Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Filosofiya_modul_2010-11.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
41.23 Кб
Скачать

6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці»

Навчальна дисципліна Філософія

Змістовний модуль

Модульне контрольне завдання № 4

 1. Чому ми характеризуємо філософію не як науку, а як форму світогляду?

 2. У чому суть визначення матерії В.Леніним?

 3. Чому Кант був змушений обмежити розум, щоб дати місце вірі?

 4. Чим відрізняються між собою соціально-субстанційний та натуралістично-субстанційний напрями у вченні про людину?

 5. Інтерпретація людини в класичному психоаналізі вважає рушійною силою людської поведінки:

 • розум

 • волю до життя

 • почуття справедливості

 • прагнення до свободи

 • підсвідомі потяги

Національний банк України

Університет банківської справи

Львівський інститут банківської справи

Кафедра суспільних дисциплін

для студентів напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»,

6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці»

Навчальна дисципліна Філософія

Змістовний модуль

Модульне контрольне завдання № 5

 1. Які реалії людського життя вперше були усвідомлені людством саме у формі релігійних вірувань?

 2. У чому суть "основного питання філософії" за марксизмом?

 3. Розкрийте зміст принципу тотожності мислення та буття у Г. Гегеля.

 4. Який зміст вкладає філософія у поняття «самовідчуження людини»?

 5. Першим історичним типом світогляду є :

 • філософія;

 • міфологія;

 • релігія;

 • наука.

Національний банк України

Університет банківської справи

Львівський інститут банківської справи

Кафедра суспільних дисциплін

для студентів напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»,

6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці»

Навчальна дисципліна Філософія

Змістовний модуль

Модульне контрольне завдання № 6

 1. Охарактеризуйте зміст та функції онтології, гносеології, аксіології.

 2. У яких значеннях філософи вживають поняття “духовне”, “ідеальне”?

 3. Аргументуйте твердження: світ не розумний, він абсурдний за своєю природою

 4. Що вважається субстанцією людського буття в марксизмі?

 5. Провідна ідея давньокитайської філософії:

 • існує вічний, незмінний світовий порядок, до якого має пристосовуватися людина

 • людина має оволодіти світом за допомогою свого розуму

 • єдиний можливий шлях для людини в її земному житті – втеча від світу

Національний банк України

Університет банківської справи

Львівський інститут банківської справи

Кафедра суспільних дисциплін

для студентів напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»,

6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці»

Навчальна дисципліна Філософія

Змістовний модуль

Модульне контрольне завдання № 7

 1. Які риси східної філософії відрізняють її від західного способу мислення?

 2. Які форми руху матерії описує марксизм?

 3. Розкрийте зміст поняття «Абсолютна ідея» у Г. Гегеля.

 4. Охарактеризуйте основні особливості постнекласичної науки.

 5. Провідна ідея давньоіндійської філософії:

 • існує вічний, незмінний світовий порядок, до якого має пристосовуватися людина

 • людина має оволодіти світом за допомогою свого розуму

 • єдиний можливий шлях для людини в її земному житті – втеча від світу

Національний банк України

Університет банківської справи

Львівський інститут банківської справи

Кафедра суспільних дисциплін

для студентів напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»,

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]