Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ІННОВ МЕН.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.05.2019
Размер:
110.59 Кб
Скачать

Заняття 3

Тема: Інноваційна політика підприємства

Питання:

1. Сутність і завдання інноваційної політики підприємства.

2. Принципи формування інноваційної політики підприємства.

3. Складові інноваційної політики підприємства.

4. Інноваційний потенціал підприємства як основа і результат його інноваційної політики.

Завдання:

1. Які фактори зовнішнього середовища впливають на формування інноваційної політики підприємства, на якому ви проходили практику?

2. Назвіть чинники, що зумовили зацікавленість підприємств інноваційною діяльністю.

3. Наведіть приклади вітчизняних підприємств, що реалізують стратегію наступу/традиційну/імітаційну/опортуністську/захисну. На вирішення яких завдань націлена їх інноваційна політика?

4. Назвіть елементи інноваційної політики у процесі реалізації інноваційних рішень на різних стадіях життєвого циклу інновацій.

5. Використовуючи наукові періодичні видання знайдіть різні погляди стосовно інноваційного потенціалу підприємства, та його оцінки. Якого автора ви підтримуєте? Аргументуйте свою відповідь.

Самостійна робота Заняття 3

Тема: Особливості процесу створення та формування попиту на інновації

ВАРІАНТ

Підручник 1

Підручник 2

сторінка

запитання

сторінка

запитання

1-5

97

1, 8, 14

175

5

6-10

97

3, 9, 15

175

5

11-15

97

4, 10, 16

175

12

16-20

97

5, 11, 17

175

12

20-25

97

6, 12, 18

175

12

26-30

97

7, 13, 19

175

12

Заняття 4

Тема: Система управління інноваційними процесами

Питання:

1. Інноваційна діяльність як об’єкт управління.

2. Стратегічне планування інноваційної діяльності.

3. Оперативне управління інноваційною діяльністю.

4. Організаційні структури управління інноваційною діяльністю.

Завдання:

1. Опишіть види інноваційних стратегій і наведіть приклади їх використання вітчизняними та зарубіжними підприємствами.

2. Вкажіть фактори, від яких залежить вибір підприємством, на якому ви проходили практику, типу інноваційної стратегії і опишіть матрицю вибору інноваційної стратегії.

3. У чому полягають особливості стимулювання інноваційної діяльності? Які схеми стимулювання можуть бути використані для розробників нових методів виконання роботи? Нових продуктів?

Допоміжна література:

- „ЭКСПЕРТ» №17, 29 апреля 2002г., с. 52-57.

- Тарнавский В. ЗМ: новаторский способ инновационной деятельности. // Управление компанией. - № 7 (91), - 2002. - с. 63 - 69.

4. Які відмінності механістичних та органічних організаційних структур? Які з них створюють кращі умови для інноваційної діяльності? Обґрунтуйте відповідь.

5. Які організаційні форми реалізації інновацій застосовуються у межах:

а) імітаційної стратегії,

б) захисної та традиційної стратегії;

в) наступальної стратегії?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.