Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichn_rekomendats_yi_do_sem_nar_v.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.12.2018
Размер:
187.39 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Коломийський економіко-правовий коледж

Київського національного торговельно-економічного університету

Методичні рекомендації до семінарських занять

з дисципліни

«Юридична деонтологія»

для студентів спеціальності 5.03040101 «Правознавство»

Коломия 2011 Укладач: викладач юридичних дисциплін в.В.Жолоб

Методичні рекомендації до семінарських занять розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії юридичних дисциплін 1 вересня 2011 року, протокол №1.

Голова циклової комісії _________ В.В.Жолоб

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………………………………….4

ТЕМА 1. Поняття юридичної деонтології……………………………………………………………5

ТЕМА 2. Принципи, функції та компоненти юридичної деонтології…………………………….6

ТЕМА 3. Юридична професія і соціальне призначення юриста………………………………….8

ТЕМА 4. Деонтологічна правосвідомість та обов’язки юриста…………………………………..9

ТЕМА 5. Аспекти духовно-національного почуття юриста……………………………………...12

ТЕМА 6. Аспекти морально-правового почуття юриста…………………………………………13

ТЕМА 7. Аспекти психологічно-естетичного почуття юриста…………………………………..15

ТЕМА 8. Аспекти професійного почуття юриста………………………………………………….17

Критерії оцінювання усного опитування…………………………………………………………...19

Вступ

Навчальна дисципліна «Юридична деонтологія», маючи комплексну структуру, що включає інформацію з різних галузей знань, умінь та навичок, зокрема: теорії держави і права, етики, психології, культурології, організації судових та правоохоронних органів, адвокатури, прокуратури тощо створює можливості для підготовки студента до більш успішного засвоєння у подальшому навчанні на відділенні правознавства інших юридичних навчальних дисциплін; сприяє активізації інтелектуальних, моральних і вольових якостей, необхідних для здійснення професійної юридичної діяльності, а також особистісному становленню майбутніх правників.

Юридична деонтологія пов’язана з багатьма навчальними дисциплінами, перш за все з «Теорією держави і права». Маючи власний предмет, «Юридична деонтологія» посіла конкретне місце в системі соціальних наук – як юридичних, так і неюридичних.

Метою дисципліни «Юридична деонтологія» є опанування студентами основних понять юридичної науки і юридичної практики, вимог до професійних та особистих якостей юристів, специфіки соціального регулювання їхньої професійної діяльності, розкриття системи формування світогляду юриста, одержання студентами цілісного уявлення про важливі практичні аспекти юридичної діяльності, норми поведінки правників.

В результаті вивчення цієї дисципліни студенти повинні

знати:

- основні категорії деонтології, що мають особливо важливе значення у професійній діяльності юристів;

- місце юридичної деонтології в загальній системі професійної культури правника;

- особливості морального регулювання суспільних відносин, що виникають під час здійснення юристами різних видів професійної діяльності;

- завдання і функції юридичної деонтології, етапи її виникнення, становлення та розвитку;

- специфіку взаємодії морального та правового регулювання діяльності правників;

- головні напрями та методи морального виховання юристів;

вміти:

- реалізувати норми моралі у процесі здійснення юридичної діяльності;

- виявляти, аналізувати та розв’язувати конкретні професійні проблеми, що виникають у роботі юристів.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]