Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ІННОВ МЕН.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.05.2019
Размер:
110.59 Кб
Скачать

Практичні заняття Заняття 1

Тема: Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів

1. Сутність, об’єкти та суб’єкти інноваційної діяльності.

2. Етапи, стадії і моделі інноваційного процесу.

3. Класифікація інновацій.

4. Життєвий цикл інновацій.

Завдання:

1. Як ви розумієте поняття „новація”, „нововведення”, „інновація”?

2. Чим зумовлена наявність інноваційного лага?

3. Яким способом здійснюють взаємодію учасники інноваційного процесу?

4. Охарактеризуйте модель інноваційного процесу в окремій фірмі, де проходили практику.

Самостійна робота Заняття 1

Тема: Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів

ВАРІАНТ

Підручник 1

Підручник 2

сторінка

запитання

сторінка

запитання

1-5

38-39

1, 9, 16

128

2

6-10

38-39

4, 10, 17

128

3

11-15

38-39

5, 11, 18

128

4

16-20

38-39

6, 13, 19

128

5

20-25

38-39

7, 14, 20

128

6

26-30

38-39

1, 8, 15

128

5

Заняття 2

Тема: Становлення і сучасні тенденції розвитку інноваційно-підприємницьких теорій

Питання:

1. Теорії циклічного економічного розвитку.

2. Інноваційні теорії технологічних змін.

3. Теорії технократичного суспільства.

4. Сучасні концепції інноваційного розвитку.

5. Еволюція парадигми інноваційного розвитку.

6. Інноваційний тип розвитку як мета економічної політики держави.

Завдання:

1. Опишіть еволюцію технологічних укладів (теорії Глазьєва С. Ю., Бажала Ю.М.).

2. Використовуючи статистичні данні по Запорізькій області за останні три роки приведіть структуру галузей промисловості за технологічними укладами.

Допоміжна література: Яковлев В.А. Економiчна оцiнка технологiчного розвитку галузей промисловостi за показниками впровадження високих та критичних технологiй // Проблеми науки.-2002.- №1.- С. 35-42

3. Опишіть сутність економіки знань.

Допоміжна література:

Мусіна Л. О. Основні засади переходу до економіки знань: перспективи для України // Економічне прогнозування. – 2003. - №3 - с. 87-107

Бажал Ю. М. Знаннєва економіка: теорія і державна політика// - Економіка прогнозування. – 2003. - № 3- с.71-86

Пороховский А. «Новая экономика» активизирует роль общества и государства в общенациональном развитии // Проблемы теории и практики управления.- 2002.- №5.-С.22

А.Репьев. Компания умерла. Да здавствует компания!// Зеркало недели. – 2002г. – № 37 (412). – с.12

М. Згуровский. Общество знаний и информации – тенденции, вызовы, перспективы.// Зеркало недели. – 2003г. – № 19 (444). – с.17

Или болем новые статьи ))

Самостійна робота Заняття 2

Тема: Становлення і сучасні тенденції розвитку інноваційно-підприємницьких теорій

ВАРІАНТ

Підручник 1

Підручник 2

сторінка

запитання

сторінка

запитання

1-5

71

1, 7

109

1

6-10

71

2, 8

109

2

11-15

71

3, 9

109

3

16-20

71

1, 4

109

5

20-25

71

2, 5

109

7

26-30

71

3, 6

109

8

Використовуючи інформацію сайту www.weforum.com (The Global Competitiveness Report 2004 -2005) дайте відповідь на наступні запитання:

- який ранг має Україна за індексом росту конкурентоспроможності?

- який ранг має Україна за індексом поточної конкурентоспроможності?

- який ранг має Україна за індексом розвитку технології?

- які країни входять до технологічного ядра?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.