Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Копия Тема 8 (лекція 14 і 15).doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
22.11.2018
Размер:
245.25 Кб
Скачать

26

Тема 8. Автоматизація внутрішньобанківських розрахункових, депозитних і кредитних операцій

Лекція 14 (2 год.)

1.Сутність та призначення комплексної автоматизації банку.

2. Архітектура системи комплексної автоматизації банку (ORACLE).

3.Загальна характеристика ПК „Операційний день банку (ОДБ)”.

Лекція 15 (2 год.)

4. Автоматизація Middle-офісних операцій.

5. Автоматизація Front-офісних операцій.

6. Автоматизація Back-офісу.

7. Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM).

Рекомендована література: 1,7,12,25,44,45,46,47,52,60

Практичне заняття №1 ( 2 год.)

Практичне заняття №2 (2 год.)

Самостійне опрацювання

Тема 8. Автоматизація внутрішньобанківських розрахункових, кредитних і депозитних операцій (6 год.)

1.Продукти, інформація та документи в одб

2. Головна книга клієнтів в одб.

3. Банківські електронні системи передавання документів «Клієнт — банк»

Рекомендована література: 1,4,7,8,10,12,25,28,48,53

Лекційне заняття 14

1. Сутність та призначення комплексної автоматизації банку.

Комерційні банки з розвитком інформаційних систем та технологій, а також з їх впровадженням у фінансову сферу сформували свою роботу на основі максимальної автоматизації виконуваних функцій.

В основі виконуваних функцій комерційного банку лежить економічна суть здійснюваних функцій та їх практичний ефект.

При переведенні роботи банків на автоматизовану систему функціонування необхідно було подолати 3 етапи:

1. Створення автоматизованої системи обробки та керування інформації комерційного банку з метою підвищення ефективності роботи персоналу та банку в цілому.

2. Навчання та підвищення кваліфікованості персоналу на основі впровадження повної автоматизації банку.

3. Впровадження системи оцінки та користування банківськими послугами на основі автоматизованих систем з боку клієнтів банку.

Основне призначення повної автоматизації комерційного банку полягає у спрощенні взаємодії банку з зовнішнім середовищем та зменшенням навантажень на людську складову в банківській справі.

Повна автоматизація банків та АРМ дає можливість банкам виконувати дуже великий об’єм операцій та задовольнити досить великий попит на банківські послуги збоку суспільства.

2. Архітектура системи комплексної автоматизації банку (oracle).

Рішення для фінансових інститутів Oracle Financials Services охоплює практично всі сфери банківської діяльності, дозволяє автоматизувати і оптимізувати Front, Middle і Back офісів банку. Oracle Financials Services дозволить фінансовим компаніям побудувати комплексну інфраструктуру управління для вирішення наступних завдань:

– стратегічного управління,

– управління прибутковістю, фінансами, персоналом, проектами, власністю

– залучення і обслуговування клієнтів,

– інтеграції внутрішніх систем і каналів обслуговування.

Рішення Oracle для цієї сфери повністю русифіковане і включає такі компоненти:

– аналітичну систему підтримки ухвалення рішень у фінансових організаціях Oracle Financial Services Applications (OFSA),

– системи управління фінансами (Oracle Financials),

– управління взаємовідношеннями з клієнтами (Oracle CRM) і персоналом (Oracle HRMS).

Операційне ядро пропонованого рішення функціонально складається з трьох частин:

Управління банківськими рахунками — реалізація функцій управління і аналізу операцій з терміновими і поточними рахунками клієнтів банку;

Управління операціями і операціями — облік і обробка різних банківських операцій;

Управління ризиками — реалізація функцій по управлінню і аналізу банківських ризиків.

Технічна реалізація рішення характеризується такими основними    аспектами:

– використання сучасних інтернет (WEB)-технологій;

– централізованого сховища даних з можливістю видаленого доступу;

– використання технологій компанії Oracle.

Рішеннями компанії Oracle скористалися багато фінансових інститутів, серед яких слід зазначити: ABN Amro Bank - Multinational Банк та багато інших.

Рішення Oracle Financials дає змогу автоматизувати всі внутрігосподарчі операції, починаючи від закупівель матеріалів і закінчуючи управлінням основними засобами.

Система забезпечує автоматичне формування проводок, бухгалтерський і податковий облік згідно з українськими стандартами.

З модуля Головна Книга формуються всі необхідні строгі звіти.

Управління кадрами, зарплатою і преміальними Oracle, персоналом.

Oracle Управління персоналом — могутній інструмент оптимізації використання трудових ресурсів. Він допомагає здійснювати ретельно розроблену політику підбору, найму, використання, навчання і розвитку персоналу на користь вашого підприємства.

Прикладна програмна система Oracle Управління персоналом — одна з найбільш функціонально повних систем для організації роботи відділу кадрів сучасного підприємства, прогресивний засіб управління в руках співробітників відділу кадрів, за допомогою якого здійснюється жорсткий контроль за витрачанням засобів, поставляється оперативна інформація керівництву підприємства, проводиться аналіз ефективності використання робочої сили. Система є частиною сімейства Е-бізнес-додатків Oracle, інтегрованого набору проектних рішень, призначених для повної автоматизації процесу управління підприємства .

Додаток Oracle Зарплата – це інтегрована система управління інформацією по заробітній платі. Система дозволяє вести розрахунок і виплату заробітної платни і виконувати інші завдання, повязані з діяльністю підрозділів, що виконують розрахункові функції:

– передавати інформацію в системи ведення бухгалтерського обліку, наприклад Oracle General Ledger;

– видавати податкову і статистичну звітність відп. до затверджених форм;

– підтримувати повну захищеність і цілісність інформації, включаючи дані по історії нарахувань і утримання по співробітниках;

– надають доступ до інформації для складання довідок, звітів і виконання запитів.

Система враховує законодавчі вимоги за розрахунком зарплати, а також локальні особливості оплати праці кожного підприємства. Oracle Зарплата супроводжує нарахування і утримання будь-якого ступеня складності, всі оплати — почасову, відрядну, за проектом та ін. Це забезпечується інструментом гнучких настройок, закладеним у системі.

Система Oracle Табельний облік призначена для автоматичного управління інформацією по плануванню і використанню робочого часу в рамках всього підприємства. Система Oracle Табельний облік є складовою частиною інтегрованого набору рішень для електронного бізнесу.

Oracle Табельний облік дає можливість:

– налагоджувати і управляти глобальною інформацією (класифікація подій у вихідні і святкові дні, змінні графіки і т.д.);

– вводити і контролювати інформації по обліку робочого часу, відпусток, пропусків і інших видів відсутності;

– передавать інформацію по обліку робочого часу, необхідну для розрахунку заробітної плати в модуль «Заробітна плата».

Oracle Управління преміальними

Додаток Oracle Incentive Compensation (Преміальні) дає можливість прозоро повязувати винагороду за наслідками діяльності з бізнес-цілями компанії, мотивуючи таким чином співробітників, реселерів і партнерів та даючи їм можливість оперативно одержувати інформацію про розмір і компоненти комісійних залежно від обєму продажів. Інтернет-архітектура дає можливість управляти преміальними в глобальному масштабі.

Oracle Incentive Compensation інтегрує фінансові процеси розрахунку преміальних з ф-ями підрозділу продажів і питаннями управління персоналом.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.