Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Білет 11.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
20.12.2018
Размер:
73.22 Кб
Скачать

Білет 11

11. Що таке діагностування, які види діагностування.

Діагностування дає змогу оцінити технічний стан автомобіля в цілому й окремих його агрегатів і вузлів (складальних одиниць) без розбирання, виявити несправності, для усунення яких потрібні регулювальні або ремонтні роботи, а також прогнозувати ресурс автомобіля. Залежно від завдань, які вирішуються, розрізняють два види діагностування: • перше (Д-1), • друге (Д-2). Під час Д-1, що, як правило, виконується перед ТО-1 і в процесі його, визначають технічний стан агрегатів та вузлів, які забезпечують безпеку руху й придатність автомобіля до експлуатації. Під час Д-2, що здебільшого здійснюється перед ТО-2, оцінюють технічний стан агрегатів, вузлів і систем ав­томобіля, уточнюють обсяги робіт з ТО-2 та визначають, чи потрібен ремонт.

Засоби діагностування бувають: • зовнішні; • вбудовані.

42.Пересувний електромеханічний нагнітач пластичних мастил.

Введення пластичних мастил у вузли тертя здійснюється зазвичай через пресмаслянки під тиском 6-10Мпа. Для цього використовують різноманітні типи нагнітачів – від ручних важільних до механізованих з електроприводом або пневматичним насосом. Будова і робота протсоішого нашнітача: нагнітач скл. З циліндричного мікробункера із штоком і самопіджимним поршнем, який подає мастилопід дією пружини до насосуплунжерного типу, у корпус якого закручений мікробункер. Насос обладнано приводною рукояткою з важілем шарнірно звязаним з плунжером, який здійснює зворотно-поступальний рух при качанні рукоятки.У камері високого тиску насоса встановлено кульковий клапан, до виходу якого закручена трубка із накінечником для пресмаслянки.

73. Охарактеризуйте операційно-постовий метод то автомобілів

Операційно-постовий метод – метод,при якому обєм робіт також розподіляється по постам, але пости тупікові і спеціалізується по агрегатам. Переваги: Організація обслуговування по цьому методу дозволяє спеціалізувати пости. Обладнання постів і робочих. Недоліки: перестановка автомбілів з поста на пост займає час і збільшується загазованість приміщення.

Білет 12.

. Що таке параметри технічного стану автомобіля, структурні та діагностичні параметри?

Щоб визначити, в якому стані автомобіль або його елемент, треба знати їхні параметри технічного стану (структурних параметрів), заданих нормативно-технічною докуменгацією заводу-виготовлювача.

Параметрами технічного стану (структурными параметрами) називають фізичні величини (міліметр, градус та ін.), які визначають зв'язок і взаємодію елементів автомобіля та його функціонування загалом. Наприклад, параметрами технічного стану спряжения поршень — циліндр двигуна можуть бути розміри спряжених деталей поршнів і циліндрів, які визначають між ними зазор, овальність тощо. В процесі експлуатації па-раметри технічного стану змінюються від номінального до граничного значення під впливом різних конструктивно-технологічних і експлуатаційних факторів. Граничні значення структурних параметрів зумовлені ймовірністю відмов і несправностей автомобіля і є переважно значениями техніко-економічного характеру.

Діагностичні параметри — це якісна міра прояву технічного стану автомобіля та його елементів за посередніми ознаками. Наприклад, ефективність двигуна можна оцінити за потужністю і темпом їх наростання, гальма — за гальмівним шляхом і сповільненням автомобіля. Ці параметри дають узагальнену інформацію про стан механізму загалом, що є основою для подальшої діагностики елементів. Супровідні процеси (шум, на-грівання та ін.) можна оцінити за допомогою таких діагностичних параметрів, як швидкість і прискорення вібрацій, міра і швидкість нагрівання, компресія, концентрація в мастилі продуктів відпрацювання та ін. Ці параметри дають конкретнішу інформацію про технічний стан механі-зму, що діагностується, і є досить універсальними, їх широко застосовують для складних технічних систем.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.