Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РМ резервы.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
06.05.2019
Размер:
26.22 Кб
Скачать

Тема 2. Облік забезпечень зобовязань та цільового фінансування

1. Поняття і класифікація забезпечень

2. Облік забезпечення виплат відпусток 

3. Облік забезпечення гарантійних зобов'язань 

4. Облік забезпечення інших витрат і платежів 

5. Облік цільового фінансування і цільових надходжень

Нормативно-правові акти:

1. П(С)БО 11 «Зобов’язання», затв. наказом МФУ від 31.01.2000 р. № 20

2. Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги, наказ МФУ від 14.12.99р. № 298.

1. Поняття і класифікація забезпечень

Забезпечення - зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу (П(С)БО 11 «Зобов’язання).

Забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може бути розрахункове визначена.

Забезпечення створюються для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на:

- виплату відпусток працівникам;

- додаткове пенсійне забезпечення;

- виконання гарантійних зобов'язань;

- забезпечення призового фонду (резерв виплат);

- резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї;

- забезпечення матеріального заохочення;

- забезпечення відновлення земельних ділянок;

- реструктуризацію;

- виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів тощо.

Відповідно до галузевих методологічних рекомендацій з планування, калькулювання й обліку собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства окремих галузей економіки можуть також створити й інші додаткові резерви на:

- виплату у будівництві премій за введення об'єктів в експлуатацію;

- покриття майбутніх витрат з ремонту предметів прокату;

- покриття виробничих витрат з підготовчих робіт у зв'язку з сезонним характером виробництва;

- будівництво тимчасових (нетитульних) споруд;

- списання товарів в розмірах норм природного убутку;

- гарантійний ремонт реалізованої продукції (робіт, послуг);

- покриття витрат, пов'язаних із консервацією й утриманням машин і механізмів сезонного використання та ін.

Суми створених забезпечень визнаються витратами.

Забороняється створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків від діяльності підприємства.

Суми створених забезпечень можуть використовуватися лише для погашення тих витрат, для яких вони були створені, тобто забезпечення має чітко цільовий характер.

3. Облік забезпечення гарантійних зобов'язань

Облік руху та залишків коштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції, предметів прокату тощо, ведеться на субрахунку 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань".

Законодавством передбачено виконання виробником (продавцем) таких робіт протягом періоду дії гарантійних зобов'язань:

- гарантійне обслуговування;

- введення в експлуатацію;

- технічне обслуговування;

- гарантійний ремонт;

- заміну товару чи його повернення з компенсацією вартості.

Гарантійний термін експлуатації обчислюється з дня введення виробу в експлуатацію, але не пізніше одного року з дня одержання виробу покупцем (споживачем). Гарантійний термін придатності та зберігання товарів обчислюється з дня їх виготовлення.

Резерв під гарантійні зобов'язання створюється виробником за рахунок витрат на збут (рахунок 93 «Витрати на збут»).

На кожну звітну дату необхідно переглядати суми забезпечень і в разі необхідності коригувати їх для відображення найкращої оцінки на даний момент. При оцінці слід враховувати висновки експертів про зміну технічних, економічних та правових умов, що тягне економію витрат на гарантійні зобов'язання, або, навпаки, їх підвищення.

Якщо погашення зобов'язань більше не вимагає витрачання грошових коштів або матеріальних ресурсів, рахунок обліку резерву слід закрити та визнати відповідну суму в операційних доходах підприємства.

За кредитом рахунку 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань" відображаються суми нарахованих резервів у кореспонденції з рахунками відповідних видів витрат. За дебетом - використання цього резерву на гарантійне обслуговування в кореспонденції з рахунками обліку коштів, запасів і розрахунків.

Кореспонденція рахунків з обліку забезпечення гарантійний зобов 'язань

Повернення товарів покупцем після реалізації на гарантійний ремонт чи гарантійну заміну відображається на субрахунку 704 "Відрахування з доходу". Витрати на утримання гарантійних майстерень підприємствами-виробниками обліковуються на рахунку 24 "Брак у виробництві".

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]