Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція № 2. Трансмісія. РОБОЧІ ПРОЦЕСИ..doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.12.2018
Размер:
3.43 Mб
Скачать

Порівняльний аналіз конструкції трансмісії

При аналізу конструкції трансмісії, сумуємо загальну максимальну кількість балів зчеплення, коробки передач, карданної передачі та головної передач, диференціала, приводу ведучих коліс.

При розподілу загальної кількості балів виходимо з кількості основних робочих процесів, які відбуваються в тому чи іншому елементі конструкції трансмісії і в залежності від цього визначаємо максимальну кількість балів трансмісії. Після цього проводиться загальний порівняльний аналіз трансмісії та аналіз рівня ефективності робочих процесів в тому чи іншому елементі конструкції трансмісії.

Марка автомобіля_____ Рік випуску____Аналізуємий діапазон пробігу_____

№пп

Складові аналізу конструкції трансмісії.

Вимоги стан-дартів. Кращі досягнення аналогів.

Мак-сима-льні

Бали.

Бали

зраз-ку

І. Загальний аналіз.

1

Відповідність призначенню.

15

2

Пробіг до капітального ремонту.

До500 тис.км

20

3

Кількість відказів на 1000 автомобілів

( 10, 100 тисяч кілометрів ).

0

20

4

Комфорт керування та наявність систем автоматичного керування трансмісією.

10

5

Максимальний крутний момент, що передається.

10

6

Кількість передач та передаточні числа трансмісії.

15

7

Висота центра мас.

10

8

Технологічність виготовлення.

15

9

Питома собівартість виготовлення на одиницю потужності , яка передається

( в грн. на кВт).

15

10

Споживча вартість.

16

11

Собівартість ТО 1, 2.

10

12

Питома собівартість капітального ремонту.

10

13

Питома металоємність конструкції.

15

14

Наявність елементів конструкції, які виключають (знижують) рівень шумів.

10

ІІ.Аналіз рівня ефективності робочих процесів конструкції.

1

Ефективність застосування компонувальної схеми передачі крутного моменту в порівнянні з іншими схемами.

10

2

Наявність автоматичних систем керування робочими процесами коробки переміни передач.

15

3

Наявність автоматичних систем керування робочими процесами фрикційного зчеплення.

15

4

Застосування в трансмісії систем керування тяговим зусиллям, перерозподілу його між колесами, осями та інших новітніх технологій.

20

5

Наявність нових прогресивних схем передачі крутного моменту( наприк-лад, багатоконтурних схем передачі крутного моменту, які виключають переривання передачі крутного моменту ,та оптимізують робочі процеси, тощо).

20

6

Використання в конструкції деталей, систем та матеріалів, які істотно підвищують надійність та довговіч-ність роботи агрегатів трансмісії.

20

7

Застосування в агрегатах та системах трансмісії елементів конструкції, які дають можливість максимально використовувати ефективну потуж-ність джерела енергії та елементів конструкції, які використовувують енергію гальмування.

15

8

Коефіцієнт корисної дії трансмісії.

10

9

Можливість уніфікації елементів трансмісії.

10

Разом.

326

Разом : позитивних робочих процесів-______одиниць, негативних робочих процесів ______одиниць.

Примітка: Там де не вказані вимоги стандартів або кращі середньо статичні значення, порівняння здійснюється з кращим існуючим аналогом трансмісії.

При проведенні порівняльного аналізу, проводиться описування позитивних та негативних сторін складових загального аналізу та складових аналізу рівня ефективності робочих процесів.