Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
І цикл1.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
14.04.2019
Размер:
97.28 Кб
Скачать

8.Характерні особливості економічних районів України

Являє собою процедуру виділення сітки економічних районів,за своєю суттю ця процедура є суб’єктивною,оскільки кількість виділених районів залежить від рівня наук підготовки конкретного дослідження та кількості районотворчих факторів ,що втілені в певних економічних показниках.Складкість і суб’єктивність процедури економічного районування полягає також у тому,що крвм реально існуючих типів територіальної структури в схемі необхідно врахувати адміністративно-територіальний поділ,національні кордони,а також особливості істор.,економічного та етнодемографічного розвитку території,так за часів СРСР Укр.мала 3 екномічні райони,а на території сучасної Укр.

Економічний район-це умовна однорідна територія в серелині великої за S країни,яка:

а)має відносну самобутність різних економічних показників,що її характеризують;

б)має рівний набір галузей,які розвиваються при взаємодії законів території поділу праці та розвитку технологій.

В)відрізняються індивідуальною територіальною структурою

Виходячи з попереднього аналізу,а також зважаючи на природні,соціально-економічні,історичні та геополітичні ,розглянемо Укр. З позиції поділу її території на 10 економ.районів.Хоча цей поділ є приводом до дискусій (Крим у складі Причорноморського району,ек. І м.Київ у межах економічного району)

1.Півн.-Зах.ек.р.(Волинська,Рівненська обл..)

2.Столичний ек.р.(Житомир.Київська,Чернігівська)

3.Півн-Сх.ек.р.(Сумська,Харківська,Полтавська)

4.Донецький ек.р(Луганська,Долинцька)

5.Придніпровський ек.р(Дніпропетровська,Запоріжська)

6.Центральний ек.р(Черкаська,Кіровоградська)

7.Подільський ек.р(Тернопільська,Хмельницька,Вінницька)

8.Карпатський ек.р(Львівська,Закарпатська,Ів.-Франківська,Чернігівська)

9.Причорноморський ек.р(Одеська,Миколаївська,Херсонська)

10.Кримський ек.р(АРК)

9.Легка промисловість України та її структура

Cеред галузей промисловості, які забезпечують виробництво товарів народного споживання, провідне місце займає легка промисловість.  Легка промисловість України охоплює текстильну, трикотажну, швейну, шкіряну, взуттєву, хутрову та інші галузі, підприємства яких у розміщенні орієнтуються переважно на споживача, наявність трудових ресурсів та сировини.  Підприємства легкої промисловості орієнтуються на споживача, жіночі трудові ресурси та джерела сировини, тому вони поширені, загалом, на території всієї України. Однак легка промисловість завжди відставала від потреб суспільства щодо асортименту, якості й обсягів виробництва продукції, а в наш час перебуває у глибокій кризі, її частка у промисловому виробництві скоротилась.  Провідною галуззю легкої промисловості є текстильна промисловість, яка представлена бавовняними, вовняними та лляними виробництвами. В структурі бавовняної промисловості виділяють прядильне, ткацьке, крутильно-ниткове і фарбувальнообробне виробництво. Вовняна промисловість представлена первинною обробкою вовни, виготовленням пряжі, тканин та виробів. Вовняні тканини виробляють у Чернігові ,Луганську, Кривому Розі, Дунаївцях (Хмельницька область), Сумах, Харкові, Одесі. Лляна промисловість України розвивається на власній сировині. Підприємства — основні виробники лляної продукції зосереджені у Рівненській, Житомирській, Чернігівській та Львівській областях; в Одесі знаходиться підприємство конопле-джутової промисловості, в Харкові — канатний завод. Продукція цієї галузі повністю задовольняє потреби України, а певна частина — експортується. Художні промисли. В усіх регіонах України розвинуті традиційні промисли з виготовлення текстильних виробів (килимів, рушників, гобеленів та ін.). Збереглися й традиції виготовлення вовняних та шкіряних виробів, які люди використовують поряд із промисловими товарами. Всьому світові відомі вироби майстринь із Косова, Вижниці, Коломиї, Чернівців, Львова, Тернополя, Решетилівки, Богуслава, Кролевця та ін. Основні проблеми легкої промисловості — відсталі технології виробництва й низька якість продукції. Вони можуть бути розв’язані в результаті реконструкції і модернізації та створення спільних з іншими країнами підприємств

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]