Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Теми з політології.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.12.2018
Размер:
293.89 Кб
Скачать

3Іванов в. М.

І-20

Історія держави і права України: Навч. посіб. — К.: МАУП,

2002. — Ч. I — 264 с. — Бібліогр.: с. 257–260.

ISBN 966-608-189-Х

http://chitalka.info/pr3_08/pr3_08index.htm

4. Політологія: Навчальний посібник / Гелей С. Д., Рутар С. М.

http://politics.ellib.org.ua/pages-2310.html

5. Політологія: Підручник / І.С. Дзюбко, К.М. Левківський, В.П. Андрущенко та ін.; За заг. ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. – К.: Вища шк , 1998. – 304 с. http://politics.ellib.org.ua/pages-231.html

6 .Політологія: Підручник / І.С. Дзюбко, К.М. Левківський, В.П. Андрущенко та ін.; За заг. ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. – К.: Вища шк , 1998. – 304 с. http://politics.ellib.org.ua/pages-239.html

http://politics.ellib.org.ua/pages-250.html

7. Політологія - Узагальнюючий підручник http://politics.ellib.org.ua/pages-88.html

Тема 2 Форми держави План.

  1. Форми державного правління. Монархія і республіка.

  2. Форми державно-територіального устрою: імперія, федерація, конфедерація, унітарна держава.

  3. Місцеве самоврядування.

Ключові слова: форма державного правління, монархія, абсолютна монархія, дуалістична монархія, конституційна монархія, парламентська монархія, форма державно-територіального устрою, федерація, конфедерація, унітарна держава, територіальна громада, орган місцевого самоврядування.

Візуалізація матеріалу:

  1. схеми форм державного врядування:

кнопка парламент-стрілка до уряду з появу надпису парламент(більшість у парламенті формує уряд, призначає міністрів і прем'єр-міністрів

  1. кнопка президентська республіка стрілка до уряду — надпис-президент формує уряд

  2. змішана республіка - стрілка від парламенту і президента одночасно до уряду — надпис -президент призначає 50 % міністрів в уряді, парламент призначає 50% в уряді, президент подає кандидатуру прем'єр-міністра на затвердження в парламент

  1. малюнки:

типи монархії: від слова монархія — до абсолютна і до конституційна(обмежена). При наведенні курсора на абсолютну поява надпису: уся влада зосереджена в руках монарха;

конституційна- уся влада обмежена конституцією.

У цій схемі зобразити розподіл конституційної на типи: дуалістичні та парламентські. Дуалістичні — Йорданія , Кувейт, Морокко - повноваження монарха обмежені в галузі законодавства, однак він може відхиляти прийняті парламентом закони і видавати власні укази, що мають силу закону. У виконавчій сфері — він призначає уряд і може його звільнити в будь-який час. Уряд відповідає перед монархом і парламентом. Парламентські — Великобританія, Бельгія, Іспанія, Швеція, Японія. Система правління нагадує ту, що є в парламентських республіках, обсяг повноважень монарха незначний, що можна лише говорити про символ збереження монархії.

Карта. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F

3)Схема органів місцевого самоврядування (взяти схеми) http://donklass.com/2010-03-15-15-40-59/17-2009-05-21-18-03-24/422-2010-09-06-00-02-09.html?phpMyAdmin=bCWV7GXOQ7cKOnTiM0nrkbD9hh8&phpMyAdmin=0337e8f20becacbe2c87e3caa9e1082b#h30-7

Література:

1. Політологія: Навчальний посібник / Гелей С. Д., Рутар С. М.

http://politics.ellib.org.ua/pages-2314.html

2.Політологія: Підручник / І.С. Дзюбко, К.М. Левківський, В.П. Андрущенко та ін.; За заг. ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. – К.: Вища шк , 1998. – 304 с. http://politics.ellib.org.ua/pages-237.html; http://politics.ellib.org.ua/pages-242.html

3.Політологія: Навчально - методичний комплекс: За ред/ Ф. М. Кирилюка. – К., 2005 р http://politics.ellib.org.ua/pages-2106.html

http://politics.ellib.org.ua/pages-2109.html