Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка_Трунова_РИО.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
05.12.2018
Размер:
146.94 Кб
Скачать

3. Охорона праці під час переддипломної практики

Перший збір інформації для розділу «Охорона праці та цивільний захист» студент виконує під час проходження переддипломної практики. На місці практики необхідно узагальнити такі дані:

1) загальні відомості про підприємство, установу, організацію (коротко подаються загальна характеристика, напрям діяльності, спектр продукції або послуг. Наводяться відомості про службу охорони праці, її склад, підпорядкованість. Подається характеристика загального стану охорони праці підприємства);

2) інформація щодо охорони праці безпосередньо на місці проходження практики (відділ, дільниця, підрозділ і т.п.): проводиться визначення основних шкідливих та небезпечних факторів, що впливають на умови праці на робочому місці й визначають рівень безпеки для працюючого. При цьому необхідно визначити перелік нормативних документів, які регламентують допустимі рівні безпеки і показати їх граничні значення.

При визначенні нормативних документів, які регламентують умови праці, необхідно опрацьовувати документацію всіх рівнів: закони та кодекси, державні та міждержавні стандарти (ДСТУ, ГОСТ) нормативні акти з охорони праці (НПАОП), нормативні акти пожежної безпеки (НАПБ), будівельні стандарти та норми (СНіП, ДБН), санітарні правила і норми (ДСН, ДержСанПіН), галузеві нормативи та ін.

Результати аналізу рекомендується подати у вигляді таблиці (додаток А).

Приділити увагу та провести аналіз наявних засобів індивідуального захисту працюючих на місці проходження практики.

Перелік шкідливих та небезпечних факторів відрізнятиметься залежно від типу виробничих процесів та характеру робіт. Це можуть бути освітленість, температура в приміщенні, вологість, швидкість переміщення повітря, шум, вібрація, ультразвук та інфразвук, дія електромагнітних полів, дія іонізуючого випромінювання, електробезпека, запиленість та загазованість робочої зони, робота з ємностями під тиском та ін. Проводиться аналіз пожежної безпеки, наявних засобів пожежної сигналізації та пожежогасіння.

З наявних даних служби охорони праці та документів безпосередньо на місці проходження практики необхідно визначити фактичні рівні небезпечних факторів (за даними вимірювань санітарної лабораторії підприємства, розрахунків відділу охорони праці, дані перевірок та результатів вимірювань контролюючих органів і т.д.).

4. Обсяг, зміст, порядок висвітлення розділу «Охорона праці та цивільний захист» у дипломній роботі

Розділ «Охорона праці та цивільний захист» є невід’ємною складовою пояснювальної записки до дипломної роботи. Він повинен складатися орієнтовно з 10-15 сторінок тексту, сюди входять рисунки, схеми, таблиці, які можна розміщати по тексту або виносити в додатки.

Розділ «Охорона праці та цивільний захист» у дипломній роботі складається з трьох частин:

4.1. Аналіз небезпечних та шкідливих факторів приміщення.

4.2 Інженерне рішення щодо забезпечення необхідних умов праці.

4.3 Моніторинг і прогнозування обстановки у надзвичайних ситуаціях.