Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
polit_otvety.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
212.31 Кб
Скачать

87. Амортизація і відтворення основного капіталу. Норма амортизації.

Основний капітал в процесі використання зношується, що в економічному змісті визначається поняттям:

Амортизація – (погашення – лат.) – процес поступового перенесення вартості основного капіталу на новостворену продукцію в міру його зношування.

Види зношування ОК:

Фізичне

Моральне

Втрата споживчої вартості в результаті виробничого споживання

Втрата споживчої вартості під впливом сил природи

Втрата вартості(при збереженні фізичної форми), через появу дешевшого та досконалішого устаткування

Повна втрата вартості(при збереженні фізичної форми), в результаті якісно нового устаткування.

Щорічне списання частини вартості основного капіталу – амортизаційне відрахування.

Амортизаційні відрахування – це частина валових витрат капіталу і водночас – це джерело відшкодувань зношування основного капіталу, тому що ці кошти можна використовувати лише на:

 1. Капітальний ремонт устаткування

 2. Повне оновлення (реновація) устаткування

Грошовий фонд, призначений для відновлення вартості спожитих елементів основного капіталу, які вибивають в міру зношування – фц амортизаційний фонд.

Na=(К+Р-Л)/(K*n )*100%

Na –норма амортизації

К – початкова вартість основного капіталу

Р – затрати на ремонт обладнання

Л – ліквідація вартості основного капіталу

n- нормативний строк служби основного капіталу

Види амортизації:

Лінійна (звичайна) – рівномірне списання вартості основного капіталу впродовж всього періоду його використання відповідно до встановлених строків його функціонування.

Прискорена – завишення норм амортизації та штучне скорочення нормативного строку функціонування основного капіталу, або застосування підвищених норм амортизаційних відрахувань. Це дозволяє виводити з експлуатації і динамічно їх заміняти новітніми.

88. Зміст, основні принципи та ознаки підприємства.

Виробництво товарів і послуг потребує поєднання економічних факторів. Це поєднання здійснюється в межах підприємств, тобто підприємство, як особливий інститут, у якому взаємодіють підприємці, менеджери, робітники і на постійній основі організується виробничий процес – перетворення економічних ресурсів та готові товари.

Підприємство – основна ланка економічної системи( інші ланки: домашні господарства, державне управління). Чому?

На підприємстві створюється більша частина національного виробництва товарів і послуг, а з іншого боку, підприємство є головною ареною, де здійснюється економічне виробництво людей.

Підприємство – відокремлена економічна структура, яка займається виробництвом і реалізацією певних товарів і послуг.

89. Теорії і моделі підприємства.

Види підприємств:

 1. Державні –засновані на державній формі власності. Оскільки вона поділяється на загальнодержавну та комунальну, відповідно, розрізняють загальнодержавні та комунальні підприємства.

 2. Колективні трудові – засновані на власності трудового колективу. Їх поділяють на колективні трудові, кооперативні, підприємства громадських організацій.

 3. Приватнокапіталістичні – засновані на власності окремої особи, яка наймає робочу силу.

 4. Колективні(акціонерні) – засновані на власності декількох власників капіталу, які наймають робочу силу.

 5. Індивідуальні (приватні) – засновані на приватній трудовій власності фізичної особи та її особистій праці.

 6. Сімейні – засновані на праці однієї сімї

 7. Спільні(змішані) – засновані на поєднанні різних форм власності, в тому числі із залученням іноземного капіталу.

90. Організаційно-правові форми підприємства.

Основні риси підприємства:

 1. Економічна відокремленість.

Вона виявляється, перш за все в майновій відокремленість. Підприємство має власне майно, а також може орендувати, або на інших договірних основах використовувати різні ресурсні елементи – землю, капітал та ін.

Крім того, підприємство має закінчений відтворювальний цикл: із сировини виробляється готовий продукт, реалізує його і одержаний дохід використовує для придбання ресурсів.

Підприємство також має самостійні економічні інтереси: найманих робітників і підприємців – виробити продукцію, продати її і отримати грошовий дохід.

 1. Технологічна відокремленість

Підприємство має закінчений цикл виробництва, тобто підприємство – завершений виробничий процес, результат якого – кінцевий або проміжний продукт.

 1. Юридичне оформлення відокремленості.

Підприємство має власний статут, рахунок в банку, веде бухгалтерський баланс, право на договірні відносини і наймання робітників, певну майнову відповідальність у взаємовідносинах з іншими підприємствами і окремими громадянами.

 1. Участь у суспільному поділі праці.

Підприємство має господарські зв’язки з іншими економічними структурами, як спеціалізований товаровиробник. Воно значно залежить від дії економічних суб’єктів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]