Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція 8 ПР.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.11.2018
Размер:
157.7 Кб
Скачать

Висновки

 1. Політичні зв’язки з громадськістю — це процес формування громадської думки та управління нею.

 2. Політична система суспільства та її елементи не можуть ефективно функціонувати без досконалих, безперервних зв’язків з громадськістю, без використання сучасних комунікацій.

 3. Найактивніше політичні зв’язки з громадськістю використовуються у виборчих кампаніях, тобто в процесі формування та утвердження політичної влади.

Питання для самоконтролю

 1. Охарактеризуйте політичні зв’язки з громадськістю. У чому полягає їхня сутність та які основні завдання?

 2. Зв’язки з громадськістю як неодмінна умова ефективного розвитку політичного процесу.

 3. У чому полягають сутність і функції політичної системи суспіль­ства?

 4. Яку роль відіграють політичні зв’язки з громадськістю у формуванні політичної системи суспільства?

 5. Засоби комунікації, якими користується політична система.

 6. Функції «введення», які виконує політична система.

 7. Розкрийте сутність основних політичних сил України.

 8. Наведіть класифікацію сучасних українських політичних об’єднань (партій, рухів, блоків, організацій).

 9. Види зв’язків з громадськістю, які використовують політичні об’єднання України. Їх характеристика.

 10. Виборчі технології як найважливіша складова політичних зв’язків з громадськістю.

 11. Виборча кампанія і роль зв’язків з громадськістю у її організації та проведенні.

 12. Роль системи зв’язків з громадськістю у формуванні політичної свідомості українського суспільства.

Література

 1. Баури Филипп А. Паблик рилейшнз или стратегия доверия. — М., 2001.

 2. Кремінь В. Г., Білоус А. О. Класифікація сучасних українських політичних партій // Політологія: Підручник. — К., 2000.

 3. Калиберда А. Д. Связи с общественностью: Ввод. курс — М., 2002.

 4. Кривоносов А. Д. PR-текст в системе публичных комуникаций. — СПб., 2002.

 5. Максимов А. «Чистые» и «грязные» технологии выборов (Российский опыт).— М., 1999.

 6. Матвеев С. О. Політична психологія: Навч. посіб. — К., 2003.

 7. Мирошниченко А. А. Publiс relations в общественно-политической деятельности. — М., 1998.

 8. Музыкант В. Л. Реклама и PR–технологии в бизнесе, коммерции, политике: Учеб. пособие. — М., 2001.

 9. Почепцов Г. Політичні паблік рилейшз // Паблік рилейшнз: Навч. посіб. — К., 2000.

 10. Томенко М. Право вибору: політичні партії та виборчі блоки. — К., 1998.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]