Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка_Трунова_РИО.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
05.12.2018
Размер:
146.94 Кб
Скачать

Вступ

Дипломний проект (робота) є випускною кваліфікаційною роботою, що становить завершальну стадію навчання студента у вищому навчальному закладі. Відповідно до наказу Міністерства освіти, молоді та спорту №969/922/216 від 21.10.2010 року «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України» у кваліфікаційних роботах бакалаврів, дипломних роботах, проектах магістрів і спеціалістів обов’язковим є розділ «Охорона праці та цивільний захист».

1. Загальні вказівки

Розділ «Охорона праці та цивільний захист» дипломної роботи магістра та спеціаліста повинен мати аналіз прогнозування та запобігання надзвичайним ситуаціям природної та техногенної безпеки, захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, гарантованого захисту життя і здоров’я людей, земельного, водного і повітряного простору, об’єктів виробничого і соціального призначення у допустимих межах показників ризику, критерії яких встановлюються для конкретного періоду розвитку з урахуванням вітчизняного та світового досвіду у цій галузі.

Студент у процесі дипломного проектування виконує конкретне завдання, яке в подальшому може мати практичну реалізацію. Тому будь-які помилки та неточності при виконанні роботи в частині охорони праці можуть у майбутньому створити пряму або опосередковану загрозу для життя та здоров’я людей, стати причиною нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві. Це необхідно пам’ятати і відповідально ставитися до виконання поставленого завдання.

Метою цих методичних вказівок є надання студентам-дипломникам вимог щодо розділу «Охорона праці та цивільний захист» у дипломних роботах магістрів і спеціалістів.

2. Організація виконання розділу «Охорона праці та цивільний захист»

Для виконання розділу «Охорона праці та цивільний захист» у дипломних роботах за кожною групою закріпляється викладач-консультант кафедри «Прикладна екологія». Перелік викладачів і закріплених за ними груп визначається кафедрою «Прикладна екологія» і надсилається в кожний деканат та випускову кафедру університету. Розклад консультацій з охорони праці кожного викладача-консультанта вивішують на інформаційній дошці кафедри «Прикладна екологія».

Студенти отримують завдання для виконання розділу у викладача-консультанта. Виконане завдання друкується на чернетках і передається (або надсилається електронною поштою) на перевірку викладачу-консультанту.

У чорновому варіанті необхідно вказати прізвище, групу, номер залікової книжці, місце проходження практики, тему дипломної роботи. В кінці подається перелік використаних джерел, на які мають бути посилання в тексті. Цей документ має бути оформлений у максимальній відповідності до вимог оформлення дипломної роботи. Якщо надсилається електронний варіант електронною поштою (або передається на носіях), то він має бути оформлений у повній відповідності до вимог для дипломної роботи.

До кожної наступної консультації студентом аналізуються зауваження викладача-консультанта, одержані на попередній консультації, і подається виправлений варіант.

На перевірку консультанту дається до 10 днів залежно від навчального навантаження. Після перевірки й узгодження усіх питань консультант дає дозвіл на внесення розділу до чистового варіанта дипломної роботи.

Факт виконання студентом-дипломником розділу «Охорона праці та цивільний захист» у належному обсязі викладач-консультант візує підписом на титульному аркуші та листі-завдання. На цій стадії роботи перевіряється відповідність розділу наведеному змісту роботи, а також відповідність нумерації посилань на використану літературу. За відсутності такого підпису дипломна робота до захисту не допускається.

Згідно з наказом №969/922/216 від 21.10. 2010 року п. 4.4. викладач-консультант з охорони праці та цивільного захисту повинен входити до складу державної екзаменаційної комісії під час захисту дипломних робіт та складання державних екзаменів. У доповіді студента має бути відведений час на лаконічне висвітлення змісту розділу «Охорона праці та цивільний захист». За можливості основні результати аналізу та розрахунки з питань цього розділу можуть бути винесені на плакат (слайд).