Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
EP_spora_Zadahi.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.04.2019
Размер:
307.2 Кб
Скачать

Тема 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

Задача 2.1

Розрахуйте як змінилась сторуктура зайнятих в економіці, у звітному періоді, якщо усього зайнятих у цьому періоді в галузях економіки було 35,72 млн осіб, у тому числі у сфері мат вир-ва 20,47 млн осіб, а у сфері послуг 15,25 млн осіб. Відповідно у басизному періоді було 19,85 млн осіб, 15,98 млн.

Uпр=(4518/19030)*100=23,7%

Розвязок

Базисний

%

Звітний

%

Мат вир млн осіб

19,85

19,85/35,83=55,4

20,47

20,47/35,72=57,31

Сфера послуг

15,98

15,98/35,83=44,6

15,25

15,25/35,72=42,69

Всього

35,83

100%

35,72

100

Задача 2.2

У звітному році чисельність зайнятого в економічній діяльності населення крайни складала 19,9 млн осіб, з яких 9,4 млн зайняті в мат вир-ці, а всі інші – в обслуговуванні. На плануємий рік ояікується ↑ чисельності зайнятих в економічній діяльності на 0,6 мон і, втой же час ↓ зайнятості в мат вир-ві на 0,3 млн осіб.

Розв’язок

еіі/Е, де еі – рівень зайнятості в певній галузі, %; Еі – чисельність зайнятих у певній галузі, осіб; Е – загальна чисельність зайнятих.

Ем.зв=(9,4/19,9)*100=47,2%

Еоб.зв.=100-47,2=52,8%

Ем.пл.=((9,4-0,3)/(19,9+0,6))*100=44,4%

Еоб.пл.=100-44,4=55,6%

∆ем=44,4-47,2=-2,8%

∆еоб=55,6-52,8=2,8%

Задача 2.3

Населення міста налічує 496 тис осіб, з яких 72% знаходяться у віці 15-70 років. Підрахуйте рівень економічної активності населення міста і рівень безробіття, якщо зі 117,8 тис незайнятих осіб цієї вікової категорії обстеженням домогосподарств виявлено 29,3 тис безробітних.

Розвязок

  1. База екон акьтв нас (S)

S=496*0,72=357,12 тис осіб

  1. Чисельність екон актив нас (LF)

LF=357,12-117,8+29,3=268,62 тис осіб

  1. Рівень економічної активності

LF=(268,62/357,12)*100=75,2%

  1. Рівень безробіття (U)

U=(29,3/268,62)*100=10,9%

Задача 2.4

Використовуючи наведені в табл дані визначити рівень економічної активності, рівень зайнятості населення та рівень безробіття в Україні. Проаналізувати його динаміку за 2000-2005 рр.

Населення УКР за економ актив (15-70рр), тис осіб

Показник

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Тис ос

Тис ос

Тис ос

Тис ос

Тис ос

Тис ос

Екон актив нас (ЕАН)

22831

22427

22232

22171

22202

22281

Працездатного віку

21151

20894

20670

20618

20583

20482

Старше працезд віку

1680,1

1532,9

1562,4

1553,2

1619,9

1799,1

Зайняті

20175

19972

20091

20163

20296

20680

Працездатного віку

18521

18453

18541

18624

18694

18887

Старше працезд віку

1654,3

1518,2

1550,3

1539,2

1601,4

1793,5

Безробітні

2655,8

2455

2140,7

2008

1906,7

1600,8

Працездатного віку

2630

2440,3

2128,6

1994

1888,2

1595,2

Старше працезд віку

25,8

14,7

12,1

14

18,5

5,6

Економ неактив нас(ЕНН)

13318

13596

13668

13688

13623

13560

Працездатного віку

7562,4

7894,1

8140,2

8262,8

8365,4

8410,3

Старше працезд віку

5756

5701,5

5527,3

5424,8

5257,5

5149,4

Заг к-ть нас2000=ЕАН+ЕНН=22831+13318=36149

Заг к-ть нас2001=36023

Заг к-ть нас2002=35900

Заг к-ть нас2003=35859

Заг к-ть нас2004=35825

Заг к-ть нас2005=35841

Розвязок

2000,%

2001,%

2002%

2003%

2004%

2005%

Рівень економ актив=ЕАН/заг к-ть

63,2

62,3

61,9

61,8

62

62,2

Рівень зайнятості=зайняті/заг к-ть нас

55,8

55,4

56,0

56,2

56,7

57,7

Рівень Б=безроб/економ акт нас

11,6

10,9

9,6

9,1

8,6

7,2

Рівень економ неактив=ЕНН/заг к-ть

36,8

37,7

38,1

38,2

38,0

37,8

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]