Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КР174ХА51.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.12.2018
Размер:
217.99 Кб
Скачать

Міністерство освіти та науки України

Київський технікум електронних приладів

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

ПО ВИГОТОВЛЕННЮ МІКРОСХЕМ КР174ХА51

РОЗРАХУНОК ЇЇ СОБІВАРТОСТІ

Пояснювальна записка

до курсового проекту з курсу:

" Економіка, організація та планування виробництва"

ЕОПВ 5.090805.26. ПЗ

Розробив студент

гр 475 - ЕТ

Є.О. Осипов

«____»_________

Керівник проекту

В.І. Балашов

«____»_________

Розглянуто Предметною комісією Затверджено:

«____»____________200 р. заступник директора

Шевченко Н.П. з навчальної роботи

Корнієнко М.М. «____»_______________

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект з курсу:

«Економіка, організація та планування виробництва»

Студент_______________________________

Група_________________________________

Спеціальність__________________________

Тема курсового проекту: ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛЬНИЦІ ПО ВИГОТОВЛЕННЮ МІКРОСХЕМИ КР174ХА51 І РОЗРАХУНОК ЇЇ СОБІВАРТОСТІ.

Річна програма_____________________________________

Режим роботи______________________________________

ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ.

 1. Титульний лист.

 2. Завдання.

 3. Зміст.

 4. Вступ.

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА.

5.1. Визначення тарифної ставки та розцінки на один виріб.

5.2. Розрахунок потрібної кількості обладнання та його завантаження.

5.3. Розрахунок потрібної кількості основних робітників.

5.4. Розрахунок потрібної кількості інших категорій робітників.

5.5. Розрахунок потрібної кількості площ.

5.6. Організація робочого місця.

6. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА.

6.1.Калькуляція собівартості виробу:

Стаття 1 Сировина та основні матеріали.

Стаття 2 Заробітна плата.

Стаття 3 Відрахування на соціальне страхування.

Стаття 4 Цехові накладні витрати.

Стаття 5 Загальновиробничі витрати.

Стаття 6 Невиробничі витрати.

6.2. Розрахунок оптової ціни виробу.

6.3. Розрахунок рентабельності.

6.4. Розрахунок економічної ефективності.

6.5. Техніко-економічні показники виготовлення виробу.

7. Список літератури.

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

В пункті 5.6 на форматі А4 розробити організацію робочого місця.

Керівник курсового проекту ____________________/підпис/

Студент _________________________________/підпис/

Дата видачі ______________________________

Дата захисту _____________________________

Зміст

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА 5

  1. 1.1. Визначення тарифної ставки та розцінки на один виріб 5

  2. 1.2. Розрахунок потрібної кількості обладнання та його

завантаження 10

  1. 1.3. Розрахунок потрібної кількості основних робітників 13

  2. 1.4. Розрахунок потрібної кількості інших робітників 17

  3. 1.5. Розрахунок потрібної кількості площ 18

  4. 1.6. Організація робочого місця 21

 1. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 23

  1. 2.1. Калькуляція собівартості виробу 23

Стаття 1 Сировина та основні матеріали 24

Стаття 2 Заробітна плата 25

Стаття 3 Відрахування на соціальне страхування 26

Стаття 4 Цехові накладні витрати 26

Стаття 5 Загальновиробничі витрати 26

Стаття 6 Невиробничі витрати 27

  1. 2.2. Розрахунок оптової ціни виробу 28

  2. 2.3. Розрахунок рентабельності 28

  3. 2.4. Розрахунок економічної ефективності 39

  4. 2.5. Техніко-економічні показники виготовлення виробу 30

 1. Список літератури 31

Мікросхема КР174ХА51 належить до мікросхем, виконаних за тонко плівковою ГІС технологією, є мікросхемою широкого спектру застосування, серії 175. Особливістю технології виготовлення є застосування подвійної фотолітографії, що забезпечує високу точність допусків елементів, і, відповідно, кращі частотні характеристики та стабільність. Призначена для застосування в радіоприймачах і забезпечує декодування стереосигналу як по системі з полярною модуляцією в діапазоні УКВ, так і по системі з пілот-тоном в діапазоні FM.

Виконана в корпусі типу DIP-18

1.Організаційна частина

1.1 Визначення тарифної ставки та розцінки на один виріб.

На кожному виробництві розробляється технологічний процес виготовлення виробу у вигляді маршрутної карти, технологічних карт та нормованих відомостей. Кожен з цих документів містить норму оперативного часу по кожній з цих операцій.

Розрахунок технічно обґрунтованої норми часу в хвилину проводиться по штучному часу Тшт , яке складається з оперативного часу Топ на одну операцію, часу на обслуговування робочого місця Тоб .Та часу на відпочинок Тпер.

Враховуючи норми оперативного часу на кожну операцію визначається потрібна кількість працівників, обладнання.

Кожна операція має свою вартісну оцінку, яка називається розцінкою. Розрахунок розцінки проводиться за формулою

(1)

де Тшт - норма часу на операцію ( хв.), Тст - тарифна ставка відповідного розряду. Тст розраховуємо за формулою:

(2 )

де ЗПmin - мінімальна місячна заробітна плата ( 903 грн.),

Fр.р.м. - фонд роботи робітника за місяць (170,9 год ),

Кроз –коефіцієнт розрядності відповідного розряду (беремо з таблиці 2).

Керуючись формулою (2) знаходимо тарифні ставки. Тарифні ставки розрядів складають:

Розрахунки заносимо до таблиці 1.

Таблиця 1. Значення тарифних ставок та коефіцієнтів.

