Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
І цикл1.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
14.04.2019
Размер:
97.28 Кб
Скачать

2.Визначення запасів та категорій корисних копалиню

.Мінеральні ресурси-сукупність запасів корисних копалин в надрах району,країни,континенту,світу а цілому,яка підраховується з урахуванням існуючих кондиції на корисні копалини й досягаючого рівня їх переробки.Поняття М.р. має декілька аспектів.Залежно від галузі народного господарства, в якій використовуються М.р,їх поділяють на :

-паливно-енергетичні

-ресурси чорної та кольорової металургії

-хім.промисловості-ресурси промисл.буд.матеріалів

Мінеральні ресурси Укр.включають:

-Горючі корисні копалини.1.Газоподібні(природний газ,гелій,етан,пропан,бутан)2.Рідкі(нафта,газовий кондексто)3.тверді(вугілля буре,торф,горючі сланці)

-Металічні(залізо,манчан,міній,нікель,свинець,цинк)

-Руди дорогоцінних металів(золото,срібло)

-Руди радіоактивних металів(уран)

-Неметалічні корисні копалини(калійна сіль,кам’яна сіль,сірка,фосфорит)

Різноманітність М.р Укр.зумовила тектонічною будовою й тривалістю історичного геополітичного розвитку її території.

Рудні корисні копалини пов’язані перед усім з фундаментом Укр.щита.

Палині корисні копалини поширюються в осадовому гохлі здебільшого в западинах платформи і передгірських промах.

Нерудні корисні копалини поширюються по всій Україні, але переважно в осадових відкладах.Україна має різноманітні корисні копалини й багата на руди чорних металів.

Основними районами зосередження рудних кор..копалин є Укр.щит,Закарпатський прочин,Донецька складчаста споруда.

3.Аналіз природних ресурсів України

Природні ресурси-це всі інші елементи природних систем,що використовуються або можуть бути використані в майбутньому для одержання сировини, палива,енергії або продовольства.

У структурі природних ресурсів України провідна роль належить земельним і агрокліматичним ресурсам.значні запаси мінеральних,водних та лісових ресурсів .

Земельні ресурси.Земля-один з найбільш універсальних природних ресурсів,необхідний для всіх галузей господарства.Земельний фонд України становить 6млн.га.Більшу його частину 70% склад с\г угіддя.Землі під реллею становлять 32,5млн.га,або 53,9% земельної площі України.

Потужна бездумна експлуатація земельно-ресурсного багатства України призвела до негативних наслідків.Так розораність земель у лісостепу і степу запас значно перевищує оптимальні показники,досягаючи 70% і більшею.Це викликає розвиток сильних ерозійних процесів,при чому в степових запах землі піддаються як водні й вітрові ерозії.

Агрокліматичні ресурси.Термічний режим пов.і грунту в сукупності з кількістю атмосферних опадів і запасами в грунті складають агрокліматичні ресурси території не зважаючи на відносну однорідність клімату та території України.На ефективність використання агрокліматичних ресурсів негативно впливають заморозки,ураганні вітри,град,сила яких останнім часом зросла,що можливо пов’язана із значним антропогенним навантаженням на атмосферу.

4. Демографічна ситуація в Україні. Вказати причини такого стану.

Дані за 1996 рік. Укр. – п'ята за чисел насел в Європі. Зараз населення стан. приблизно 51,3 млн. Україна поступається лише ФРН (80 млн. чол.), Італії (58 млн чол.), Великобританії (57,3 млн чол.) і Франції (57 млн чол.).

Демографічна ситуація надзвичайно серйозна. Процес природного скороч насел в селах розпоч з 1979, в містах — з 1990. У 1989 р. природний приріст населення України становив 1,7 чол. на 1000 чол. населення. А в 1990 р. — лише 0,6, а з 1991 природне скорочення 0,7.

За період 1929-1959 Укр не долічилася 14,6 млн осіб.

Сер. трив. життя в Україні станов 70-71 рік (66 років у чоловіків і 73-75 років у жінок) і поступово зменш. За цим показником, Україна посідає 52 місце серед країн світу.

Скорочення насел України – наслідок мутагенних впливів, у тому числі негативних змін навкол. сер-ща, що призводять до різкого пошкодження генофонду, глибока соц-екон криза, складна криміногенна сит. в Україні.

Забруднення навкол сер-ща призвело до того, що у 1990 р. вся Україна проголошена її парламентом зоною екологічного лиха.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]