеми порахувати загальний опір кола.

2 Записати формулу і знайти опір напівпровідникового діода постійному струму для точки О на характеристиці, що представлена на рисунку

  1. Для приведеної схеми порахувати загальний опір кола

с1

4 Розрахувати еквівалентну ємність Сек при змішаному з’єднанні конденсаторів, коли задано, що СІ=40(мкф); С2=Сз=20(мкф);

Uвх

5Записати формулу і знайти динамічний опір стабілітрона на ділянці стабілізації, що представлена на рисунку

6 Записати формулу і знайти диференціальний опір НП діода для точки О на характеристиці, що представлена на рисунку

7 Вказати,спираючись на вхідну характеристику БТ, схему ввімкнення біполярного транзистора та визначити вхідний опір транзистора ( параметр h11)

  1. Вказати, спираючись на вихідну характеристику БТ, схему ввімкнення біполярного

транзистора та визначити вихідну провідність транзистора ( параметр h22)

9 За заданими вхідними та вхідними характеристиками транзистора, визначити схему

увімкнення БТ та визначити потужність розсіювання у робочій точці.

10Вказати,спираючись на вхідну характеристику БТ, схему ввімкнення біполярного транзистора та визначити коефіцієнт зворотного зв’язку за напругою

( параметр h12)

1 1 Вказати,спираючись на вихідну характеристику БТ, схему ввімкнення біполярного транзистора та визначити коефіцієнт передачі за струмом ( параметр h21)

12 Розрахувати коефіцієнт підсилення Кu неінвертуючого ОП, якщо опори ланки ВЗЗ рівні: R 1 = 4,32 МОм , R2 = 150 МОм.

13 Розрахувати коефіцієнт підсилення Кu інвертуючого ОП, якщо опори ланки ВЗЗ рівні: R 1 = 4,32 МОм , R2 = 150 МОм.

14 . Розрахувати коефіцієнт зворотного зв’язку або глибину зворотного зв’язку ( β ) операційного підсилювача,

якщо R1=34 МОм , R2 = 2ГОм

15 Переведіть коефіцієнт підсилення ОП А0 =76 дБ у відносні одиниці

16 Переведіть коефіцієнт підсилення Кu = 20 у децибели для неінвертуючого ОП

17 Зарисуйте АЧХ розімкненого ОП, якщо коефіцієнт передачі А0 = 100 дБ, частота полюса рівна Fр =40 Гц, SV = 20 дБ/ дек

18 Побудувати відгук ОП на ідеальний стрибок напруги, якщо вхідний сигнал подано на неінвертуючий вхід ОП, а коефіцієнт підсилення рівний Кu =10

19 Побудувати відгук ОП на ідеальний стрибок напруги, якщо вхідний сигнал подано на інвертуючий вхід ОП, а коефіцієнт підсилення рівний Кu =10

20 Перевести число 11010,112 із двійкової системи числення у десяткову систему числення

21 Перевести число 754 ,25 8 із вісімкової системи числення у десяткову систему числення

22 Перевести число А7В, С8 16 із шістнадцяткової системи числення у двійкову систем у числення.

23 Перевести число 11010,112 із двійкової системи числення у десяткову

24 Записати всі можливі логічні функції двох аргументів х2 х1, склавши таблицю істинності

25 Застосувати правило де Моргана для логічного виразу :

Х 3 Х1 ∙ Х2 ∙ Х3 Х 1∙ Х 2 Х 2 ∙ Х 3

набору

Аргументи

Функція

х3 х2 х1

f(х32, х1)

0

0 0 0

1

1

0 0 1

0

2

0 1 0

1

3

0 1 1

0

4

1 0 0

1

5

1 0 1

0

6

1 1 0

1

7

1 1 1

1

26 За таблицею істинності записати логічну функцію в в формі ДНДФ

27 . За таблицею істинності записати логічну функцію в формі КНДФ

Таблиця набору

Аргументи

Функція

Х2 Х1

f

0

0 0

0

1

0 1

1

2

1 0

0

3

1 1

1

28 Спростити логічний вираз, застосовуючи правила алгебри логіки:

29 Мінімізуйте задану табличним способом логічну функцію за допомогою карти Карно.

30 Побудуйте КЦП в базисі І- НЕ за заданим виразом:

31Побудуйте КЦП в базисі АБО- НЕ за заданим виразом:

32 Записати таблицю істинності для заданого логічного елемента

3 3 Вказати назву логічної функції F(x,y)=xΛy і її значення для x=0, y=1:

34 Вказати назву логічної функції і її значення для x=0, y=0

35: Вказати назву логічної функції F(x,y)=xVy і її значення для x=0, y=1:

R

S

Q

0

0

0

1

1

0

1

1

36 Записати таблицю істинності для заданого RS-тригера тригера.

37 Замалюйте умовне позначення логічного елементу 2І-НЕ та складіть таблицю істинності.

X1

X2

Y

0

0

0

1

1

0

1

1

38 Схему, що представлена на рисунку, записати рівнянням логічної функції Y=F(X1, X2) і заповнити таблицю істинності:

39 Побудувати схему в базисі НЕ, АБО, І за логічним виразом :

40 Зробити мінімізацію функції, заданої в ДНДФ:

(25.3)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.