Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
[UAReferats.com]_C54N31112.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
06.05.2019
Размер:
537.6 Кб
Скачать

Курсова робота на тему: Видатки державного бюджету

Зміст

КУРСОВА РОБОТА 1

на тему: 1

Видатки державного бюджету 1

Зміст 1

Вступ 3

I. Суть, значення державного бюджету України 4

1.1. Роль державного бюджету України 4

1.2. Складові елементи державного бюджету України 5

Таблиця 1.1. 8

II. Аналіз макроекономічних показників за 1–ше півріччя 2000 року. 9

2.1. Зведений бюджет України 9

2.2. Державний бюджет України 11

2.3. Місцеві бюджети України 16

2.4. Дефіцит бюджету 18

2.5. Державний борг 18

ІІІ. Аналіз видаткової частини державного бюджету України 20

3.1. Законодавчі нормативні акти щодо видаткової частини державного бюджету України 20

3.1.1. Видатки на соціальний захист населення 25

3.1.2. Видатки на фінансування науки і культури 28

Таблиця 3.1. 28

3.1.3. Видатки на охорону здоров’я 32

Таблиця 3.2. 33

Таблиця 3.3. 33

Таблиця 3.4 34

Таблиця 3.5. 36

3.1.4. Видатки на економічну діяльність держави 36

3.1.5. Видатки на фінансування оборони і правоохоронних органів 37

3.1.6. Видатки на державне управління 38

3.1.7. Інші видатки 41

IV. Пропозиції щодо покращення ефективності видаткової частини державного бюджету України 43

Література 54

Додаток 1 55

ВИДАТКИ 57

Додаток 2 (продовження) 58

Додаток 3 59

Додаток 3 (продовження) 60

Додаток 3 (продовження) 60

Додаток 4 62

Додаток 3 (продовження) 63

Вступ

Бюджетна система є провідною ланкою державних фінансів. Держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, адже він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну та фізичну особу. Тому питанням, що стосуються видаткової частини державного бюджету України приділяється дедалі більше уваги.

Метою курсової роботи являється дослідження видаткової частини державного бюджету України, зокрема факторів, що на неї впливають, визначити шляхи покращення ефективності видаткової частини державного бюджету України.

Предметом курсової роботи є дослідження взаємовідносин, які складаються під час формування і реалізації державного бюджету України, зокрема його видаткової частини.

Суб’єктом дослідження і аналізу є проведення бюджетної політики держави, а об’єктом відносини при формуванні і розподілі фондів грошових коштів.

Під час дослідження даної теми ми ставили завдання:

  1. визначити суть, значення державного бюджету України;

  2. здійснити огляд макроекономічних показників, зокрема тих , що стосуються видаткової частини бюджету, а також визначити проблеми, що виникають при формуванні видаткової частини бюджету;

  3. запропонувати заходи, які можуть підвищити ефективність видаткової частини державного бюджету і бюджетної системи України в цілому.

У курсовій роботі була зроблена спроба дати відповідь на ряд запитань, зокрема: як впливають видатки на функціонування національної економіки; їх вплив на подальший розвиток держави; внести пропозиції які можна використати для покращення політики.

Перший розділ даної курсової роботи розкриває суть, значення державного бюджету і модель бюджету України.

У другому здійснюється аналіз макроекономічних показників за перше півріччя 2000 року.

У третьому розділі здійснюється аналіз видаткової частини державного бюджету України.

Четвертий розділ вивчає основні пропозиції щодо покращення ефективності видаткової частини бюджету України.

При написанні курсової роботи були використані законодавчо-нормативні акти України, що регламентують проведення бюджетної політики, закони України, а також статичні показники періодичної літератури, а саме журналів “Фінанси України”, “Економіка України”, “Статистика України”.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]