Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція 8 ПР.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.11.2018
Размер:
157.7 Кб
Скачать

8.2. Сутність і характеристика основних політичних сил в сучасній Україні

Політичні сили — це політичні організації, рухи, об’єднання, блоки, союзи, що беруть участь у політичному процесі, мають власну програму, в якій повинні бути чітко визначені інтереси соціальної групи, яку представляє та чи інша політична сила, мета й основні завдання, засоби і методи політичної діяльності.

Аналізуючи сучасні політичні сили України, можна визначити чотири спрямування:

 1. національно-радикальне;

 2. національно-демократичне;

 3. ліберально-центристське (прагматичне);

 4. соціал-комуністичне.

До національно-радикального спрямування належать політичні партії та організації, політична діяльність яких ґрунтується на донцовському інтегральному націоналізмі, в основу якого покладено пріоритет прав та інтересів нації над правами та інтересами будь-якої іншої спільноти. Їхнє головне гасло — «Українська держава і нація понад усе!». До цього спрямування слід віднести:

 • Всеукраїнське політичне об’єднання «Державна самостійність України» (ДСУ);

 • Конгрес українських націоналістів (КУН);

 • Українські консервативні республіканську і національну партії (УКРП і УНКП);

 • Організацію українських націоналістів (ОУН);

 • Українську національну асамблею (УНА) та ін.

До національно-демократичного спрямування слід віднести:

 • Народний рух України (НРУ);

 • Українську республіканську партію (УРП);

 • Демократичну партію України (ДПУ);

 • Християнсько-демократичну партію України (ХДПУ);

 • Партію зелених України (ПЗУ);

 • Соціал-демократичну партію України і Соціал-демократичну партію України (об’єднану) (СДПУ і СДПУ(о)).

Усі політичні сили цього спрямування з націонал-радикалами об’єднує єдина мета — розбудова незалежної Української держави. Однак в основу ідеології націонал-демократичних партій покладено принцип єдності національних і особистих інтересів: «Права і свободи громадян не повинні суперечити правам і свободам народу, нації», — зазначено у програмних принципах Демократичної партії України.

Ліберально-центристське (прагматичне) спрямування в політичному спектрі України представляють:

 • Ліберальна партія України (ЛПУ);

 • Народно-демократична партія (НДП);

 • Партія праці України (ППУ);

 • Українська партія солідарності і соціальної справедливості (УПССС);

 • Аграрна партія України (АПУ) та ін.

Визнаючи самоцінність незалежної України, ці політичні сили намагаються уникнути суперечок з приводу ставлення до незалежності й зосереджують увагу на проблемах соціально-еконо­мічного розвитку, виступають за активне сприяння держави розвиткові виробничого, банківського, торговельного, посередницького бізнесу, за усунення адміністративного диктату державно-бюрократичних структур.

Соціал-комуністичне спрямування включає:

 • Комуністичну партію України (КПУ);

 • Соціалістичну партію України (СПУ);

 • Селянську партію України (СелПУ);

 • Прогресивну соціалістичну партію України (ПСПУ).

Програмні документи і практична діяльність партій лівого спрямування свідчать про їхню переважну зорієнтованість на пріоритет колективних форм господарювання в економіці, вони намагаються зберегти наступництво у соціально-економічному розвитку України.

Сьогодні в Україні понад 130 політичних партій і рухів (зареєстровано більш як 80), але жодна з них не має достатнього впливу в загальнонаціональному вимірі (схема 39).

Схема 39

Кожне спрямування політичного спектра сучасної України, кожна політична партія організує і забезпечує політичні зв’язки з громадськістю, використовує сучасні канали комунікації, пропонує суспільству різноманітну політичну, соціальну, економічну інформацію, яка, на жаль, є дуже далекою від об’єктивної.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]