Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 8 Інструментарій контролінгу.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
105.98 Кб
Скачать

Бюджет (зведений) підрозділяються на два основні види:

 • поточні бюджети (операційний план), що відображають|відбивати| поточну (виробничу) діяльність підприємства, тобто план прибутків та збитків, що відображають статті доходів та видатків фірми.

 • фінансовий план, що є прогнозом фінансової звітності.

Поточний (операційний) бюджет включає

 1. бюджет реалізації (вказується|вказується| прогноз збуту по видах продукції в натуральному і вартісному виразі|вираження|. Цей бюджет є прогноз майбутніх доходів|доход| і є|з'являтися,являтися| основою для решти всіх бюджетів);

 2. бюджет виробництва (виробнича програма – включає в себе запаси готової продукції та незавершеного виробництва);

 3. бюджет потреб в матеріалах (план закупівель, складають в натуральному і вартісному виразі|вираження|. Його мета|ціль| — визначення кількості матеріалів, необхідних для виробництва запланованого об'єму|обсяг| продукції і кількості матеріалів, які необхідно купити протягом планованого|планерувати| періоду);

 4. бюджет прямих витрат|затрата| на оплату праці (складають на основі виробничої програми, їх розраховують по центрам витрат (видам робіт, дільницям), а потім зводять в єдину форму);

 5. бюджет загальновиробничих витрат (цехові витрати, витрати на утримання та експлуатацію устаткування);

 6. бюджет цехової собівартості продукції (поєднує в одне ціле зарплату, витати на матеріали, організацію і підготовку цехів з врахуванням зміни запасів незавершеного виробництва);

 7. бюджет комерційних витрат (включають витрати поточного характеру|вдача|, пов'язані з реалізацією продукції, маркетинговою діяльністю (дослідження ринку, заходи щодо стимулювання збуту, реклама, укладення договорів із|із| споживачами і т.п.));

 8. бюджет загальногосподарських витрат (включає амортизацію, фонд заробітної плати, відрахування, витрати на енергія, комерційні послуги, податки у складі собівартості, послуги інших організацій та інше);

10. бюджет прибутків і збитків (дані про виручку, постійні і змінні витрати)

Фінансовий план включає:

 • план грошових потоків є вирішальним при формуванні загального бюджету, бо на нього впливають всі інші бюджети;

 • план капіталовкладень - відбиває планові інвестиції в основні фонди, наприклад, ті, що потребуються для досягнення цільового обсягу випуску продукції та виторгу від реалізації,

 • прогнозний баланс

Також бюджети можуть бути:

Гнучкий бюджет – показує розміри витрат і результати при різному обсязі діяльності відповідного центра відповідальності (використовують для повністю регульованих витрат). За цим принципом планують виторг (показує, як змінюючи обсяг випуску чи реалізації можна впливати на витрати чи виторг), витрати на основні матеріали, відрядну зарплату тощо.

Фіксований бюджет – не змінюється залежно від змін рівня ділової активності. Його використовують для планування частково регульованих витрат, які не залежать безпосередньо від обсягу випуску (наприклад, план витрат на науку, рекламу тощо).

Фіксований бюджет має такі види:

 • Бюджет «від досягнутого» чи «на приріст» – складають згідно статистичних даних минулих років з можливою зміною умов діяльності (бюджет загальногосподарських витрат)

 • Бюджети із додатковими варіантами – містить декілька варіантів планування витрат і доходів (сума витрат скорочується на 5, 10% і т.д.)

 • Бюджет «з нуля» - центр відповідальності припускає, що вперше складає бюджет для уникнення минулих помилок (ремонтні роботи)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]