Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лбораторка_криминалистика.doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
20.12.2018
Размер:
763.39 Кб
Скачать

Лабораторний практикум

з криміналістики

Студента (ки) Бровко Оксани

Навчальна група ЮПв-08-1 курс 4

Навчальний рік 2011-2012

Дніпропетровськ

2011

КОРОТКІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Практикум розроблений відповідно до програми курсу «Криміналістика», містить лабораторні роботи з основних розділів досліджуваної дисципліни: криміналістична техніка, криміналістична тактика, методика розслідування окремих видів злочинів.

Ціль виконання пропонованих лабораторних робіт – закріпити отримані студентами теоретичні знання, прищепити їм практичні навички використання техніко-криміналістичних засобів, необхідних при виконанні дій по виявленню, фіксації й вилученню слідів, їхньому попередньому дослідженню, а також навчити тактиці проведення окремих слідчих дій, навчити грамотно оформляти процесуальні документи, висувати слідчі версії, складати плани розслідування й ін.

Лабораторні роботи виконуються студентами самостійно, як правило, на практичних заняттях у криміналістичній лабораторії. Місцем проведення окремих робіт (наприклад, огляд умовного місця події) може бути будь-яке приміщення або місцевість, підготовлена для виконання поставленого завдання.

В процесі проведення занять по лабораторному практикуму викладач демонструє студентам прийоми роботи зі слідами, правила й порядок оформлення результатів проведення слідчих дій, видає необхідні для виконання лабораторних робіт техніко-криміналістичні засоби.

Студент зобов'язаний на кожному занятті звітувати про виконання попереднього завдання, пред'являючи викладачеві лабораторний практикум.

Пропущене по тій або іншій причині практичне заняття студент зобов'язаний відпрацювати, тобто виконати відповідне завдання в інший час під контролем викладача.

Зараховані лабораторні роботи є допуском до здачі заліку (іспиту) за курсом «Криміналістика».

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема 1. Техніко-криміналістичні засоби

1.Скласти схему: «Класифікація техніко-криміналістичних засобів».

По возникновению:

- созданные и используемые только в криминалистической практике;

- позаимствованные из других областей науки и техники

и приспособленные;

- заимствованные из общей техни­ки и используемые без изме­нения

По виду:

- приборы;

- аппаратура и оборудова­ние;

- инструменты и приспособ­ления;

- принадлежности и мате­риалы;

- комплекты научно-техни­ческих средств

По назначению:

- средства обнаружения следов преступления и предметов — естественных доказательств;

- средства фиксации следов и получаемой при расследовании доказательственной информации;

- средства закрепления и изъятия следов и вещественных доказательств;

- средства, используемые для экспертного исследования криминали­стических объектов;

- средства криминалистического учета, розыска преступников и похи­щенного имущества;

- средства научной организации труда следователя;

- средства обеспечения безопасности участников уголовного судопро­изводства;

- средства, используемые для предупреждения преступных посяга­тельств и запечатления правонарушителя на месте преступления.

2. Назвати цільове призначення комплектів техніко-криміналістичних засобів, якими оснащена валіза криміналіста ВК-1

1. Засоби фотографічної фіксації та дослідження, як правило, розташовуються поза технічним комплектом в окремих валізі, чемодані, куди входять: фотокамера, змінні об'єктиви, імпульсна електронна лампа-спалах, подовжуючі кільця, штатив-струбцина, фотоекспонометр, видошукач, світлофільтри та приладдя. У комплекті зразка 1995р. "Валіза-1" фотокомплект (фотокамера "Київ-19М", змінний об'єктив "Мир-24Н", лампа-спалах, світлофільтри та інші фотоприладдя) розташовуються безпосередньо в чемодані.

2. У відділі вимірів, складання планів та схем містяться найпростіші вимірювальні засоби: масштабні лінійки, рулетка, транспортир, кутомір, штангенциркуль, вимірювальна (текстильна) лупа, компас, планшет, візирна лінійка та письмове приладдя.

3. Найбільш істотно представлений відділ роботи зі слідами. У ньому можна виділити: а) техніку для виявлення слідів рук — магнітні щітки та щітки з волосся, кольорові магнітні порошки, немагнітні порошки, засоби хімічного виявлення слідів (нінгідрин, алоксан); б) засоби дактилоскоггіювання — дактило-валик, друкарська фарба, платівка для розкачування фарби, іноді спеціальний прилад-дактилограф; в) засоби і матеріали копіювання та моделювання слідів — дактилоплівка (світла та темна), липучі стрічки — замінювачі дактилоплівки ("скотч", лейкопластир), фотоплівка, фотопапір та ін.; г) засоби для роботи зі слідами ніг та транспорту — гіпс, ємкість для виготовлення гіпсового розчину, шпатель (іноді столова ложка), десятиметрова мотузка, лак "Прєлєсть", перхлорвінілова смола; д) прилади та речовини для роботи з біологічними об'єктами — кров'ю в плямах, пото жировою речовиною слідів.

3. Назвати техніко-криміналістичні засоби, що входять у комплект, призначений для виявлення, фіксації й вилучення слідів рук людини.

Сліди рук на глянцевих поверхнях виявляють при огляді в косопадаючому світлі, а якщо об'єкт прозорий, то при вивченні його в прохідному світлі; у важкодоступних для огляду місцях використовуються освітлювач і спеціальна дзеркальна приставка. Невидимі і слабовидимі сліди виявляються за допомогою різних дрібнодисперсних порошків окису міді, оксиду свинцю, графіту й ін. (у тому числі люмінесцюючих в УФ-променях), що наносяться за допомогою спеціальних пензликів, пульверизаторів, аерозольних розпилювачів; обробкою парами йоду, ціанакрилата, деякими спеціальними реактивами (наприклад, розчином нінгідрину в ацетоні). Візуалізація невидимих слідів рук здійснюється також при впливі на них лазерного випромінювання (яке збуджує флюоресценцію потожирової речовини, що утворює слід) або шляхом напилювання на предмет-носій у вакуумі тонких плівок важких металів.

4. Вказати криміналістичні й процесуальні правила фіксації матеріальних об'єктів. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОТО ВАЛІЗИ ВК-1

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.