Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Мет_для_лаб_Мтзкіт_2011.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.07.2019
Размер:
255.49 Кб
Скачать

39

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт з дисципліни

«Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій»

для студентів спеціальності

«Програмне забезпечення систем»

напряму 6.050103 «Програмна інженерія»

всіх форм навчання

2011

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій» для студентів спеціальності «Програмне забезпечення систем» напряму 6.050103 «Програмна інженерія» /Укл.: І.В. Левада, Л.Ю. Дейнега – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – с.

Укладачі: ст..викладач І. В. Левада

ас. Л.Ю. Дейнега

Рецензент: доц., к. т .н. Г.В. Табунщик

Відповідальний за випуск: ст..викладач І. В. Левада

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 29 серпня

2011 р.

ЗМІСТ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 1

Запорізький національний технічний університет 1

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 1

до лабораторних робіт з дисципліни 1

«Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій» 1

для студентів спеціальності 1

«Програмне забезпечення систем» 1

всіх форм навчання 1

2011 1

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 6

МОДУЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ СТРУКТУРНИМ МЕТОДОМ 6

1 Мета роботи 6

2 Порядок виконання лабораторної роботи 6

3 Опис середовища функціонування DESIGN/IDEF 7

4 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи 7

5 Зміст звіту 7

6 Контрольні запитання для самоперевірки 7

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 17

МОДУЛЬНЕ ПРОГРАМУВАННЯ НА VISUAL PROLOG 17

1 Мета роботи 17

2 Порядок виконання лабораторної роботи 17

3 Опис середовища функціонування DESIGN/IDEF 17

4 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи 17

5 Зміст звіту 17

6 Контрольні запитання для самоперевірки 18

Додаток А 19

ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ IDEF0 ДО СТВОРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ПРОГРАМИ 19

А.1 Роль функціонального модулювання при розробці функціональної структури системи 19

А.2 Основні поняття моделі IDEF0 19

А.3 Розробка функціональної моделі 26

Додаток Б 29

РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ЗАСОБАМИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЗАСОБУ DESIGN/IDEF 29

Б.1 Створити Модель IDEF0 29

Б.2 Додати назву функції до блоку 30

Б.3 Створити дугу блоку 30

Б.4 Створити мітку для дуги 31

Б.5 Прикріпити мітку до дуги 31

Б.6 Деталізувати функціональний блок 32

Б.7 Розмістити на діаграмі декомпозиції один чи кілька блоків 32

Б.8 Створити відгалуження від дуги 32

Б.9 Створити нову дугу і злити зі старою 33

Б.10 Створити тунель 33

Б.11 Рухатися по моделі 33

Додаток В 34

МОДУЛЬНЕ ПРОГРАМУВАННЯ НА VISUAL PROLOG 34

В.1 Структура модульної програми на Visual Prolog 34

В.2 Глобальні описи предикатів 35

В.3 Приклад модульної програми 35

В.4 Створення модульної програми експертом застосування 38

В.5 Команди компіляції та побудови програми 39

ПЕРЕДМОВА

Методичні вказівки вміщують у стислому вигляді матеріал з дисципліни «Компонентні технології в САПР», необхідний при виконанні лабораторних робіт, а також методичні вказівки по виконанню цих робіт.

Матеріал розміщується у додатках до лабораторних робіт.

В процесі виконання лабораторних робіт студенти повинні:

  • одержати навички роботи по створенню структурних моделей програмних систем засобами підтримки концептуального моделювання IDEF0 та навички об’єктна-орієнтованого аналізу предметної області задачі за методологією IDEF4;

  • навчитися розробляти модульні програми на основі структурних моделей засобами мови VISUAL PROLOG;

  • навчитися розробляти модульні програми на основі об’єктна-орієнтованих моделей засобами мови VISUAL PROLOG;

  • навчитися створювати графічний інтерфейс та малювати рисунки геометричних фігур засобами мови VISUAL PROLOG;

  • навчитися обирати тип моделі та метод створення програм відповідно задачі, що розв’язується.

Знання та вміння з цієї дисципліни, використовуються при розробці складних САПР і можуть бути застосовані при розробці дипломних проектів.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Модульне проектування систем структурним методом

1 Мета роботи

Мета лабораторної роботи:

  • засвоїти основні поняття методології IDEF0 необхідні для побудови функціональної моделі системи та методи контролю функціональної структури майбутньої системи.

  • навчитися створювати функціональну модель програмної системи, що складається з декількох модулів;

  • навчитись використовувати можливості середовища DESIGN/IDEF для розробки функціональних моделей програмних систем.

2 Порядок виконання лабораторної роботи

2.1 Розглянути матеріал «Застосування функціональних моделей IDEF0 до створення функціональної структури програми» додаток А.

2.2 Вивчити матеріал «Реалізація моделей засобами інструментального засобу DESIGN/IDEF» додаток Б.

2.3 Створити засобами DESIGN/IDEF функціональну модель «Облік наукової роботи студентів» з додатку А.

2.4 Розробити функціональну модель системи подану за варіантами у завданні на лабораторну роботу.

2.5 Аналізувати створену модель системи за критеріями якості моделі. Корегувати модель, якщо необхідно, надрукувати вашу модель та зберегти.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.