Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема11.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
93.18 Кб
Скачать

Література

  1. Квартальні передбачення//Жовтень, 2000. – К.: Міжнародний центр перспективних досліджень, 2000. – 100с.

  2. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства: Підручник. – К.: Либідь,1995. – 160 с.

  3. Статистичний щорічник України за 2000 рік. – К.: Техніка, 2001. – 598 с.

  4. Финансы предприятий: Учебник /Под ред. проф. Н.В. Колчиной. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 413 с.

  5. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. – М.: ИНФРА-М, 1999. –343 с.

  6. Экономика предприятия: Учебник /Под ред. проф. О.И. Волкова. – М.: ИНФРА-М, 1999а. – 520 с.

  7. Экономика предприятия: Учебник для вузов /Под ред. проф. В.П. Грузинова. –М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999б. – 535 с.

Питання до теми

1. Поняття і завдання фінансової діяльності.

2. Розкрийте зміст фінансового механізму підприємства.

3. Поняття про фінансові ресурси і джерела їх формування.

4. Структура фінансових ресурсів.

5. Напрямки використання фінансових ресурсів.

6. Структура витрат підприємства залежно від джерел їх утворення.

7. Прибуток як результат діяльності підприємства.

8. Склад валового прибутку підприємства.

9. Що входять до прибутку від позареалізаційних операцій?

10. Як формується чистий прибуток підприємства?

11. Які фактори впливають на розмір прибутку?

12. Рентабельність виробництва: поняття, розрахунок, критеріальна база для порівняння.

13. Важливість і визначення рентабельності продукції.

14. Що таке облік і які існують види обліку?

15. Поняття і мета бухгалтерського обліку.

16. Назвіть основні принципи бухгалтерського обліку і звітності.

17. Що є метою введення національних стандартів бухгалтерського обліку?

18. Охарактеризуйте мету і завдання фінансового обліку.

19. Розкрийте зміст мети і функцій управлінського обліку?

20. Назвіть державні і місцеві податки, що застосовуються в Україні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.