Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Теми з політології.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.12.2018
Размер:
293.89 Кб
Скачать

Тема 4 Політична система. План.

  1. Поняття система. Види систем.

  2. Політична система як механізм реалізації влади у суспільстві.

Основні функції і елементи політичної системи.

  1. Політичні інститути як одні з основних елементів політичної системи.

Ключові слова: система, політична система, соціальний інститут, політичний інститут.

Політ система : зобразити кристалічну решітку

Система: дисциплінований студент його ранок починається : він встає збирається йде до інституту,вертається додому

Зобразити студента, навколо якого хаос

Ще….:картинки з зображенням хаосу

Візуалізація до теми інститути

клітина і її органели

Людина і її органи, при наведенні стрілочки на мозок і нерви — політичні інститути, органи травлення- економічні інститути, серце- релігійні інститути, статеві органи -інститут сім'ї, органи відчуттів — інститути культури, кості — інститут права.

Зобразити людину здорова- хвора(процес розвитку хвороби)

Тест: найти піктограми які відносяться до системи, які до хаосу

Літ-ра:

1.Брегеда а. Ю.Політологія: Навч.-метод. Посібник для самост. Вивч. Дисц. — к.: кнеу, 1999. — 108 с

http://politics.ellib.org.ua/pages-756.html

2.Політологія: Навчальний посібник / Гелей с. Д., Рутар с. М.

http://politics.ellib.org.ua/pages-2310.html

http://politics.ellib.org.ua/pages-2314.html

3.Політологія: Підручник / І.С. Дзюбко, К.М. Левківський, В.П. Андрущенко та ін.; За заг. ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. – К.: Вища шк , 1998. – 304 с. http://politics.ellib.org.ua/pages-236.html

4.Політологія: Навчально - методичний комплекс: За ред/ Ф. М. Кирилюка. – К., 2005 р http://politics.ellib.org.ua/pages-2110.htm

5.Політологія (теорія та історія політичної науки) / Шляхтун п.П. К.: Либідь, 2002.- 576 c. Http://politics.Ellib.Org.Ua/pages-1884.Html

6.Політологія : Навчальний посібник / Юрій м.Ф. - к.: Дакор, кнт, 2006.- 416 c.

http://politics.ellib.org.ua/pages-1292.html

http://politics.ellib.org.ua/pages-1293.html

http://politics.ellib.org.ua/pages-1294.html

7.Ярош Б.О., ЯрошО.Б. Загальна теорія політики: Навч. посіб. для студ. спец. "Політологія" вищ. навч. закладів. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту Ім. Лесі Українки, 2005,- 240 с http://politics.ellib.org.ua/pages-545.html

Тема 5 Канали політичної активності. План

  1. Вибори і виборчі системи.

  2. Політичні партії і політичні рухи.

  3. Групи інтересу, групи тиску, лобі.

Ключові слова: вибори, мажоритарний тип виборчої системи, пропорційний тип виборчої системи, змішаний тип виборчої системи, політична партія, політичний інтерес, цінності, політичний рух, група інтересу, група тиску, лобі, лобізм, механізм лобіювання.

візуалізація

1)виборів — карти виборів

2)математична схема типи виборчих систем і механізмів обрахунку голосів

3)Матрицю дати — з група інтересу

1Літ-ра

1.Політологія: Навчальний посібник / Гелей С. Д., Рутар С. М.

http://politics.ellib.org.ua/pages-2316.html

http://politics.ellib.org.ua/pages-2315.html

2.Політологія: Підручник / І.С. Дзюбко, К.М. Левківський, В.П. Андрущенко та ін.; За заг. ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. – К.: Вища шк , 1998. – 304 с. http://politics.ellib.org.ua/pages-240.html

3.Політологія: Навчально - методичний комплекс: За ред/ Ф. М. Кирилюка. – К., 2005 р

http://politics.ellib.org.ua/pages-2207.html

http://politics.ellib.org.ua/pages-2216.html

4.Політологія (теорія та історія політичної науки) / Шляхтун П.П. К.: Либідь, 2002.- 576 c.http://politics.ellib.org.ua/pages-1935.html

http://politics.ellib.org.ua/pages-1936.html

http://politics.ellib.org.ua/pages-1937.html

http://politics.ellib.org.ua/pages-1938.html

http://politics.ellib.org.ua/pages-1951.html

5. Політологія : Навчальний посібник / Юрій М.Ф. - К.: Дакор, КНТ, 2006.- 416 c.http://politics.ellib.org.ua/pages-1316.html

http://politics.ellib.org.ua/pages-1317.html

http://politics.ellib.org.ua/pages-1318.html

http://politics.ellib.org.ua/pages-1319.html

http://politics.ellib.org.ua/pages-1332.html

http://politics.ellib.org.ua/pages-1333.html

6. Ярош Б.О., ЯрошО.Б. Загальна теорія політики: Навч. посіб. для студ. спец. "Політологія" вищ. навч. закладів. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту Ім. Лесі Українки, 2005,- 240 с

http://politics.ellib.org.ua/pages-549.html

http://politics.ellib.org.ua/pages-550.html