Розряд

1

2

3

4

5

6

Тарифний

Коефіцієнт,КТ

1

1,1

1,35

1,5

1,7

2

Тарифна ставка, Тст

5,28

5,81

7,13

7,92

8,98

10,56

В зв'язку з тим що під час операцій по виготовленню ІМС одночасно проводиться обробка партії пластин і за одну операцію обробляється не один виріб а певна кількість в партії, то за допомогою формули (3) знаходимо технічні норми на всі операції:

(3)

Тшті1

=

80

/

3200

=

0,0250

(хв)

Тшті2

=

40

/

3200

=

0,0125

(хв)

Тшті3

=

20

/

3200

=

0,0063

(хв)

Тшті4

=

120

/

4000

=

0,0300

(хв)

Тшті5

=

40

/

4000

=

0,0100

(хв)

Тшті6

=

20

/

2400

=

0,0083

(хв)

Тшті7

=

80

/

2400

=

0,0333

(хв)

Тшті8

=

40

/

3200

=

0,0125

(хв)

Тшті9

=

90

/

1600

=

0,0563

(хв)

Тшті10

=

40

/

4000

=

0,0100

(хв)

Тшті11

=

60

/

4000

=

0,0150

(хв)

Тшті12

=

80

/

3200

=

0,0250

(хв)

Тшті13

=

30

/

2400

=

0,0125

(хв)

Тшті14

=

30

/

800

=

0,0375

(хв)

Тшті15

=

80

/

800

=

0,1000

(хв)

Тшті16

=

50

/

800

=

0,0625

(хв)

Тшті17

=

20

/

800

=

0,0250

(хв)

Тшті18

=

60

/

800

=

0,0750

(хв)

За допомогою формули (1), розраховуємо розцінку на кожну операцію:

Розц1

=

80

*

8,98

/

60

*

3200

=

0,0037

(грн)

Розц2

=

40

*

10,56

/

60

*

3200

=

0,0022

(грн)

Розц3

=

20

*

7,92

/

60

*

3200

=

0,0008

(грн)

Розц4

=

120

*

8,98

/

60

*

4000

=

0,0045

(грн)

Розц5

=

40

*

8,98

/

60

*

4000

=

0,0015

(грн)

Розц6

=

20

*

8,98

/

60

*

2400

=

0,0012

(грн)

Розц7

=

80

*

7,92

/

60

*

2400

=

0,0044

(грн)

Розц8

=

40

*

10,56

/

60

*

3200

=

0,0022

(грн)

Розц9

=

90

*

10,56

/

60

*

1600

=

0,0099

(грн)

Розц10

=

40

*

7,92

/

60

*

4000

=

0,0013

(грн)

Розц11

=

60

*

8,98

/

60

*

4000

=

0,0022

(грн)

Розц12

=

80

*

7,92

/

60

*

3200

=

0,0033

(грн)

Розц13

=

30

*

10,56

/

60

*

2400

=

0,0022

(грн)

Розц14

=

30

*

7,92

/

60

*

800

=

0,0050

(грн)

Розц15

=

80

*

7,92

/

60

*

800

=

0,0132

(грн)

Розц16

=

50

*

7,92

/

60

*

800

=

0,0083

(грн)

Розц17

=

20

*

8,98

/

60

*

800

=

0,0037

(грн)

Розц18

=

60

*

7,92

/

60

*

800

=

0,0099

(грн)

∑Розц = 0,0796(грн)

Таблиця2. Планово-операційна карта виготовлення мікросхеми КР174ХА51

Найменування операції

Обладнання

Касет в партії

Пластин в касеті

МС на пластині

МС в партії

Розряд

Норма часу, хв

Розцінка на 1 ІМС

1Виготовлення підкладок

ДП-125/3-15

8

25

16

3200

5

80

0,0037

2Очистка поверхні підкладок

СДШ-150

8

25

16

3200

6

40

0,0022

3Вимірювання номінальної величини опору

Зонд А1

8

25

16

3200

4

20

0,0008

4Експонування

ЕМ – 4030

5

50

16

4000

5

120

0,0045

5Проявлення

ПГРС – 1М

5

50

16

4000

5

40

0,0015

6Селективне локальне травлення плівки Аи

СУ – 1

5

30

16

2400

5

20

0,0012

7Видалення фоторезистивної маски

ОФФ -8

5

30

16

2400

4

80

0,0044

8Селективне травлення плівки Сг

СУ – 1

8

25

16

3200

6

40

0,0022

9Формування фоторезистивного шару

УПП-20

5

20

16

1600

6

90

0,0099

10Експонування

ЕМ – 4030

10

25

16

4000

4

40

0,0013

11 Проявлення

ПГРС – 1М

10

25

16

4000

5

60

0,0022

12Селективне локальне травлення МЛТ-3

СУ – 1

8

25

16

3200

4

80

0,0033

13Видалення фоторезистивної маски

ОФФ -8

5

30

16

2400

6

30

0,0022

14Контроль мікросхеми на функціонування

ВС - 68

2

25

16

800

4

30

0,0050

15Монтаж мікросхеми в корпусі

МЕУ – 103

2

25

16

800

4

80

0,0132

16 Прєднання виводів

Зонд А12

2

25

16

800

4

50

0,0083

17Герметизація мікросхеми

КВАНТ - 17

2

25

16

800

5

20

0,0037

18Контроль мікросхеми

ТЕСТ –УМ5

2

25

16

800

4

60

0,0099

Визначємо річну програму випуску мікросхем КР174ХА51 за формулою:

(4)

Fр,об.- річний фонд роботи обладнання в годинах,

Т шт.тіп - норма часу на виготовлення однієї мікросхеми.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]