Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТОДИЧКА КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
18.04.2019
Размер:
420.86 Кб
Скачать

Контрольна робота №19 Моделі міжнародної співпраці та інтеграційні процеси в міжнародних відносинах

План

 1. Інтеграція у міжнародних відносинах та її основні прояви.

 2. Основні етапи інтеграційних процесів.

 3. Проблема інтеграції України у світову спільноту.

Література

 1. Актуальні питання євроатлантичної інтеграції України: Зб. наук. праць / [За заг. ред. В. П. Горбуліна]. – К.: ДП «Євроатлантикінформ», 2005. – Вип. 5.

 2. Бураковський І. Україна і європейська інтеграція / Бураковський І., Немиряга Г., Павлюк О. // Політика і час. – 2000. – №3–4. – С.5–14.

 3. Вайденфельд В. Европа от А до Я. Справочник европейской интеграции / Вайденфельд В., Вессельс В. – 2002.

 4. Гнаткович О. Д. Євроінтеграція України. Проблеми трансформації: Наук.-навч. вид. / Гнаткович О. Д. – Л.: ПАІС, 2005. – 80с.

 5. Демчук П. О. Міжнародні відносини та проблеми євроатлантичної інтеграції: Навч. посібн. / Демчук П. О. – К.: ППП, 2004. – 264с.

 6. Зуева К. Новые концепции европейской интеграции / Зуева К. // Мировая экономика и международные отношения. – 1995. – № 11.

 7. Мальський М. З. Теорія міжнародних відносин: Підручн. / Мальський М. З., Мацях М. М. – 2-ге вид, доп. та випр. – К.: Кобза, 2003. – 528с.

 8. Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України / [Під ред. Л. С. Голопатюка]. – К., 2005.

 9. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності / А. С. Філіпченко, В. С. Будкін, М. А. Дудченко. – К., 2004.

 10. Основи теорії міжнародних відносин: Навч. Посібн. – Львів: Академія сухопутних військ, 2010. – 240 с.

 11. Світова та європейська інтеграція: організаційні засади / [За ред. Я. Й. Малика, М. З. Мальського]. – Львів, 2002.

 12. Спільна Стратегія ЄС щодо України // Політика і час. – 2000. – №3–4. – С.15–26.

 13. Хахлюк А. Міжнародне співробітництво / Хахлюк А. // Політична думка. – 2002. - № 2.

 14. Цимбалістий В. Ф. Теорія міжнародних відносин: Навч. посібн. / Цимбалістий В. Ф. – 2-ге вид, доп. та випр. – Львів: Новий світ-2000, 2005. – 324с.

 15. Цыганков п. А. Теория международных отношений / Цыганков п. А. – м.: Гардарики, 2004. – 590с.

 16. Шемятенков В. Т. Европейская интеграция / Шемятенков В. Т. - М., 2003.

 17. Шепелєв м. А. Теорія міжнародних відносин: Підручн. / Шепелєв м. А. – к.: Вища школа, 2004. – 622с.

 18. Шишков Ю. B. Интеграция и дезинтеграция: корректировка концепции / Шишков Ю. B. // Мировая экономика и международные отношения. – 1999. – № 10.

 19. Щенин Р. К. Западноевропейская интеграция / Щенин Р. К. - М., 1998.

Методичні рекомендації

На кінці 20 століття процеси інтеграції стали домінуючими у Європі та Північній Америці, що дає можливість стверджувати про принципові зміни сучасної світової системи міжнародних відносин. У першому питанні слід дослідити поняття «міжнародне співробітництво» та «міжнародна інтеграція» як відносин, що спрямовані на пошук спільних інтересів, уникнення кризових форм взаємодій та насилля між учасниками міжнародних відносин, виділити їх типи та рівні. Також ватро зосередити увагу на залежності форми міжнародної інтергації від кількості учасників міжнародних відносин та визначити рівень впливовості низки держав (США, ФРН, Велика Британія), які мають можливість очолити могутні інтеграційні утворення сучасності [5; 6; 7, с. 499-506; 9; 10, с. 147-152; 11; 13; 14; 15; 17; 18].

У другому питанні слід проаналізувати основні історичні віхи інтеграційних процесів у світі, особливості та проблеми інтеграції до Європейського Союзу як єдиного економічного та політичного простору, визначити проблеми військово-політичного колективного співробітництва (НАТО) [3; 5; 6; 9; 10, с. 152-164; 11; 16; 17; 19].

Третє питання присвячене місцю та ролі України у сучасних інтеграційних процесах. Сьогодні Україна є одним із суб’єктів міжнародних відносин, які творять цілісну та впорядковану систему міжнародного співтовариства. У статті 18 Конституції України визначено, що зовнішньополітична діяльність нашої держави направлена на забезпечення її національних інтересів і безпеки, шляхом підтримки мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства у відповідності з принципами міжнародногоправа, логікою еволюції загальнолюдської цивілізації. У цьому питання слід розглянути як відбувалося та триває й досі визнання сучасним світом України як суб′єкта міжнародного права, як здійснюються безпосередні зносини з іншими державами та міжнародними організаціями, як відбувається процес приєднання до міжнародних договорів, вирішуються питання війни та миру. Слід проаналізувати основні віхи становлення України як міжнародного актора та учасника основних інтеграційних процесів [1; 2; 4; 8; 11; 12; 17].